Edém

Osteoartróza a armáda: kdo obejde hovor?

Osteoartróza je patologií pohybového aparátu, při kterém jsou klouby deformovány kvůli zničení chrupavky.

Obvykle je nemoc diagnostikována u lidí starších 40 let. Stává se však, že patologie se rozvíjí mezi mladými lidmi, včetně těch, kteří v armádě nesloužili.

To, zda mladí muži s artrózou jsou vhodní pro službu v řadách ozbrojených sil nebo že armáda je obejde, závisí na zanedbání patologie.

Stádia nemoci

Onemocnění postupuje postupně:

 1. Na počáteční fáze nemůže být detekován vizuálně. Symptomy patologie nejsou vyslovovány, při pohybu kloubů může dojít k mírné bolesti a křehnutí.
 2. Při artróze II stupeň dochází k deformačním poruchám, kloubová mezera se zužuje, amplituda pohybu v poškozeném kloubu se snižuje. Bolestné pocity se zesilují, stávají se delší a křehčí.
 3. Při artróze III stupeň chrupavka je zcela ztenčená, klouby jsou holé, tvoří se kostní výrůstky, které se nazývají osteofyty. Bolest je pozorována i během klidu, a to nejen během pohybu. Pokud nezačnete léčbu včas, pak může artróza způsobit zdravotní postižení.

K prevenci a léčbě patologie je nutné užívat léky. Poškozené klouby nemohou být přehřáté, vystaveny nadměrnému fyzickému namáhání. Pacient by měl nosit pohodlné oblečení a boty.

Taková doporučení jsou neslučitelná se službou v armádě, ale to neznamená, že pro jakýkoli stupeň nemoci je voják propuštěn z vojenské povinnosti.

Kdo nebude povolán k vojenské službě?

Vojenská lékařská komise rozhodne, zda je mladý člověk schopen pracovat na základě zvláštního dokumentu nazvaného "Rozvrh onemocnění".

V souladu s článkem 65 může být voják propuštěn z armády:

 1. Patologie je silně výrazná, dochází k destrukci chrupavkové tkáně, tvorba osteofytů, kloubní kloub menší než 2 mm. V tomto případě je mladý člověk zcela propuštěn do branek ozbrojených sil a je zařazen do kategorie "D".
 2. Má-li lupič patologický proces v jednom z velkých kloubů a šířka spáry je maximálně 2-4 mm. V tomto případě je mladý muž propuštěn z vojenské služby v době míru, ale může být propuštěn do armády v podmínkách války. Dostane se kategorie "B".

Kategorie služeb pro vojenskou službu

Strážci s gonartrózou

Výskyt gonartrózy může způsobit zranění kolena a menisku, zánět, nadměrnou hmotnost, přetížení končetin a náhlé pohyby během sportu.

Často se choroba rozvíjí po meniskektomii, pouze jeden pacient z deseti, který podstoupí tuto operaci, nemá artrózu.

Podle nemocenského rozvrhu je mladý muž propuštěn z vojenské služby, má-li deformitu kloubu a šířka kloubní mezery nepřesahuje 4 mm.

Když byl mladý muž provozován před samotným voláním nebo během něj, podle čl. 85 Schedule of Diseases dostává zpoždění šesti měsíců. Po uplynutí této doby se mladý muž znovu objeví před vojenskou lékařskou komisí, která rozhodne, zda je mladý muž vhodný pro vojenskou službu nebo ne.

S onemocněním kotníku

Při vývoji artrózy se člen nezachycuje do armády, pokud je pozorována deformace a šířka spáry není větší než 4 mm.

Je třeba si uvědomit, že vojenská lékařská komise sama nevydá diagnózu, vydává závěr na základě dokumentů, které jí byly poskytnuty.

Proto je nutné poskytnout rentgenové členění kotníku vojenskému komisaři a závěr lékaře. Orthopedista a chirurg mohou diagnostikovat artrózu.

Volat kluci s koaxartózou

Coxartróza se nazývá degenerativní-dystrofická změna kyčelního kloubu.

Patologie postupuje pomalu. To způsobuje, že pacient trpí bolestivými pohyby, což způsobuje porušení chůze a člověk začíná ztrácet.

To zase vede k tomu, že zátěž na páteři je nesprávná. V důsledku toho se může vyvinout skolióza, asymetrie kyčelních kostí a svalová atrofie.

Stejně jako u jiných typů patologie lze osvobození od povinnosti obdržet v souladu s článkem 65 Schedule of Diseases:

 • Když tam je deformační artrózy a společný prostor šířku maximálně 2-4 mm u mladého člověka je zařazena do kategorie „B“;
 • Když je patologie silně vyslovena, deformace osy nohou jsou pozorovány více než 5 ° a šířka štěrbiny je menší než 2 mm, mladý muž je zcela zbaven výkonu vojenské služby.

Když se onemocnění zastaví

Degenerativní-dystrofické změny talon-navicular kloubu jsou zpravidla pozorovány na pozadí plochých nohou. Ale pro vyvolání patologie mohou také způsobit jiné příčiny: poranění nohou, zánět a vrozené anomálie.

Klinický obraz onemocnění je podobný ostatním druhům artrózy: postižený kloub se zanícuje a bobtná. Pacient zažívá silnou bolest během pohybu. Diagnostika je potvrzena rentgenem a CT.

V takovém průběhu nemoci rozhodují vojenští lékaři o vhodnosti mladého muže sloužit v řadách ozbrojených sil na základě článku 68 Schedule of Diseases.

Muži s deformací kalkanu, maximální úhel Belera 10⁰ a osteoartróza jsou považováni za nevhodní.

Rozhodnutí o uvolnění z funkce v armádě přijímá vojenská lékařská komise v každém jednotlivém případě v závislosti na závažnosti poškození kloubu.

Osteoartróza 1 stupňová armáda

Vedoucí právního oddělení služby nápovědy pro úředníky.

Expert na lékařském a vojenském právu.

Artroza kloubů: Připojují se k armádě?

Artróza je onemocnění spojené s deformací kloubů v důsledku poškození chrupavkové tkáně. Zničení chrupavkové vrstvy probíhá postupně a v každé fázi se projevuje různými způsoby. Například první stupeň onemocnění nemůže být detekováno vizuálně. Pacient má však pocit slabé bolesti a při přemísťování končetiny slyší chřadnutí.

Deformační procesy začínají na druhém stupni. Kloubní kloub se zužuje a pohyb spoje je omezen. Existují záněty a otoky. Bolest se stává silnější a déle, krize je hlasitější.

Ve třetím stupni je chrupavková vrstva definitivně ztenčena. Kosti jsou vyhnána, objevují se osteofy - růst na kostní tkáni. Bolest nezastaví ani v klidu. Odmítnutí vyhledat lékařskou pomoc může vést k nástupu zdravotního postižení.

Pro prevenci a léčbu onemocnění se doporučuje užívání léků. Pacienti by měli udržovat klouby v teple, nosit pohodlné oblečení a boty, nezaklánějte aktivní fyzickou aktivitu. Navzdory těmto doporučením, která nejsou vždy slučitelná s vojenským způsobem života, nelze jednoznačně říci, zda se strážník s diagnózou "artrózy" od armády očekává. Vše závisí na závažnosti onemocnění: přítomnosti deformačních procesů a výskytu růstu kostí.

Jakou artrozi se v armádě vezmou?

Podle článku 65 Schedule of Diseases je možné udělit výjimku ze služby:

 • pokud je onemocnění vyslovováno, začala se destrukce chrupavky, objevily se růst kostí - osteofyty, šířka kloubu je menší než 2 mm - soutěžící dostane kategorii "D".
 • s deformační artrozí v jednom z velkých kloubů (kotník, koleno, rameno nebo kyčle) s kloubovou šířkou kloubu nepřesahující 2-4 mm - ve vojenském lístku je zařazena kategorie "B".

Osteoartritida kolenního kloubu: je přijata do armády s gonartrózou?

Příčinou gonartrózy mohou být poranění kolena a poškození menisku, záněty, obezita, nadměrné zatížení nebo náhlé pohyby během cvičení. Vysoké riziko onemocnění u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro odstranění menisku: v takových případech se onemocnění rozvíjí u 9 pacientů z 10.

Podle rozvrhu onemocnění je nutné uvolnit z odvodů, že po ztenčení nebo odstranění chrupavky menisku se gonartróza přemění na deformující se formu. Nezáleží na tom, v jaké fázi je onemocnění: postupuje, nebo je to artróza o 1 stupeň. Zda je armáda přijata, závisí na shodě s výše uvedenými podmínkami.

Zástupce, který má tenký meniskový kolenní kloub, nečeká na armádu, pokud je šířka spáry menší než 4 mm. Je-li tato hodnota vyšší - mladý muž nebude unikat armádnímu životu.

Jinou situaci, kdyby kolenní kloub byl během hovoru nebo předtím, než byl spuštěn. Armáda neočekává takové rekruty po dobu šesti měsíců. V souladu s článkem 85 Schedule of Diseases mladý muž obdrží odklad po dobu 6 měsíců po operaci. Poté bude nutné opakovat lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři. Návrh komise rozhodne o vhodnosti mladé osoby v závislosti na efektivitě operace.

Nejnovější zprávy o tom, zda armáda užívá artrózu

Osteoartróza v posledních několika desetiletích výrazně vzrostla. Toto chronické onemocnění, které má za následek postižení, ovlivňuje lidi dlouho před dosažením věku odchodu do důchodu. Někdy jsou případy porušení tak závažné, že pacienti dostali zdravotní postižení. Nejsou imunní vůči artróze a klukům ve věku návrhu. První otázka, která vzniká u mladých lidí, když jsou diagnostikována s artrózou na lékařské tabuli, jsou s touto chorobou přijata do armády. Je jednoznačné odpovědět, zda je armáda přijata s artrózou, ani lékař ani právník. Tato otázka, stejně jako otázka zdravotního postižení, se zvažuje individuálně, s ohledem na množství nuancí. Lokalizace, stádium onemocnění, přítomnost komplikací, souběžné nemoci jsou důležité.

Příčiny artrózy u mladých lidí

Osteoartróza je považována za onemocnění související s věkem, často se rozvíjí v důsledku přirozeného opotřebení kloubů, zpomalení regeneračních procesů, nepříznivých změn v hormonálním pozadí. U mladých lidí mohou být změny degenerativních dystrofických kloubů způsobeny takovými faktory, jako je:

 • vrozená dysplazie, která nebyla včas vyloučena;
 • utrpěli zranění;
 • zvýšené zatížení kloubů v důsledku aktivního sportu;
 • dědičná predispozice k artróze;
 • zánětlivé procesy zahrnující klouby a komplikace.

