Bradavice

Přijdou do armády s artrózou 1 a 2 stupně?

Dnes nabízíme článek na téma: "Jsou 1 a 2 stupně odvedeny do armády s artrózou?". Snažili jsme se vše pochopit a podrobně popsat. Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se na konci článku.

"Připojují se k armádě s artrózou?" - mnoho mladých lidí ve vojenském věku se touto otázkou zajímá. Diagnóza "osteoartrózy" mezi mladými lidmi je občasná, protože onemocnění kloubů postihuje především lidi po 40 letech, ale zejména po 60 letech 70% trpí artrózou. Mladí lidé však mohou také mít osteoartrózu. Hlavní příčinou jejího výskytu mezi mladistvými a věkem náboru mladých mužů jsou poranění a dysplazie kloubů.

Mladý člověk, důstojník podléhající vojenské službě, může mít artrozu nebo tendenci k rozvoji nemoci, pokud:

 • Vyskytly se vážná zranění, zlomeniny kostí, subluxace, těžké protahování vazivového aparátu;
 • Zapojena do profesionálních sportů (vzpírání, skákání, fotbal, hokej atd.);
 • Přenášel nebo přenášel zánětlivé procesy v organismu, které způsobily komplikace;
 • Má kloubovou dysplázií, tj. od narození existují určité odchylky v struktuře, fyziologii, struktuře kloubů.

Pokud se některý z uvedených položek shoduje, pak by se měl podstoupit vyšetření u radiologa, který zachytit rentgenové snímky. Fotografie v přítomnosti artrózy lze vidět kostní výrůstky na okrajích kloubů (tzv osteofytů), další hlavní rys artrózy interarticular rozdíl se zmenšuje. Také lékař (radiolog, revmatolog, traumatolog) může identifikovat na základě vyšetření kloubních deformací. V tomto případě se vypočítají úhly odchylky od normální polohy kosti.

Osteoartróza a armáda: jsou kompatibilní?

Chcete-li provést verdikt lékařského experta ve vojenské registrační a registrační kanceláři, potřebují odpovídající závěry lékařů po důkladném vyšetření. V nepřítomnosti, zda je mladý muž s artrózou vhodný pro armádu, je obtížné. Zde velmi závisí na souběžných onemocněních (například na úrovni plochých nohou, kyfózy atd.), Povaze a závažnosti artrózy kloubů. Lékařská komise by měla věnovat pozornost stupni zúžení mezery v kloubech, kostních deformitách a stupni zhoršení chrupavkové tkáně.

Není tedy jednoznačná odpověď, že s artrózou nechodí do armády. Podívejme se na Rozpis nemocí, který je součástí nařízení o vojenské lékařské prohlídce. Tento dokument specifikuje seznam onemocnění, které mohou zpožděním nebo bude záminkou pro zrušení vojenských záznamů. Rozvrh nemoci článek 68 Definuje stadia artrózy, které mohou být osvobozeny od vojenské služby:

 • Osteoartróza 1 stupeň: přítomnost osteofytů ne více než 1 mm od okraje kloubní štěrbiny; zúžení na méně než 50%;
 • Osteoartróza o 2 stupních: osteofyty rostou více než 1 mm od okraje kloubu; zúžení je o více než 50%; existuje subchondrální osteoskleróza a deformace konců kloubních kostí;
 • Osteoartritida třetího stupně: osteofyty jsou silně výrazné; rentgenový paprsek nezjistí společnou mezeru; těžká deformita a subchondrální osteoskleróza kloubních kloubů kloubních kostí.

Vojenská služba není prováděna osobami, které mají artrozu v kloubech střední nohy a plochých nohou třetího stupně, což je způsobeno silnými bolestmi, exostózami, které mají příčný nebo podélný charakter deformací. Ale pokud je plochá noha a artróza prvního stupně, chlap bude muset sloužit, nejčastěji uvádějí kategorii B.

Osteoartróza kolenního kloubu může být důvodem pro oddělení od armády, pokud lékaři identifikují silné zúžení mezerové spoje na rentgenovém záření. Diagnóza "artrózy druhého stupně" vám umožňuje nepřijmout nábor, ale vojenské komisariáty často uvádějí poznámku v osobním souboru "dobré", protože je velmi obtížné přesně určit stupeň artrózy, neexistují žádné řádné regulační právní definice, co přesně je artroza jednoho stupně nebo jiného.