V případě, že rekrutovat je obézní, podvyživení, brzy závislý na alkoholu, kouření, riziko časného vývoje osteoartrózy výše. Artroza se zpravidla postupuje pomalu, v první fázi je prakticky asymptomatická. Často jsou případy, kdy mladý muž s artrózou 1 stupeň nevěnuje pozornost pravidelné krátkodobé bolesti, ranní ztuhlost pohybů. Zjišťuje přítomnost onemocnění pouze tehdy, když absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři. Někdy v důsledku vyšetření a rentgenového vyšetření je diagnostikována artróza stupně 2. Pravděpodobnost, že osoba ve věku osteoartrózy ve věku dospěje do stupně 3, není příliš velká. Ale někdy se nemoc rychle rozvíjí a dochází ke komplikacím.

Někteří rekruti, kteří se dozvěděli o své diagnóze, doufají, že armáda je nyní odmítne. Ostatní, na druhé straně, mají plány na budoucí kariéru v armádní službě. Obávají se, že nebudou přijati k těm vojákům, o službě, o které snila, že nebudou vstoupit do vojenské školy. Jak jsou kompatibilní artroza a armáda, která rozhoduje o osudu rozhodčího? Vyhláška №565 ruské vlády schválil nařízení o vojensko-lékařského vyšetření, což je poslední verze, která sahá až do března 2017. Předloha desku při rozhodování o tom, zda přistoupí k brance armádu, vedenou v příloze tohoto rozhodnutí. Tento normativní dokument obsahuje zásady zkoumání a zkoumání občanů, kteří:

 • stát se vojenskými záznamy;
 • jít do vojenských vzdělávacích institucí;
 • poslali službě odškodnění nebo smlouvy.

Zkouška se také provádí v řadě dalších situací.

Struktura plánu onemocnění

Aplikace má dlouhý komplikovaný název, který začíná slovy „Požadavky na zdravotních důvodů...“, ale častěji označován jako název druhé kapitoly, „seznamu nemocí.“ V časopise "Rozvrh..." jsou nemoci rozděleny do 16 tříd analogicky s ICD-10. Artróza periferních kloubů a kloubů páteře je třída 13. Rozvrh je tabulka se třemi sloupci:

 • článek plánu (sériové číslo);
 • název nemoci;
 • kategorie způsobilosti pro vojenskou službu.

Poslední sloupec je rozdělen na 3 sloupce, jedná se o různé kategorie osob, které prošly komisí. Podrobný popis každé kategorie je obsažen v první kapitole přílohy ("Obecná ustanovení"). 2 a 3 grafy jsou ti, kteří již přešli nebo jsou na pohotovosti nebo na základě smlouvy. A je otázkou, zda je náboj v armádě s osteoartritidou hlavně dotčených osob 1. kategorie - ty, kteří nejprve dostane k vojenské službě nebo povolán do služby. Po každém článku plánu jsou podrobná vysvětlení: jaké nemoci patří tomuto článku, na základě jakých diagnostických kritérií se provádí určitá diagnóza.

Podle stupně vhodnosti pro vojenskou službu jsou osoby, které absolvovaly zkoušku, rozděleny do 5 kategorií, jsou označeny písmeny ruské abecedy.

 1. A - dobré.
 2. B - s nevýznamnými omezeními.
 3. B - je omezená (omezení jsou významnější než v kategorii B, nábor je zařazen do rezervy, ale je uvolněn z funkce v době míru).
 4. G - dočasně není dobré.
 5. D - není dobré.

V závěru komise pro odběratele uznaného za vhodnou a omezenou schopnost, po dopisu přichází číslo od 1 do 4, které označuje typ vojska. 1 - části speciálního určení, které se užívají pouze s ideálním zdravotním stavem. V části 4 kategorie - komunikace mohou sloužit bezpečnostní pracovníci s řadou nemocí.

Osteoartritida v plánu onemocnění

Při určování vhodnosti pro vojenské služby Odhaduje se, zhoršení funkce končetin nebo páteře, které mohou být podstatné, středně a nízko. Je také možné, že objektivní výsledky vyšetření naznačují artrózu, ale není porušena funkce kloubů. V tomto případě se člověk poprvé procházející hovoru jsou účtovány fit s menšími omezeními pro službu v ozbrojených silách 3 kategorií (řidiče a členů posádky pozemní vybavení, střeží vojska a tak dále.) To znamená, že pokud s diagnózou kolenního kloubu osteoartrózy, armáda může také dostat nováček, jen cesta k speciálním silám, elitní jednotky pro něj jsou uzavřeny.

Artróza velkých kloubů

Artróza velkých periferních kloubů se odkazuje na článek 65 plánu. V přítomnosti středně nebo menších porušení funkce kloubů konskripční zařazena do kategorie B. Tento pokles, u pacientů s gonartróza, koxartrózy a artrózy jiných velkých kloubů, ve kterém X-ray vykazuje zúžení kloubní štěrbiny na 2-4 mm. Je-li alespoň jedna z velkých kloubů je označena trvalé kontraktury, což vede k mírnému nebo mírné omezení pohybů je rekrutovat je ve stejné kategorii. Základem pro klasifikaci D (uznání jako nevhodné) je významné narušení funkce společného (ů). Vyjádřená DOA může vést k tomu s takovými kritérii:

 • velikost okrajových osteofytů je větší než 2 mm;
 • velikost lomu kloubu je menší než 2 mm;
 • zakřivení osy končetiny o 5 nebo více stupňů.

Pokud se ankylóza vyvíjí v důsledku osteoartrózy, je pacient označován také jako kategorie D, stejně jako pacienti s velkými endoprotézy kloubů. Dalším důvodem pro rozpoznání je nesprávný: končetina je většinou v funkčně nevýhodné poloze a amplituda jejích pohybů je výrazně omezena kvůli přetrvávající artikulační kontraktuře. Deformace osteoartrózy třetího stupně je jednou z příčin výrazných deformací končetin (valgus nebo varus zakřivení nohou, axiální zkrácení ramene). Takové deformace se vztahují k článku 69 a při závažném narušení funkcí údolí jsou důvody k uznání toho, že osoba není způsobilá k doručení. Patologie, které jsou zahrnuty v článku 69, také zabraňují nošení uniform a obuvi.

Dodatek obsahuje řadu tabulek. Pro hodnocení dysfunkce velkých kloubů změřte amplitudu pohybů a porovnejte s indexy uvedenými v tabulce 4.

Osteoartritida malých kloubů

Odpověď na otázku, zda je armáda ohrožena spondylartrózou, by se měla hledat v článku 66, věnovaném chorobám páteře. Spondylartritida (artritida páteře) není v tomto dokumentu uvedeno, ale často se vyskytuje v kombinaci s jiným onemocněním - osteochondróze, spondylolistézou (posunutí těl obratlů), nebo v důsledku skoliózy. Osoby, které jsou statické, motorické a ochranné funkce, jejichž hřbet je výrazně narušen, jsou propuštěny. Taková porušení může vést k spondylartróze v kombinaci s dalšími onemocněními, deformacemi a malformací.

Artroza kloubů zápěstí se nepovažuje za defekty a deformity, za kterých je úředník propuštěn ze služby v armádě. V souladu s článkem 67, důvodem pro vynětí z provozu v době míru může být sada porušení struktury kartáče, ve kterém je jeho funkce středně závažným poškozením, označené problémy v oblasti výživy a krevní zásobení prstů. Tato situace může být důsledkem polyartrosy rukou. Deformace nohy jsou uvedeny v článku 68. Kategorie D je přiřazena pouze s výraznými nevratnými deformity nohy. Důvody pro uznání jsou omezené:

 • artróza talon-navicular kloubu v kombinaci s podélnou plochou nohou 3 stupně;
 • posttraumatická deformita kalkanu v kombinaci s artrózou 2. stupně subtalárního kloubu;
 • Stupeň 3 artroza 1 metatarzální kloub;
 • ploché nohy 2 stupně kombinované se stupněm 2 artróza kloubů střední nohy.

Článek 68 z podrobných diagnostická kritéria pro určení stupně podélném a příčném Flatfoot, posttraumatickou deformaci patní kosti a DOA Tara člunkové kloubu.

Dlouho ne vždy artroza je základem pro výjimku z vojenské služby. Rozhodnutí "není dobré" se provádí, pokud deformace osteoartrózy vede k významnému narušení končetiny nebo páteře. To je zpravidla typické pro artrózu velkých periferních kloubů 3. stupně. Vyjádřené deformace končetiny, tlapy, způsobil i osteoartróza a dalších důvodů, jsou také základem pro uznání rekrutovat nevhodné nebo omezeného vhodné pro vojenskou službu. Pokud má žaludník s artrózou a jinými nemocemi nesouhlas s rozhodnutím vojenské lékařské komise, může požádat o nezávislé vyšetření.

Mohu se vyhnout artróze?

V zásadě jsou klouby postižené artrózou problémem lidí, kteří překročili hranici čtyřicet let. Ale mezi včerejšími školáky je taková nemoc. Jediná otázka zní: může se stát překážkou v odvodu? Ve zvlášť obtížných případech ano, a pak má draftee možnost dostat se do kategorie "D", která mu navždy osvobozuje od výkonu vojenské služby.

Co je artróza?

Pokud se kvůli poranění nebo dysplazií kloubů objevily deformační změny v chrupavkové tkáni, pak už můžeme hovořit o artróze. Zničení chrupavky není jednostupňový proces, ale postupný a v počátečních stádiích se nemoc vůbec nezjistila, vizuální vyšetření kloubu přinejmenším neposkytuje nic.

 1. Pacient je zneklidněn malou bolestí a chřadnutím při chůzi. Tak začíná artróza kloubu.
 2. Začátek deformačních procesů. Zužuje se propojovací mezeru a spoj se stává méně pohyblivým. Bolest při chůzi se zvyšuje, stejně jako krize.
 3. V této fázi se chrupavka stává tenčí, takže kosti začínají v těsném kontaktu a pocity bolesti se zvětšují a otravují pacienta, i když je v klidu. Pokud člověk nemůže být nijak ošetřen, riskuje, že bude zdravotně postižený.

Budou odvezeni do armády s artrózou?

 1. Osteoartróza o 1 stupni. Pokud má člověk artrózu prvního stupně, pak ve většině případů bude muset jít do armády. Za předpokladu, že velikost štěrbiny přesahuje velikost 4 mm a pacient nemá zjevné známky zhoršení choroby.
 2. Osteoartróza 2. stupně. Může přidat k "nosiči" zbytečné problémy, protože lékaři nevidí jasné hranice mezi 1 a 2 stupni a zhodnotí stav problémového kloubu. Nejčastěji jsou kluci přiděleni kategorii B a v případě deklarace války jsou pozváni sekundárně.
 3. Osteoartritida 3. stupně. V této fázi je chrupavka téměř úplně zničena a na kostech vznikly specifické výrůstky - osteophyty. Kromě toho, když je šířka kloubového prostoru menší než 2 mm, se draftee dostává do nepřesvědčivé kategorie "G" a zcela jej osvobozuje od návratu vojenské povinnosti do vlasti.
 4. Deformace artrózy jednoho nebo více velkých kloubů, přičemž šířka spáry není větší než 4 mm. V takovém případě se nábor považuje za nábor pouze na začátku vojenských operací na území státu. To znamená, že spadá pod kategorii "B", která je nepopsaná až do zahájení války.

Spolupracují s gonartrózou

Artróza kolenního kloubu existuje celá řada důvodů, a v případě, že mladý muž musel na operaci odstranit meniskus, pak s 90% pravděpodobností se bude vyvíjet gonartróza. V případě, že nemoc je předán deformovat tvar, ten chlap může být propuštěn z armády, a nezáleží na tom, v jaké fázi onemocnění: artróza 1 stupeň nebo progresivní gonartróza. Je-li šířka kloubového prostoru menší než 4 mm, nebude to v armádě nejméně v době míru.

Pokud draftee provedl operaci na kolenním kloubu během kampaně návrhu nebo ještě předtím, než začne, chlap dostane zpoždění šesti měsíců. Při příštím hovoru bude muset podstoupit další lékařskou prohlídku, během níž lékařská komise přijme konečné rozhodnutí: je možné sloužit mladému muži v armádě nebo ne. To znamená, že mu byla dána příslušná kategorie platnosti: B, D, B nebo A (což je nepravděpodobné).

Budou volat s koaxartózou

Jak se koxartróza liší od všech ostatních typů artrózy? Skutečnost, že kyčle je postiženo, a tolik, že člověk zažívá silnou bolest při chůzi. Z tohoto důvodu se objevuje křehkost, která následně vede i ke skolióze a dalším problémům s páteří.

Bude kotník uvolněn s artrózou

Kloub kloub patří také do kategorie velkých, a proto podmínky pro zařazení do kategorií B nebo D budou stejné jako ve všech předchozích případech. Artrosní gonnastop je diagnóza, která vyžaduje potvrzení. Z tohoto důvodu bude medosvidetelstvovanie, je třeba se postarat o všechny potřebné dokumenty prokazující, že rekrutovat - kotník artróza a šířka spáry plocha nepřesahuje 4 mm.

Artróza talusového kloubu a armády

Jestliže osoba má ploché nohy, pak se mohou vyvinout další patologii - artróza astragalocalcanean-navikulární kloub, který může způsobit přiřadit kategorie G. To je však možné pouze tehdy, když je patní kosti je silně deformované a úhel Böhler snížena na 100 ° C.

Samozřejmě, že tento proces musí být doprovázen artrózou. Prokázat svoji neschopnost armádní službě, musí draftee členům VVC poskytovat nejen výsledky roentgenografie, ale i počítačové tomografie.

Artróza kloubního a loketního kloubu

Artróza ramenního kloubu může dát kluci ve svízelné situaci, protože doufá, že přiřazení kategorie B a lékařská komise může učinit z něj úplně jiný verdikt, například, přiřadit „bojovník“ kategorie B3. Znovu: vše závisí na konkrétních okolnostech a zdravotním stavu.

K určení případných porušení funkcí ramenního kloubu lékaři používají tabulku k posouzení rozsahu pohybu v kloubu. To znamená, že úhly vychýlení-prodloužení-odvození, vyjádřené ve stupních, jsou vzaty v úvahu.

Kloubní artróza kloubů je ovlivněna mnohem méně často, protože nese vážnou zátěž. Pokud se však onemocnění objevilo a nebylo ošetřeno, pak je to plné vážných důsledků. Vezmou takovou nemoc v armádě? Znovu: vše závisí na stavu pacienta a velikosti mezery mezi kosti. A to znamená, že nábor se může zotavit, aby sloužil vlasti, dostal oddych, kategorii B a ve velmi vzácných případech - D.

Mít mladé lidi s artrózou kolenního kloubu

Obsah

Předpokládá se, že artróza kolenního kloubu je osud dospělých ve věku 40 let. Rozhodnutí je však nesprávné, protože se tato nemoc může vyvíjet u mladých lidí. V mladém věku, artróza kolenního kloubu často postihuje chlapce. A je zcela přirozené, že spolu s otázkami týkajícími se léčby onemocnění se také zabývají otázkou, zda s armádou užívají artrózu. Jednoznačně nelze odpovědět na tuto otázku, protože vše závisí na stupni onemocnění, závažnosti průběhu a stupni poškození kloubů.

Osteoartritida kolenního kloubu: základní otázka

Osteoartróza je onemocnění charakterizované destruktivním procesem v kloubech. Mezi všemi druhy artrózy je to zničení kolenních kloubů, které lékaři považují za nejběžnější. Tento typ artrózy se nazývá gonartróza. Typicky toto onemocnění postihuje dospělé ve věku 40 let a více. U pacientů s touto diagnózou je více žen. Nicméně mladší lidé jsou také náchylní k této nemoci. Mezi mladými pacienty jsou většinou lidé, kteří se profesionálně zabývají sporty, zejména těžkými sporty, jako je atletika, běh, skákání.

Následující příznaky jsou typické pro onemocnění, které je třeba poznamenat:

 • bolestivé pocity, které jsou pozorovány i při nejmenším fyzickém namáhání kolenních a kyčelních kloubů;
 • bolest projde, pokud je postižený kloub v klidu;
 • zvýšená bolest, která přiměje člověka, aby dal více odpočinku a odpočinku na nemocnou končetinu;
 • v průběhu času dochází k bolesti v noci;
 • postižený kloub reaguje na změny počasí ("zvraty");
 • zhoršená mobilita postiženého kloubu, která je doprovázena obtížným procesem flexe a prodloužení končetiny;
 • existují změny v samotném kloubu, jejichž závažnost závisí na stupni onemocnění.

Postupně se tyto příznaky zhoršují. Proto je velmi důležité najít první, sotva znatelné známky zánětu kolenního kloubu, viz lékař. Čím dříve je onemocnění zjištěno, tím účinnější a rychleji se může vyléčit, aniž by došlo k deformaci kolena a dalším komplikacím.

Osteoartritida kolenního kloubu: stadia vývoje onemocnění

Lékaři rozlišují tři stadia onemocnění. Nicméně je obvyklé oddělit nejčastější fázi vývoje onemocnění, podle níž je extrémně obtížné diagnostikovat artrózu, protože i rentgenový paprsek nevykazuje žádné poruchy a abnormality. V počáteční fázi je charakteristická jen mírná opuch v oblasti spár. Tento symptom je však tak slabě vyjádřený, že mu pacienti nevenují náležitou pozornost. V průběhu času se však příznaky stávají výraznějšími a rozmanitějšími a obraz tohoto onemocnění je jasnější.

 1. Osteoartróza o 1 stupni. Pro tuto fázi jsou charakteristické změny v oblasti chrupavky. Zároveň se zhoršuje jeho pružnost, což vede ke zvýšení tření povrchů spojů. Časem se vytváří trhliny na povrchu chrupavky. Kromě toho dochází k malému otoku v kolenním prostoru. Bolestivé pocity u pacientů s artrózou 1. stupně jsou přechodné, ale současně jsou výrazné.
 2. Osteoartróza 2. stupně. Ve druhém stadiu onemocnění se amplifikuje symptomatologie, charakteristika onemocnění v 1 stupni, a objevují se nové. Tak, klouby začínají tlačit proti sobě ještě více. Chrupavka se téměř úplně vyčerpá, prakticky ne. Bolestivé pocity jsou velmi intenzivní a časté, a to i při nejmenším fyzickém namáhání na dolních končetinách. Existují problémy s pohyblivostí, které jsou doprovázeny obtížným procesem flexe a prodloužení končetiny v koleni. V tomto případě koleno silně drtí.
 3. Osteoartritida 3. stupně. Toto je poslední fáze onemocnění. Je charakterizována úplnou deformací kolenního kloubu. Neexistuje žádná kloubová štěrbina. Bolest trpí pacienta, i když na bolavé končetině nedochází k žádné fyzické námaze, pohyby jsou velmi omezené.

Pokud pacient hledá lékařskou pomoc v počáteční fázi onemocnění, může být léčen dostatečně efektivně a rychle. Pokud však trváte na poslední fázi, nemůžete to udělat bez komplikovaných chirurgických zákroků.

Osteoartritida kolenního kloubu: příčiny a riziková skupina

Osteoartritida se nevyskytuje na rovině. Jako každý jiný patologický proces má své vlastní důvody. Nejběžnější z nich jsou:

 1. Nadváha. Lékaři říkají, že obezita zvyšuje náchylnost člověka k rozvoji artrózy třikrát. To je důsledkem zvýšeného dopadu na chrupavčitý povrch, který je velmi křehký a tenký.
 2. Nadměrné fyzické zatížení. V tomto případě mluvíme o profesionálních sportovcích. Často je artróza nemocná z povolání, protože klouby se silně opotřebovávají a deformují v důsledku stálých agresivních zátěží.
 3. Špatný způsob života. Zvláště kouření a zneužívání alkoholu, které negativně ovlivňují krevní cévy a tepny, křečové žíly také zvyšují riziko vzniku artrózy.

Obvykle jsou to kolena, které trpí, protože mají hlavní zatížení a stojí hmotnost lidského těla. Nejslabším článkem jsou klouby.

Příčiny artrózy v odběrech

Lékaři identifikují řadu důvodů, proč mladá osoba, která je povolána do vojenské služby, může mít artrózu. Zahrnují zpravidla následující:

 • trauma: podvrtnutí, komplexní zlomeniny kostí končetin, dislokace;
 • sportovní kariéra, zejména ve fotbale, hokeji, vzpírání;
 • přenesené zánětlivé procesy s komplikacemi;
 • dysplazie kloubů, tj. vrozená patologie fyziologie kloubů.

Mnoho mladých lidí, kteří mají artrozu o 1 nebo 2 stupni, se zajímají o to, zda v armádě užívají podobnou diagnózu (v případě onemocnění ve 3. stupni samozřejmě není otázka žádné služby v armádě). Zda bude mít voják podobný problém v armádě nebo ne, závisí na mnoha parametrech. Zejména o stupni onemocnění a závažnosti jeho průběhu, od souběžných onemocnění a stupně poškození kloubů. V každém případě jsou mladí lidé s podezřením na artrózu odkázáni na rentgenovou vyšetření, aby získali jasný obraz o nemoci.