Odborník bude muset shromáždit všechny dokumenty, osvědčení, rentgenové záření, závěry lékařů, aby dokázal vojenské komisi, že není způsobilý pro vojenskou službu. Zvažuje se mnoho faktorů, které určují osud mladého muže. S velkým množstvím onemocnění, na které se přidává artróza, armáda nemůže "zdřímnout" žáka. Takže závažnost onemocnění, příznaky onemocnění, které zasahují do normální služby, budou důležité.

Hlavy talu se deformuje, interarticular mezera talo-člunu ve tvaru uzlů zúžila na 1 mm, hrana exostóza, subchondrální osteosklerózy koncové desky.

závěr - ploché nohy obou nohou 2-3

artróza talonolodálních kloubů 2.st
--------

dále šel s obrázky, aby dal pečeť u nadřízených..

a bylo mi řečeno, že závěr není správný (pokyny tam nejsou)
v důsledku dvou vedoucích oddělení a nemocnic, které změnily pokyny, diagnostikovali

1. - ploché nohy obou nohou 2 stupně a artróza 1.

2. - ploché nohy obou nohou 2 stupně a artróza 1-2.

dělal další snímek.. ve středu se stává výsledek..

co říkáte v mém případě? je to vhodné nebo ne?

Máte senzační věk a vzniká otázka: berou se do armády s plochými nohami?

Dnes je nutné řídit nařízení č. 123. Je lepší podívat se na poslední vydání z 25.02.2003. Viz část o muskuloskeletálních onemocněních, kde jsou ploché nohy podrobně popsány v článku č. 68 tabulky, který se nazývá "Schedule of Diseases". Po studiu tohoto dokumentu můžete nezávisle určit, zda je armáda přijata s plochým nohama.

Vše závisí na stupni složitosti onemocnění, který je uveden v diagnóze. Stupeň složitosti plochých nohou je rozdělen na body: a, b, c, g.

Pokud diagnóza spadá pod bod "a" (významné porušení funkcí s plochými nohami) - žadatel patří do kategorie "D", podle článku 68 se považuje za nehodnou pro službu v armádě.

Bod "b" (mírné narušení funkcí s plochými nohami) - odkazuje na kategorii "B", tj. Má omezený rozsah (nebo není vhodný v době míru). Obdrží vojenskou letenku a je připsán do rezervy. Taková osoba je osvobozena od návrhu.

Položka "B" (drobné přerušení funkcí s plochými nohami) je také kategorie "B".

Položka "d" (bez přerušení funkcí, pokud existují objektivní údaje) - kategorie "B-Z" - je vhodná, s výjimkou některých zbraní.

Jak jsou diagnostiky distribuovány podle ustanovení předpisu č. 123?

a) - kůň, varus, duté, pata, equinovarus, ploché valgus deformované nohy (jeden nebo oba), vytvořený v důsledku úrazu nebo nemoci, a se kterou osoba nemůže použít vojenské obuvi;

b) třetí stupeň plochého chodidla (podélný nebo příčný);

c) - 2. stupeň ploché nohy (pouze u 2. stupně artrózy);

d) - 1. nebo 2. stupeň ploché nohy (v 1. stupni deformující artrózy).

Jak zjistit míru ploché nohy?

K určení stupně ploché nohy je třeba postupovat takto:

 • popis radiografie ve stojící poloze pod zatížením. Popisuje to radiolog. Musí určit úhel podélného oblouku, jeho výšku;
 • úhel Beleru, který určuje stupeň deformace křovinné kartáče;
 • počítačová tomografie v koronární rovině k posouzení stavu subtalárního kloubu;
 • popis parametrů úhlové odchylky první metatarzální kosti a prvního prstu.

Kdo vám řekne, jestli vezmou armádu s plochými nohami, určují stupeň plochých nohou a diagnostikují?

Určit míru plochých nohou může pouze lékař polyklinického ortopedického chirurga. Diagnostika se provádí na základě radiografických snímků, které radiolog popsal, ortopedický chirurg na základě těchto popisů vyvozuje závěr a stanoví diagnózu. Vojenský komisař nemá právo dělat diagnózu. Stanovuje pouze úroveň způsobilosti pro vojenskou službu na základě jasně stanovené diagnózy lékaře v polyklinice.

Co když... Or Nejčastější dotazy

 • Popisuje se obraz, neexistuje žádná diagnóza a vojenský komisař říká: "Goden"?

Lékař je povinen napsat diagnózu, pokud odmítne, pak se toto chování považuje za odmítnutí poskytnout lékařskou péči, která je pro lékaře postižena tresty až do výpovědi včetně.

 • Doktor místního poliklinika se zeptal, jestli byl odveden do armády s plochou nohou, a poslal vás do úřadu pro vojenský útočník.