Röntgenová fotografie vám umožní zhodnotit stav kloubu: existují osteofyty, tj. Zvětšení kostí, ať už je spoj spojen. Poté je vyšetřovatel zkoumán revmatologem a traumatologem. Na základě obrazu a osobního vyšetření lékař určí stupeň deformace kloubu, vypočítá úhly odchylky od normální polohy kosti. Na základě závěrů lékařů se následně rozhoduje otázka, zda se má v armádě přijmout taková osoba.

Osteoartritida kolenního kloubu a služby v armádě

K tomu, aby rozhodl o vhodnosti nebo neadekvátnosti navrhovatele, zadejte zvláštní lékařskou komisi, která uzavírá závěr. Co tedy lékaři nejdříve věnují pozornost:

 1. Stupeň artrózy.
 2. Souběžná onemocnění: ploché nohy, kyfóza apod. Obvykle mladí lidé nejsou povoláni do armády za přítomnosti artrózy kolenních kloubů a kloubů střední nohy a plochých nohou ve 3. etapě vývoje. Tyto patologické stavy jsou doprovázeny intenzivními bolestivými pocity a exostózami.
 3. Povaha průběhu artrózy. Nemoc ve 2 a 3 stupních je doprovázena bolestí, špatnou pohyblivostí a únavou kloubů, což znemožňuje sloužit v armádě.
 4. Přítomnost a závažnost kloubních deformací. Zvláště se jedná o artrózu o 2 a 3 stupni.
 5. Stupeň poškození chrupavky. Dále hraje roli podmínka kloubů. Je-li výrazně zúžen, je to známka pro odstranění mladého muže z rejstříku ve vojenském úřadu.

Není tedy možné jednoznačně odpovědět, zda jsou vojáci v armádě náboráři s artrózou. Vedle lékařských znalostí se vojenské úřady pro evidenci a evidenci uchýlují k nařízení o vojenské lékařské prohlídce, konkrétně k rozpisu chorob. Tento dokument je seznam onemocnění, při nichž může být voják odvolán ze služby v armádě nebo mu poskytnut odpočinek. Artroza je také uvedena v seznamu nemocí. Současně jsou uvedeny přesně ty případy, kdy z důvodů artrózy může být voják odňat z vojenských záznamů:

 1. Osteoartróza 2. stupně. Pokud jsou osteofyty větší než 1 mm a zúžení mezery mezi kloubami o více než 50%, kloubní deformace a subchondrální osteoskleróza, pak se kandidát nenachází. V osobním souboru však stále označují značku "dobré".
 2. Osteoartritida 3. stupně. V této fázi se vyskytují výrazné výrůstky (osteophyty) a deformace kloubu, není zde žádná mezera. V armádě s takovou diagnózou nejsou branci braní.

Pokud jde o artrózu 1 stupeň, v tomto případě mladí lidé nejsou odpisovány vojenské záznamy, to znamená, že jsou považovány za vhodné pro vojenskou službu. V takovém případě je kategorie B přiřazena.

Jsou kolena a další klouby přeneseny do armády s artrózou?

Ačkoli osteoartrózy, především jeho pozdější fáze, je onemocnění, které postihuje převážně starší lidé, často oběťmi tohoto onemocnění jsou mladí muži, a to zejména v případě dědičné predispozice, trauma, zánětlivého procesu infekční povahy, hrající určitých sportů nebo predisponujících k neúměrnému zatížení profesi. Rekrutuje s touto diagnózou jsou zvědaví, zda se má vzít artrózu v armádě a jaké omezení nemoc ukládá vhodnosti pro vojenskou službu, v závislosti na lokalizaci postiženého kloubu a stupněm deformace. Jak slučitelná je armáda a artróza? Pro zodpovězení této otázky je třeba studovat normativní dokumenty upravující omezení odvodu v souvislosti s onemocněním kloubů.

Je artróza omezením služby

Omezení uvalená artrózou vhodnosti služby stanovené v § 68 Ministerstvo vnitra v roce 2015, a v článcích 65, 68 a 85 nemocí plány. Záleží jen na tom, co spoj zasažen degenerativním procesem (hlavní, vedlejší, jak se podílí na chůzi a běhu), závažnosti bolesti a podmínky jejich výskytu, jakož i některé z kvalitativních parametrů kloubu pacienta (hodnoty kloubního prostoru, přítomnost osteofytů, chrupavky delaminace a trhliny v něm, stupeň deformace a vychýlení kostí ze správné polohy).

Také vliv na verdikt průvodních onemocnění kostí a vazů - například kyfózou páteře a ploché nohy, zánětlivých onemocnění pohybového aparátu.

Pro potvrzení platnosti diagnóze, rekrut musí poskytnout vojenskou lékařskou komisi rentgen kloubu pacienta a uzavření lékařem (ortoped nebo chirurg). Na základě těchto údajů se Komise rozhodne, zda povolit chlapce do vojenské služby, na vědomí, zda částečně vhodné dát zpoždění na dobu určitou, nebo až příští volání.

Skupiny police

Celkově existují 5 druhů použitelnosti označené prvními písmeny ruské abecedy. Jejich korelace s pořadím odvodu je stanovena následovně:

 • Osoby, které získaly titul A (dobré) nebo B (oprávněné s nevýznamnými omezeními), jsou předmětem náboru;
 • Osoby ze skupiny B (které jsou omezené způsobilosti) nejsou v armádě přijaty v míru, mobilizují se pouze ve válečné situaci (v osobním spisu je takový nábor označen jako vhodný);
 • Skupina G (dočasně nevhodná) je přidělena mladým mužům, kteří nedávno absolvovali chirurgickou intervenci, infekční nemoci nebo jiné reverzibilní zdravotní stavy. V případě úspěšného prominutí po období zotavení a nově dokončené prohlídce jsou tyto osoby modernizovány;
 • Ti, kteří jsou zařazeni do pozice D, nemohou být zařazeni do armády.

Stupně artrózy a kategorií

Existují obecná pravidla pro stanovení vhodnosti pro vojenskou službu v souvislosti s artrózou:

 • V artrózy, třetí a čtvrté pořadí (bez ohledu na umístění), v osteoartritidě a přítomnosti osteofytů delší než 1 mm, jasný důkaz degradace chrupavky, zúžení velikosti štěrbiny 2 mm nebo méně chlapce bezpodmínečně odepřen vhodnost armádu představovat vojenskou označování tipů D;
 • Artróza druhého stupně s procesy a nápadným deformity chrupavky a subchondrální osteosklerózy v případě, že pacient dostane do kategorie vyňaté z armády a byl stažen z vojenské evidence, ale v soukromém podnikání, je stále ještě mladý muž dal známku „pass“;
 • Pokud jeden z masivních kloubů (kyčel, koleno, kotník) udeřil artróz deformans, a jeho šířka štěrbina menší než 0,44 cm, dát rekrutovat stupeň omezenou životnost (B).

Omezení zavedená artrozi v závislosti na lokalizaci

Porážka různých kloubů v různé míře ovlivňuje vhodnost pro armádu. Kromě toho může být situace komplikována souběžnými nemocemi nohou nebo páteře. Při použití v kategoriích vypadá takto:

 • Za žádných okolností převzít armády s osteoartritidou kolene - gonartróza v deformování (buď prvního stupně nebo pokročilý případ nemoci), mladík je propuštěn z výzvy k životu. V případě, že patologický proces v koleně se sníží na ztenčení menisku, po vyjmutí z armády předpokládá, že hodnota šířky štěrbiny byla menší než 0,44 cm po operaci poskytnout úlevu z armády po dobu šesti měsíců, po které budete potřebovat, aby se vrátil k návrhu představenstva a projít komise.;
 • V případě artrózy kotníku mají podmínky společné s předchozím případem (oba se týkají velkých kloubů nohou). Při šířce kloubu menší než 4 mm se bude draftee vyhnout armádě;
 • Koxartrózy (deformující porazit kyčel), doprovázené silnými bolestmi, změny v chůzi a do budoucna - závažných vad pohybového aparátu, více než kterýkoliv jiný vliv na efektivitu armády. V souladu s článkem 65, když je šířka štěrbin nedosahují 0,44 cm, pacient obdrží vojenské vstupenek skupinu B, a když významné deformace kloubu a velikosti mezery je menší než 0,2 cm - skupina D;
 • Artroza talon-navicular kloubu 2. stupně a vyšší, způsobená traumou na noze, slouží jako základ pro úplné osvobození. Potvrďte diagnózu pomocí rentgenového a CT vyšetření;
 • Při odvrácené vertebrální artroze je zařazen do kategorie D a je uvolněn z armády;
 • Třetí a čtvrtá plochá stupeň s degenerací některého z kloubů první nebo druhé úrovni nohou dávají skupiny B. v pokročilejších případech patologický proces dát pacientovi štítek D s plnou odjíždění z provozu. Také podle pozměňovacího návrhu k článku 68 ministerstva vnitra v roce 2015 je kategorie B umístěna pro artrózu střední části nohy, která není konjugována s plochými nohami.

Je-li draftee vědom přítomnosti degenerativní léze nebo zažívá bolesti během chůze, fyzické námahy nebo v jiných podmínkách, potřebuje rentgenové vyšetření od okresního terapeuta. S obrázkem musíte kontaktovat lékaře nebo ortopedisty, abyste dospěli k závěru o přítomnosti patologického procesu. Pro poskytování lékařské komise musí být zachován obraz a závěr.

Jsou přivezena do armády s plochými nohami a artrózou?

Je armáda užívána artróza?

Artroza je diagnóza, která vás přemýšlí o pravděpodobnosti odvodu.

Ačkoli se zřídka objevuje v dějinách bojovníků, stále stojí za to vědět o takovém nebezpečí.

K dnešnímu dni se mnoho nemocí "rozrostlo mladší", tento trend podle lékařů má bolest a společné patologie.

Příčinou této nemoci u mužů, kteří jsou připraveni do práce, ve většině případů bývají dříve zraněni.

Menší procento odběratelů dostává diagnózu "osteoartrózy" způsobené dysplazií kloubní chrupavky.

To je způsobeno mnoha důvody, zejména s nárůstem počtu dospívajících závislých na špatných návycích nebo genetickou predispozicí budoucích vojáků.

Má oslabenou imunitu, která může způsobit takovou komplikaci. Ať už spadají do armády nebo ne, závisí na tom, v jakém stadiu je nemoc.

Jsou převzata do armády, ale pouze v případě nekomplikovaných podmínek, tj. V počátečních stadiích artrózy.

Takový krok může dokonce přispět k oživení, protože s takovou zábranou neexistuje možnost iracionální výživy a nedostatečného pohybu.

Osteoartróza způsobuje značné nepohodlí a brání normální službě v armádě

Kdo je v nebezpečí?

Je armáda užívána artróza? V kategorii těch, kteří riskují, že se nepřijdou do řad ozbrojených sil Ruské federace z důvodu přítomnosti této nemoci nebo podezření, jsou mladí muži, kteří:

 • oni utrpěli vážná zranění a napětí, slovy, poškodili muskuloskeletální systém;
 • profesionálně se zabývajícím vzpíráním, fotbalovými, hokejovými a jinými sporty;
 • postižených v důsledku zásahu zánětlivého procesu na tělo, který pak komplikuje sekundární onemocnění;
 • mají vrozené poruchy struktury kloubní chrupavky (dysplazie kloubů).

Pozitivní reakce na přijmout alespoň jednoho z těchto bodů se stává základem pro budoucí směr vojáka na odborníky, které určí přítomnost nebo nepřítomnost problémů v kloubech jeho těla. Možná bude nutné konzultovat odborníky jako radiolog, traumatolog a revmatolog. Rozhodují o tom, zda najímá takové rekruty.

Zranění kloubu s pádem může vyvolat vývoj artritidy

Průběh onemocnění je rozdělen na 4 fáze:

 • artróza o 1 stupeň. Existuje porucha metabolických procesů, v důsledku čehož nedochází k poklesu motorické aktivity. Rentgenové záření v takové situaci neodráží žádné poruchy, nejsou také pozorovány nepříjemné příznaky. Nastavení takové diagnózy by mělo člověka nastavit na zvýšenou péči o své klouby. V této fázi se většině problémů lze vyhnout prostým přijetím preventivních opatření. Volání armády a artrózy jsou v tomto případě stále kompatibilní;
 • artróza 2. stupně. Při absenci léčby přejde onemocnění do další fáze, která bude vyžadovat léčbu určenou odborníkem. Zřejmé nerovnosti postiženého kloubu na rentgenovém vyšetření a objevují se první podezřelé příznaky, jako je chronická únava, bolesti při prudkých pohybech, tíseň. Proces deformace kloubní chrupavky začíná. Příčinou progrese artrozového kloubu 2. stupně jsou traumata a nemoci způsobené infekčními nemocemi a nespecifickým charakterem. Zda je nábor vhodný pro armádu v této situaci, závisí na souběžných nemocech;
 • 3 stupně. Tíživost během tohoto časového období prakticky nezbavuje pacienta. Bolest doprovází jak pohyb, tak klidnou polohu končetin. Závisí na povětrnostních podmínkách. Je možné, že klouby mohou ztratit své funkce a osoba se jednoduše stane neschopnou. Otázkou je, zda berou armádu, už ji nestojí za to;
 • artróza kloubů4 stupně. V tuto chvíli pomáhají i silné léky proti bolesti. Léčba se ve většině případů provádí pouze chirurgickým zákrokem, zejména tam je nahrazení prakticky zničeného kloubu tzv. Endoprotézou.

Stádia artrózy nohou

Stanovisko odborníků

Po absolvování úplného vyšetření na rukou zástupců lékařské komise vojenského komisaře se závěry výše zmíněných lékařů ukázaly být.

Velmi důležité jsou také patologie, které jsou přítomné v těle vedle této nemoci. Patří mezi ně ploché nohy, kyfóza a jiné patologie podobné povahy.

Hlavní faktory, jimž je věnována pozornost, jsou:

 • deformace kostní tkáně;
 • zhoršení kloubní chrupavky;
 • velikost mezery spoje.

Při takovém onemocnění jsou do armády rekrutováni, ale pro tento případ by měl diagnostikovat první nebo druhý stupeň artrózy a plochých nohou. Jsou zařazeny do kategorie "B".

V situacích charakterizovaných závažnějším průběhem nemoci se vojenská služba stává nepřístupnou perspektivou.

Takže rozhodnutí o přechodu vojenské služby v armádě se provádí na základě lékařského osvědčení.

Bude to záporné, pokud máte v anamnéze 2-4 stadia těchto onemocnění, jako je:

 • artróza kolena;
 • artróza zápěstního kloubu;
 • artróza talon-navicular kloubu;
 • patologické stavy kloubní chrupavky umístěné ve střední noze;
 • ploché nohy (3-4 stupně).

Jednocestní artróza a armáda také nepodléhají zarovnání.

Deformace artrózy kolenního kloubu

To je způsobeno skutečností, že takové porušení v muskuloskeletálním přístroji způsobuje silné bolestivé pocity.

Velkou fyzickou námahou je téměř hlavní kontraindikace.

Kvůli zánětlivým procesům, které postihují klouby, dochází k otokům, které zabraňují pohybové aktivitě nemocných.

Odstoupení od vojenské registrace se provádí podle kategorií předepsaných v Seznamu nemocí.

Tento dokument obsahuje informace o všech patologických stavech, u nichž není možné uskutečnit vojenskou službu.

Obsahuje následující body o nemoci a jejích projevech:

 1. Druhý stupeň, doprovázený přehloubením kostí o více než 1 mm, zúžení mezery mezi klouby je dvakrát normální; deformace kloubní chrupavky a subchondrální osteoskleróza. Hlavní dokument odvedeného, ​​nazvaný "Průkaz občanky podléhající vojenské službě", je uveden: "dobrý".
 2. Třetí stupeň je charakterizován výraznými růstmi kostí, absencí kloubní mezery a deformací kloubů. Při takovém závěru je mladík odepsán z vojenské registrace, tj. Patologie třetího stupně a armáda jsou striktně paralelní.
 3. První fáze nemoci se nestane překážkou pro přechod vojenské služby, takže odpověď na otázku, je vhodná pro armádu, je pozitivní.

Změny v aplikaci se provádějí každoročně. Dosavadní plán onemocnění obsahuje více než sto patologií, v jejichž důsledku je služba v armádě zrušena.

Jsou rozděleny do samostatných kategorií, které vám umožňují snadno určit přibližnou pravděpodobnost odvodu.

Jeho pravidelná revize pomáhá odstranit nedostatky v systému výběru armády a usnadňuje používání dokumentu.

Konečná diagnóza onemocnění stanoví ortopedický lékař

Závěr

Obvykle jsou takové situace vyjasněny během pravidelných provizí vojenského komisaře. Odborník, který nepodléhá vojenské zkoušce, je povinen poskytnout lékařské komisi veškerou potřebnou dokumentaci.

Mezi ní by měly být rentgenové snímky postižených kloubů, odborné závěry, výsledky laboratorních testů a tak dále. Ti, kteří mají artrozu 1 stupeň, odložení vojenské služby není nutné.

Pokud je potvrzena nemožnost náboru za vojenskou službu, bývalému vojákovi je vydán vojenský lístek a odvolán z rejstříku.

Přítomnost a závažnost souběžných onemocnění také přispívají k rozhodnutí komise vojenského komisaře o stažení nebo registraci odškodného.

Proto není možné samostatně porozumět, zda může sloužit střelce, který má v jeho anamnéze artrozu. V této věci mají právo hlasovat pouze odborníci tohoto profilu.

Než vyberete nějaké naděje, stojí za to test.

Je armáda užívána artróza? | |. | Nápověda nátlaku služeb

Přestože klouby jsou více postiženy lidmi po 40 letech věku, existují také případy onemocnění mezi mladou populací. Vezměte pokud osteoartritidou armády, a jaké důsledky pro zdraví znamená takový hovor - považujeme v tomto článku.

Artróza je onemocnění spojené s deformací kloubů v důsledku poškození chrupavkové tkáně. Zničení chrupavkové vrstvy probíhá postupně. První stupeň onemocnění nelze vizuálně detekovat.

Pacient pocítí mírnou bolest a slyší, jak se pohybuje končetinou.

Deformační procesy začínají na druhém stupni. Kloubní kloub se zužuje a pohyb spoje je omezen. Existují záněty a otoky. Bolest se stává silnější a déle, krize je hlasitější.

Ve třetím stupni je chrupavková vrstva definitivně ztenčena. Kosti jsou vyhnána, objevují se osteofy - růst na kostní tkáni. Bolest nezastaví ani v klidu.

Odmítnutí vyhledat lékařskou pomoc může vést k nástupu zdravotního postižení.

Pro prevenci a léčbu onemocnění se doporučuje užívání léků. Pacienti by měli udržovat klouby v teple, nosit pohodlné oblečení a boty, nezaklánějte aktivní fyzickou aktivitu.

Přes tato doporučení nejsou vždy kompatibilní s armádním způsobu života, nikdo nemůže říci, zda je rekrutovat čeká s diagnózou „artrózou“ armády.

Vše závisí na závažnosti onemocnění: přítomnosti deformačních procesů a výskytu růstu kostí.

Jakou artrozi se v armádě vezmou?

Podle článku 65 Schedule of Diseases je možné udělit výjimku ze služby:

 • pokud je onemocnění těžká, začala se destrukce chrupavky, objevily se růst kostí - osteofyty, šířka kloubní mezery je menší než 2 mm - kategorie "D" je vynechána.
 • s deformující se artrózou v jednom z velkých kloubů (kotník, koleno, rameno nebo kyčle) o šířce spáry nejvýše 2-4 mm - ve vojenském lístku je zařazena kategorie "B".

Osteoartritida kolenního kloubu: je přijata do armády s gonartrózou?

Příčinou gonartrózy mohou být poranění kolena a poškození menisku, záněty, obezita, nadměrné zatížení nebo náhlé pohyby během cvičení. Vysoké riziko onemocnění u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro odstranění menisku: v takových případech se onemocnění rozvíjí u 9 pacientů z 10.

Podle rozvrhu onemocnění je nutné uvolnit z odvodů, že po ztenčení nebo odstranění chrupavky menisku se gonartróza přemění na deformující se formu. Nezáleží na tom, v jaké fázi je onemocnění: postupuje, nebo je to artróza o 1 stupeň. Zda je armáda přijata, závisí na shodě s výše uvedenými podmínkami.

Zástupce, který má tenký meniskový kolenní kloub, nečeká na armádu, pokud je šířka spáry menší než 4 mm. Je-li tato hodnota vyšší - mladý muž nebude unikat armádnímu životu.

Jinou situaci, kdyby kolenní kloub byl během hovoru nebo předtím, než byl spuštěn. Armáda neočekává takové rekruty po dobu šesti měsíců.

V souladu s článkem 85 Schedule of Diseases mladý muž obdrží odklad po dobu 6 měsíců po operaci. Poté bude nutné opakovat lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři.

Návrh komise rozhodne o vhodnosti mladé osoby v závislosti na efektivitě operace.

Osteoartritida kotníku, je přijata do armády?

Členský kloub se také odkazuje na velké (velké), takže podmínky budou podobné při uvolňování gonartrózy.

V této situaci musíte také věnovat pozornost přítomnosti deformace a šířce kloubního prostoru.

Pokud šířka nepřesahuje 4 mm, má muž právo zbavit se vojenské služby.

Pro potvrzení diagnózy v armádě, jsou povinni poskytnout vojenské lékařské komise uzavření lékařem (ortoped nebo chirurg) a rentgeny kotníku.

Coxartróza a armáda

Chcete-li pochopit, zda armáda užívá koaxartrózu, musíte pochopit - jaký je její rozdíl od jiných typů artrózy. Patologie je deformující osteoartróza kyčelního kloubu.

Onemocnění postupuje pomalu a způsobuje bolest osobě během pohybu končetin, včetně chůze. Kvůli tomu dochází k porušení chůze a pacient začíná lámat.

Změna chůzi, podle pořadí, může způsobit stresové poruchy páteře a vedou k skoliózy, pánevní vychýlení a svalovou dystrofií.

Stejně jako u jiných typů artrózy se vyšetření provádí podle článku 65 Schedule of Diseases.

V případě deformace artrózy se neinvazivní kategorie B uvádí, pokud je šířka štěrbiny mezi 2 a 4 milimetry.

Pokud nemoc získala výrazný charakter a je doprovázena deformitou osy končetiny o více než 5 stupňů a šířkou spáry mezery je menší než 2 mm, doktoři umístí žáka do kategorie D.

Kategorie způsobilosti pro artrózu talusového kloubu

Artróza talus-calcaneus-navicular kloub se obvykle objevuje u mladých lidí s plochými nohami, ale výskyt anomálie může být způsoben jinými příčinami.

Patří sem trauma k noze, zánět a vrozené abnormality.

Příznaky onemocnění jsou podobné příznaky jiných typů osteoartrózy: postižená oblast zánět a bobtná, pacient cítí bolest při ohýbání nohy nebo při chůzi.

Vojenská lékařská komise kontroluje, jak se porovnává artróza talon-navikulárního kloubu a armády podle článku 68 Schedule of Diseases. Mladí lidé s posttraumatickou deformací kalkanu jsou z hovoru odstraněni s poklesem úhlu Beleru na 10 stupňů a artrózou kloubu.

Přítomnost artrózy talus-calcaneus-navicular kloubu v takových případech je potvrzena pomocí počítačové tomografie a radiografie.

Vezmou se do army s artrózou: jaké nuance by se měly vzít v úvahu?

Artroza je považována za velmi častou patologii kloubů. Je zaznamenáván nejen u starších lidí, ale také u mladých lidí.

Mnoho lidí se zajímá o otázku: podstupují artrozu s armádou? Koneckonců, před službou v armádě, mladý muž prochází lékařskou komisí, jejíž členové určují, zda je vhodný pro službu nebo ne.

Chcete-li obrázek zvětšit, klikněte na něj

Osteoartróza a její příznaky

Mladí lidé začali častěji zaznamenávat artrózu kolenního kloubu. Chcete-li zjistit, zda je mladý muž schopen sloužit v armádě, musíte se podrobit úplné kontrole. Specialisté určují stupeň vývoje onemocnění, závažnost patologie kloubů.

Artroza je patologie, která působí destruktivně na klouby. Onemocnění, které ovlivňuje kolenní klouby, se nazývá gonartróza.

Porážka kloubů je snadno rozpoznatelná díky charakteristickým rysům:

 1. Bolest lokalizovaná kolem kolena, nohy. Bolestivý syndrom se zvyšuje po zátěži na nemocném kloubu.
 2. Stihanie bolesti během odpočinku.
 3. Zvýšená bolest.
 4. Noční bolest (syndrom bolesti se vyskytuje v noci).
 5. Meteozavisimost (postižený kloub reaguje bolestivě na změnu počasí).
 6. Omezení mobility kloubu pacienta. Bolestný kloub není schopen plně fungovat, provádí obvyklé pohyby (flexe / prodloužení kloubu).
 7. Změňte vzhled kloubu.

Po čase se symptomy patologie zřetelněji projeví, prognóza není tak příznivá jako v počátečních fázích vývoje onemocnění. Nedostatek odpovídající terapie může vést k invaliditě v důsledku úplné imobilizace kloubu.

Etapy vývoje patologie

Chcete-li obrázek zvětšit, klikněte na něj

Nemoci kloubů mají několik fází vývoje. Odborníci rozlišují 3 fáze + počáteční fázi.

Počáteční fáze není charakterizována žádnými změnami, porušením artikulace. S ním je pouze opuch.

V počátečních stádiích onemocnění jsou příznaky velmi slabé, takže mladí lidé ne vždy věnují pozornost prvnímu příznaku nebezpečného onemocnění.

Zvažte stadia onemocnění a jeho charakteristické symptomy:

 1. První stupeň je charakterizován přítomností změn v chrupavčitých tkáních. Je zde ztráta pružnosti, která zvyšuje tření mezi kloubovými povrchy. Tím se urychluje tvorba prasklin v chrupavce, oblast kloubního kloubu se zvětšuje. Při pohybu, fyzické aktivitě dochází k ostrým bolestům. Bolest rychle prochází.
 2. Druhá fáze vývoje onemocnění je charakterizována nárůstem stávajících symptomů. Z nových znaků se objevují: omezení pohybu kloubu, křečovitý kloub. Kvůli silnému stlačení kostí kloubů dochází k vyčerpání chrupavky. Bolest se objeví i po nejmenším fyzickém namáhání.
 3. Třetí fáze onemocnění se projevuje úplnou deformací kolenního kloubu. Kloubní trhliny jsou již chybějící, existují silné bolesti, které nezůstávají v klidu. Pohyb kloubu se stává obtížným.

Příčiny vývoje a riziková skupina

Často je gonartróza diagnostikována u starších osob (pacienti obvykle starší než 40 let). Pokud jde o pohlaví, je výskyt této choroby více ovlivněn ženami v pokročilém věku.

U mladých lidí je gonartróza častěji zaznamenávána u mladých mužů.

Vývoj onemocnění postihuje mladé lidi, kteří se zabývají sporty (skákání, atletika, běh, těžké sporty), pracující při práci se zvýšenou fyzickou zátěží (nakladače).

Výskyt artrózy je usnadněn určitými faktory:

 1. Nadměrně velká tělesná hmotnost. Velká váha má zvýšený účinek na chrupavčité povrchy.
 2. Špatný způsob života. Kouření, zneužívání alkoholu negativně ovlivňuje stav krevních cév, což komplikuje výživu, nasycení kyslíkem tkáně kolem kloubu, vlákna chrupavky. Přítomnost křečových žil několikrát zvyšuje pravděpodobnost vzniku artrózy.
 3. Nadměrná fyzická aktivita. Ona je obvykle přítomná ve sportu. Silné opotřebení, deformace chrupavkových vláken pod vlivem zvýšeného zatížení mohou způsobit chronickou artrózu.

Pokud jde o drafty, mají pro porážku kloubů následující důvody:

 • těžká trauma na dolních končetinách. Mohou to být vyvrtnutí, komplikované zlomeniny, dislokace;
 • dysplazie kloubů (kongenitální patologie, projevující se ve fyziologické struktuře artikulace);
 • komplikace po zánětlivém procesu.

Vezmou artrozu v armádě?

Když jsou mladí lidé diagnostikováni s "artroózou prvního, druhého stupně", mají otázku, zda jsou vhodní pro vojenskou službu, ať už je vezmou do vojenské služby. Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Vše závisí na množství nuancí:

 1. Závažnost patologie.
 2. Stadium vývoje artrózy.
 3. Přítomnost souběžných onemocnění.

Pro získání nejsilnějších informací o stavu spojení mladého muže (draftee) ho specialisté nasměrují na rentgen. Röntgenový obraz poskytne podrobné informace o těchto indikátorech:

 • stupeň zúžení spojení mezi klouby;
 • úhel odchylky od normální polohy kostí;
 • stupeň deformace kolenního kloubu;
 • síly růstu kostí.

Po rentgenovém vyšetření by měl pacient projít vyšetřením těchto specialistů:

Teprve poté, co prošli všemi specialisty, podrobná studie o rentgenové fotografii vyvozuje závěr o vhodnosti kandidáta na službu v armádě.

Zvláštní lékařská komise rozhoduje o vhodnosti / neschopnosti uchazeče. Především členové komise věnují pozornost následujícím nuancům:

 1. Stupeň vývoje patologie kloubů.
 2. Přítomnost souběžných onemocnění (kyfóza, ploché nohy). Chcete-li sloužit v armádě, nevolte mladé muže s artrózou kolenního kloubu, plochými nohami třetího stupně, porušením spojení střední nohy). Tyto patologické stavy se obvykle vyskytují se silnou bolestí.
 3. Povaha průběhu onemocnění. Artróza druhého stupně, stejně jako první, probíhá se silnou bolestí. Mobilita končetiny se zcela nepohybuje, pozoruje se opotřebení kloubu. Jsou-li tyto příznaky přítomny, mladí lidé nejsou přijati do armády.
 4. Přítomnost deformity kolenního kloubu. Stupeň závažnosti deformace kloubu. Tyto ukazatele jsou pozorovány v patologii druhého, třetího stupně.
 5. Stupeň poškození chrupavých vláken. Odborníci by měli zhodnotit stav společného prostoru (pokud je výrazně zúžen, mladý muž je z vojenských záznamů vyřazen).

Při rozhodování o vhodnosti mladého člověka, aby sloužil v armádě, je nutné provést lékařskou prohlídku + studium Schedule of Diseases.

"Rozpis onemocnění" je dokument, který obsahuje úplný seznam onemocnění, v němž se stíhač dostane oddych, odmítnutí sloužit v armádě.

Tento dokument uvádí, že nábor vojáků z vojenské registrace se provádí v těchto případech:

 1. Přítomnost artrózy 2 stupně. Kosti růstu by měly mít velikost větší než 1 milimetr, silné zúžení spoje mezi klouby (2krát), klouby jsou deformovány. Měl by být pozorován subchondrální osteoskleróza. Za přítomnosti těchto příznaků je osobní soubor mladého člověka stále označen jako "dobrý".
 2. Přítomnost artrózy 3 stupně. Kosti růstu jsou velmi výrazné, klouby jsou deformovány, kloubní trhliny zcela chybí. Odborník s popisovanými charakteristikami je jednoznačně osvobozen od vojenské služby.

Při diagnóze "artrózy prvního stupně" se odškodnění neodpisuje z vojenských záznamů. On zůstává vhodný pro službu v armádě. S touto diagnózou je chlapce zařazen do kategorie "B" (omezeno na službu).

V kategorii "B" mladý muž nemusí sloužit v armádě v době míru. Byl propuštěn z vojenské služby, odepsán do rezervy. Bude mu vydán vojenský lístek.

Pokud má konzulát dotaz na nábor, může poslat mladého muže do další komise, která se koná v lůžkovém oddělení.

V lůžkovém oddělení diagnostikují a předepisují terapeutický průběh.

Přijdou do armády s artrózou 1 a 2 stupně?

Navzdory skutečnosti, že artróza kolenních kloubů je považována za onemocnění starších osob, někdy se tato nemoc vyskytuje u mladých lidí.

Nejčastěji se rozvíjí u mladých mužů, mnoho z nich, když přijde čas na odvod, přemýšlí nad tím, zda s armádou užívají artrozu.

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože situace závisí na tom, v jaké fázi onemocnění má mladý člověk a jak je to těžké.

Co je artróza kolenních kloubů?

Osteoartróza je onemocnění, které působí destruktivně na klouby. Nejčastěji se vyskytuje onemocnění v oblasti kolenního kloubu a toto onemocnění se označuje jako gonartróza.

Diagnóza nemoci, obvykle u lidí starších 40 let, zejména u žen. U mladých lidí onemocnění postihuje mladé muže častěji. Tito pacienti zahrnují sportovce, zejména ty, kteří se zabývají těžkými sporty, běhání, atletikou a skákání.

Osteoartróza kolenních kloubů se vyznačuje následujícími příznaky, které vyžadují zvláštní pozornost:

 • Bolest v oblasti kolena, která se objevuje s jakoukoliv fyzickou námahou na kolenním a kyčelním kloubu.
 • Bolestné pocity ustupují, když jsou spáry v klidu.
 • Bolest se postupně zvyšuje, pacient musí často užívat přestávky a odpočinek.
 • Včetně bolesti se může objevit během noční doby.
 • Ovlivněné klouby obvykle reagují na prudkou změnu počasí.
 • Zasažený kloub se nemůže plně pohybovat, dolní končetina se obtížně ohýbá a odkrývá.
 • V závislosti na závažnosti a délce trvání onemocnění kloubní změny.

Postupně se tyto příznaky stávají silnějšími. Z tohoto důvodu je při prvních známkách onemocnění nutné konzultovat lékaře, aby se zabránilo komplikacím.

Osteoartritida kolenních kloubů a jejich stadia

Existují tři hlavní stadia nemoci. Také nejčastější fáze je oddělena samostatně, přičemž rentgenové snímky nevykazují žádné poruchy, avšak v oblasti kolenních kloubů vzniká edém.

Vzhledem k nízké závažnosti příznaků pacienti vždy věnují pozornost takovým projevům artrózy, ale lékaři doporučují, aby tyto příznaky onemocnění nepřehlédly.

 1. Při artróze prvního stupně jsou pozorovány změny v oblasti chrupavkových tkání. Ztratí elasticitu, což způsobuje proti sobě zvýšené tření spojovacích ploch. Po chvíli se na chrupavkách vytvářejí trhliny a v oblasti kolena dochází k otokům. Pacienti se cítí akutní, ale rychle přenášejí bolest během pohybu a fyzické aktivity.
 2. U artrosy druhého stupně se stávající příznaky zhoršují a ostatní se objevují. Kosti kloubů začínají vytlačovat ještě víc. Chrupavka je téměř opotřebovaná. Bolest se stává silnější a častěji, může se objevit i při nejmenším fyzickém namáhání nohou. Kolena jsou obtížně ohýbatelná a unbendová, s křupavými klouby.
 3. Při artróze třetího stupně je kolenní kloub zcela deformován. Současně nejsou žádné kloubní trhliny. Pacient pocítí silnou bolest, i když neprovádí aktivní pohyby a nezavazuje klouby. Je obtížné přesunout koleno.

Pokud včas vyhledáte lékařskou pomoc a nezahájíte onemocnění, v rané fázi může být artróza účinně a velmi rychle vyléčena.

Proč se vyvine artróza kolenních kloubů

Toto onemocnění se nevyvíjí samo o sobě, jeho vzhled přispívá k nejrůznějším faktorům. Hlavní a nejčastější příčiny artrózy jsou:

 • Nadbytečná tělesná hmotnost pacienta. Jak říkají lékaři, těžká hmotnost zvyšuje riziko výskytu onemocnění třikrát. Důvodem je především zvýšený dopad na chrupavčité povrchy, které mají velmi tenkou a křehkou konstrukci.
 • Nadměrná fyzická aktivita. To platí pro osoby, které se zabývají profesionálními sporty. Kvůli silnému opotřebení a deformaci v důsledku agresivního zatížení může být artróza chronická.
 • Udržování nesprávného životního stylu. Zvláště negativní dopad na stav cév, tepny je alkohol a kouření. U křečových žil je pravděpodobnost vývoje artrózy vysoká. Vzhledem k tomu, že hlavní zátěž padá na kolenní klouby, kolena ustupují k poškození.

U odběratelů může být příčinou vzniku artrózy:

 1. Přítomnost těžkých zranění, vyvrtání, komplikovaných zlomenin, dislokací na dolních končetinách.
 2. Zaměstnání profesionálních sportů, zejména fotbal, hokej, vzpírání.
 3. Přítomnost komplikací po přeneseném zánětlivém procesu.
 4. Přítomnost kloubní dysplazie, tj. Kongenitální patologie fyziologické struktury kloubů.

Vyzývají armádu s artrózou?

Mnoho mladých lidí, kteří jsou diagnostikováni s artrózou prvního a druhého stupně, má zájem o to, zda jsou způsobilí pro nábor s podobnou nemocí. Za prvé, záleží na tom, jak špatná je nemoc, v jaké fázi artrózy má žaludek, zda existují souběžné nemoci.

Před provedením verdiktu se mladík s podezřením na chorobu kolenního kloubu podrobí rentgenovému vyšetření, aby doktor mohl získat podrobné informace o stavu kloubů.

Na radiografickém obrázku je jasné, jak silné je kostice, jaký je stupeň zúžení spoje mezi klouby. Poté je pacient zařazen k vyšetření revmatologovi a traumatologovi.

Stupeň deformace kolenních kloubů je stanoven z rentgenového obrazu, je zobrazen úhel odchylky od normálních poloh kostí. Na základě zjištění doktor píše závěr, po kterém se řeší otázka, zda je mladý muž schopen sloužit v armádě.

Pro rozhodnutí o vhodnosti nebo nedostatečnosti náboru je svolána zvláštní lékařská komise, která vede k závěru. Při zvažování problému lékařská komise nejprve upozorňuje na následující faktory:

 • Stupeň nemoci.
 • Přítomnost souběžných onemocnění - ploché nohy, kyfóza a tak dále. Zpravidla se do armády nevztahují, jestliže má žaludek artrózu kolenního kloubu, kloubovou poruchu střední nohy, plochou fázi třetího stupně. Nejčastěji jsou tato onemocnění doprovázena silnou bolestí.
 • Jak se dělá artróza. Při artroze prvního a druhého stupně má pacient pocit silné bolesti, dolní končetiny se nemohou zcela pohybovat a klouby se opotřebovávají. Z tohoto důvodu, s takovými příznaky, armáda není volána.
 • Existuje zdeformace kolenních kloubů a kolik je vyjádřeno. To se týká zejména artrózy druhého a třetího stupně.
 • Jak se nosí tkáně chrupavky kolenních kloubů. Včetně posouzení stavu spár trhlin. S těžkým zúžením je z vojenských záznamů odstraněn mladý muž.

Kromě lékařské prohlídky je studován plán onemocnění. Tento dokument uvádí celý seznam nemocí, ve kterých má odvolatel právo odložit nebo odmítnout sloužit armádě. Podle těchto dokumentů je odtlačka odpisu z vojenské registrace:

 1. Artróze, druhý stupeň, v případě, že množství kostí porostů o více než 1 mm, interarticular mezera zužuje více než zdvojnásobil, zkroucený kloubů, tam subchondrální osteoskleróza. Mezitím označené „prospěl“ je zapsána v osobní záležitost.
 2. Při artroze třetího stupně, kdy jsou jasně vyjádřeny kosti růstu, jsou klouby deformovány, nejsou žádné štěrbiny. Taková diagnóza je zcela vyloučena z vojenské služby.

Při artroze prvního stupně není odstup od vojenských záznamů, to znamená, že je považován za vhodný pro armádu. Mladému muži je přidělena kategorie fitness B.

Vyzývají armádu s plochými nohami

Když dosáhnou dospělosti, téměř každý mladý člověk má zájem o to, zda přijmou do armády plochou nohou, s jakou plochou nohou a jakým odkladem. Tato patologie je docela běžná.

U různých stupňů nemoci je závažnost stavu člověka odlišná. Ale v každém případě je zvýšené napětí na nohou kontraindikováno a také nemůžete běžet s plochými nohami.

Ale je nemožné sloužit v armádě bez pravidelných fyzických aktivit. Kromě toho je třeba ošetření plochými chodidly, protože onemocnění může vést k komplikacím.

Pacient musí nosit ortopedické boty nebo stélky. To vysvětluje, proč se nepodají do armády s plochými nohami.

Legislativní základ

Chcete-li pochopit, zda bude mladý muž propracován do armády nebo ne, pomůže to legislativa jeho země. V Rusku to upravuje nařízení č. 123 ze dne 25. února 2003.

Tento dokument obsahuje choroby, při nichž osoba není způsobilá k vojenské službě.

Sladění se týká onemocnění pohybového aparátu, jejichž informace jsou podrobně popsány.

Na Ukrajině je také nutné odkazovat na "Poradu nemocí", ploché nohy jsou uvedeny v části o nemocech svalového a kosterního systému a pojivové tkáně - článek č. 62. Nejnovější verze je ze dne 08.08.2008.

V Bělorusku bude rekrutům pomáhat dokument schválený usnesením Ministerstva sebeobrany a Ministerstvem zdravotnictví č. 51/170 ze dne 20. prosince 2010. Relativně ploché informace o nohou jsou uvedeny v článku č. 68 "Pokyny pro stanovení zdravotních požadavků...".

Nejčastěji se strážci zajímají o to, zda armáda ustupuje do 3. stupně, protože toto porušení je dost vážné. Části o onemocněních pohybového aparátu obsahují informace o tom, zda je možné sloužit při skolióze.

Rozdělení platypodie na skupiny v armádní medicíně

Nemoc je rozdělena do 4 skupin. Zda nemoc člověka patří do určité skupiny závisí na stupni diagnostikované nemoci a na přítomnosti souběžných patologií.

Skupina A odpovídá stavu osoby, který je spojen s těžkými změnami způsobenými zploštěním oblouku chodidla.

V takovém případě je osoba klasifikována jako "D", což znamená, že není schopen sloužit v armádě.

Skupina "B" zahrnuje stav pacienta a stupeň ploché nohy, u nichž jsou funkce nohou u lidí mírně narušeny

Odporci s takovými porušeními patří do kategorie "B".

To znamená, že ze zdravotních důvodů není člověk schopen sloužit v době míru (omezený rozsah).

Osoba s takovým porušením může být povolána k doručení pouze v případě vojenské akce. Skupina "B" označuje osobu ve stejné kategorii "B".

Pokud porucha patří do skupiny "G", znamená to, že patologie je přítomna, ale nebyly zjištěny žádné funkční poruchy.

V tomto případě je žák označen jako "B-3".

To znamená, že člověk je vhodný pro vojenskou službu, avšak legislativa Ruska a Běloruska stanoví vyloučení určitých typů vojsk.

Stupně vývoje, typy plochých končetin a jejich vztah ke skupinám

Pro stanovení stupně ploché nohy a pro správnou diagnózu by lékař měl zvážit tyto faktory:

Související článek: Jak vypadá plochá noha?

 1. Radiograf. Diagnostický postup se provádí ve stojící poloze, když je noha pod zatížením.

Po obdržení obrázku radiolog opisuje - toto jsou základní informace, na základě kterých může lékař určit, zda je osoba dobrá nebo ne. Popis popisuje úhel a výšku podélného oblouku.

 • Určení úhlu Belera.

  Tento indikátor udává stupeň deformace kalkanu.

 • Počítačová tomografie. Studie se provádí v koronární rovině. Výsledkem je studium stavu subtalárního kloubu.

 • Studie polohy prvního prstu a jeho metatarzální kosti. Tato hodnota je určena úhlem odchylky od normální polohy.
 • Různé typy diagnostiky plochých nůžek závisí na mnoha doprovodných faktorech.

  Odvolání je možné, pokud je stav osoby kompatibilní s fyzickou námahou. Rozdělit diagnózy a rozhodnout, zda je možné přijmout armádu, pro tyto kategorie:

  1. 1 a 2 stupně plochých nožiček, vyvíjejících se na pozadí deformující se artrózy 1 stupeň. Diagnóza je přiřazena k této kategorii v případě, že osoba nemá kontrakturu prstů a exostóz.
  2. Platypodia o 2 stupních, doprovázená artrózou druhého stupně.
  3. Ve třetím stupni plochého chodidla.
  4. Zhutnění nohou, nošení vojenských bot, na kterých není možné. Tato kategorie zahrnuje ploché nohy, rovinovarus ploché nohy, varus, kůň, dutý, paty.

  Toto rozdělení ukazuje, že osoba bude považována za vhodnou pro službu v armádě, jestliže je diagnostikována s plochou nohou o délce 1 nebo 2 stupně podélného nebo příčného typu, která není zatěžována souběžnými nemocemi. V závažnějších případech může být člověk propuštěn do míru nebo do války - v závislosti na složitosti chorobného stavu.

  Určete stupeň ploché nohy a složitost stavu pacienta u lékaře-ortopedista

  Tato diagnóza je založena na výzkumu. Teprve po diagnóze schválené lékařem může vojenský komisař rozhodnout o tom, zda je osoba v pořádku nebo zda není vhodná pro službu.

  Kontroverzní problémy

  Někdy bojovníci čelí kontroverzním situacím, když je člověk přijat do armády, i když má oprávněné důvody k tomu, aby nesloužil. Mezi takové kontroverzní situace patří:

  1. Vojenský komisař rozhodne, že voják je schopen bez předem stanovené diagnózy, pouze na základě popisu obrazu. Pokud lékař nedělá diagnózu, může být tato situace považována za odmítnutí lékařské péče. Odborník si může stěžovat na vyšší orgány a získat diagnózu.
  2. Lékař u místního poliklinika pošle přítele do útvaru pro vojenskou registraci a zařazení, pokud existuje otázka, zda je platýpus do armády propracován. V tomto případě se můžete také stěžovat na lékaře, abyste dostali léčbu.
  3. Existuje podezření, že lékař úmyslně stanoví diagnózu, která neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu. Možná lékař sníží stupeň nemoci. V takové situaci může být člověk uznaný za vhodný, i když je skutečně špatný. Nejlepší je jít na jinou kliniku pro vyšetření od jiného lékaře. Poté, co obdržíte potvrzení o složitější diagnóze, můžete podat stížnost lékaři, nebo přinejmenším podat žalobu.

  Osoba, která má ploché nohy, může provádět pouze správně vybrané fyzické aktivity.

  Pokud tedy stav lidského zdraví neumožňuje sloužit v armádě, ale ve vojenské registraci a zařazení do úřadu rozhodne, že je vhodný, pak musí být jeho práva brána.

  Běh se nedoporučuje ani při patologii na jedné noze, pokud je jeho stupeň dostatečný k tomu, aby člověku nemohl sloužit.

  S jakou plochou nohou se v armádě nevztahuje

  Po dosažení věkové hranice se každý mladý muž, který trpí plochými nohami, zajímá, může mu komplikovat kvůli této nemoci nebo nebude překážkou pro službu. Pokud se ploché nohy nedoporučují pro dlouhou fyzickou námahu na nohou.

  Ale není těžké odhadnout, že se o to v armádě nebude postarat nikdo. Abychom vyloučili škodu na zdraví, musí si mladý člověk uvědomit dostupné standardy v této oblasti a vědět, na jaké úrovni plochého chodidla je nevhodný pro vojenskou službu.

  Flatland a její odrůdy

  V normě nohy každé osoby má dva oblouky:

  Obě oblouky jsou důležité a nezbytné pro zmírnění (znehodnocení).

  Navíc umožňují osobě udržet rovnováhu, ne pád při chůzi a částečně usnadnit práci dolních končetin.

  Pokud jsou oblouky nohou deformovány z nějakého důvodu, lékař diagnostikuje plochou nohu.

  Na základě dostupných oblouků existují dva typy onemocnění:

  • Podélné ploché nožky;
  • Příčná plochá noha;
  • Kombinované platypodie.

  Každý z druhů je charakterizován jeho příznaky. Někdy existuje kombinace plochých nohou, které se skládají ze dvou forem plochých nohou. Dále je nemoc rozdělena na:

  • Vrozené. Vzácný jev, který vznikl jako důsledek nesprávného vývoje dítěte uvnitř matky matky.
  • Získané. Tato forma plochého chodidla se může projevit v jakékoliv fázi života a má svůj poddruh:
   1. Statická - se objeví jako důsledek zhoršení svalové aktivity.
   2. Ricket - vzniká kvůli nedostatku vitaminu D, což vede k oslabení muskuloskeletálního systému.
   3. Paralytikum - příčinou tohoto poddruhu plochých nohou je přenos poliomyelitidy.
   4. Traumatické - dochází v důsledku zlomeniny kostí nebo jejich poškození.

  Průchod lékařského vyšetření ve vojenské registrační a evidenci

  Za účelem vstupu do armády je nutné podrobit se lékařské prohlídce, kde se zjistí, zda existují ploché nohy nebo jiné nemoci, s nimiž není nábor vhodný pro službu. Aby dokázala spolehlivě diagnózu, lékař posílá chlapa na rentgen.

  Rentgenové záření se provádí ve stojaté poloze, když je zatížení nohou maximální, v příčném pohledu a podélném. Obrázky jasně ukazují, zda je nemoc nebo ne.

  Potřebujete pouze počítačovou tomografii subtalárního kloubu a popis odchylek prvního prstu a metatarzu (část nohy pod prsty).

  Pokud je výsledek pozitivní, lékař určí typ ploché nohy a její stupeň.

  Kromě toho kancelář pro vojenskou registraci a přihlašování má vlastní lékařskou radu složenou z kvalifikovaných lékařů, kteří zkoumají strážníky.

  Každá z nich zkoumá mladé rekrutky, posuzuje zdravotní stav každého mladého muže, přezkoumá závěry podpisy, pečuje lékaře z lékařských zařízení a přiděluje vhodný stupeň způsobilosti pro službu v armádě. Existuje celkem pět kategorií:

  1. "A" je vhodná pro službu.
  2. "B" je v souladu s některými omezeními.
  3. "B" - uvolněn z návrhu.
  4. "G" - není po určitou dobu vhodná pro službu.
  5. "D" není dobré.

  Za předpokladu, že lékařská komise úřadu pro vojenskou registraci a zařazení nemohla určit stupeň vhodnosti vojáka v armádě, je poslán na další med. provize.

  Proběhne znovu přezkoumání draftu, kdy bude učiněno rozhodnutí, vyslat osobu k léčbě nebo mu vzniknou vojenské povinnosti. Dokument musí být potvrzen podpisem kapitol.

  doktor, pečeť lékařské instituce.

  V případě, že mladý muž dostal odklad vojenské služby během průchodu lékařské komise vojenského komisariátu zdravotnictví, na konci tohoto období, nebo v období po volání, musí se podrobit přezkoumání (vizuální kontrola). Svědectví provádí komise pro odvod. Stejně tak Komise může držet kontrolu medosvedetelstvovanie těm, kteří mají již dříve uložené na výsledku lékařského vyšetření v armádě.

  Jsou odvezeni do armády s plochými nohami

  Sladění je rozděleno na čtyři stupně. Verdikt vojenského komisaře bude záviset na stupni nemoci, který je uveden v diagnóze.

  Zklidnění prvního stupně

  Na prvním stupni nábor patří do speciální kategorie "A", která říká, že volaný mladý muž může plně sloužit v armádě.

  Během lékařské prohlídky doktor stanoví, že úhel nohy je 140 stupňů (ne více) s plochými chodidly podélného typu a 12 stupňů (ne více) v příčné formě.

  Zeslabení druhého stupně

  Nastal čas, kdy v druhém stupni nemoci mladí lidé nemohli vstoupit do armády.

  Pak se některé body zákona změnily a draftici s takovou diagnózou již mají právo sloužit, nicméně podléhají určitým omezením.

  V těžkých vojácích nebude schopen dostat vojáka, ale pro jednoduchou vojenskou jednotku je plně citován. U druhého stupně ploché nohy má oblouk vnitřní části nohy až 155 stupňů, příčnou zónu až do 15 stupňů.

  Více Články O Nohy