Stěžovat si na vyšší orgány (od hlavy poliklinik do vlády města a výše) je žádoucí písemně s povinnou registrací dopisů.

 • Lékař "podceňuje" stupeň složitosti plochých nohou.

To lze určit porovnáním parametrů popsaných na rentgenovém snímku s vysvětlením v Předpisu o vojenské lékařské prohlídce. Je nutné předat vyšetření v jiné klinice. Na základě dostupných skutečností napište stížnosti. Pokud není výsledek, žalujte. Pokud máte pravdu a onemocnění existuje, lékař je uznán za nekompetentní a vaše práva budou obnovena.

 • Jaká plochá noha není brána do armády?

S diagnózami, které spadají pod položky: a, b, c.

Mohu běžet s plochými nohama?

V zásadě se lékaři shodují, že běh s plochými nohami je kontraindikován. Můžete, a dokonce je třeba nakládat nohu, ale zátěž musí být správná. Komplex fyzioterapeutických cvičení vyvinutých ortopedem pro váš stupeň plochých nohou, deformity nohy a komplikací je užitečný.

Můžete chodit, ale potřebujete ortopedickou stélku vyrobenou na základě individuální objednávky.

Jsou přivezena do armády s plochými nohami a artrózou?

Otázka od Dorokhov S. Yu.: Jsem draftee a už prošla lékařskou komisí. Při diagnóze artrózy 1-2 stupně a plochých nohou o 2 stupních je ohrožena armáda?

Odpověď: Tato diagnóza je velmi nejasná. Pokud máte plochou nohu 2 stupně společně s artrózou 1 stupeň, budete odvezeni do armády s uvedením kategorie B3, což znamená s nevýznamnými omezeními. Pokud máte plochou nohu 2 stupně společně s artrózou o 2 stupně, pak nejste vhodní pro vojenskou službu. Rozhodnutí o vašem odvolání se rozhodne na základě rozhodnutí radiologa a vojenské komise. Pokud vám toto rozhodnutí nevyhovuje, doporučujeme, abyste znovu prošla lékařskou komisí nebo požádala o pomoc právníka.

Jsou pěšáci vojáci odvedeni do armády s artrózou?

Vyzývají armádu s plochými nohami

Když dosáhnou dospělosti, téměř každý mladý člověk má zájem o to, zda přijmou do armády plochou nohou, s jakou plochou nohou a jakým odkladem. Tato patologie je docela běžná. U různých stupňů nemoci je závažnost stavu člověka odlišná. Ale v každém případě je zvýšené napětí na nohou kontraindikováno a také nemůžete běžet s plochými nohami. Ale je nemožné sloužit v armádě bez pravidelných fyzických aktivit. Kromě toho je třeba ošetření plochými chodidly, protože onemocnění může vést k komplikacím. Pacient musí nosit ortopedické boty nebo stélky. To vysvětluje, proč se nepodají do armády s plochými nohami.

Legislativní základ

Chcete-li pochopit, zda bude mladý muž propracován do armády nebo ne, pomůže to legislativa jeho země. V Rusku to upravuje nařízení č. 123 ze dne 25. února 2003. Tento dokument obsahuje choroby, při nichž osoba není způsobilá k vojenské službě. Sladění se týká onemocnění pohybového aparátu, jejichž informace jsou podrobně popsány.

Na Ukrajině je také nutné odkazovat na "Poradu nemocí", ploché nohy jsou uvedeny v části o nemocech svalového a kosterního systému a pojivové tkáně - článek č. 62. Nejnovější verze je ze dne 08.08.2008.

V Bělorusku bude rekrutům pomáhat dokument schválený usnesením Ministerstva sebeobrany a Ministerstvem zdravotnictví č. 51/170 ze dne 20. prosince 2010. Relativně ploché informace o nohou jsou uvedeny v článku č. 68 "Pokyny pro stanovení zdravotních požadavků...".

V kterémkoli z těchto dokumentů, ve vztahu k odběratelům s chorobou ve stádiích 1, 2 a 3, jsou uvedeny stejné informace. To pravděpodobně souvisí s tím, že názor na vhodnost odběratelů v těchto zemích má své kořeny z právních předpisů SSSR.

Nejčastěji se strážci zajímají o to, zda armáda ustupuje do 3. stupně, protože toto porušení je dost vážné. Části o onemocněních pohybového aparátu obsahují informace o tom, zda je možné sloužit při skolióze.

Rozdělení platypodie na skupiny v armádní medicíně

Nemoc je rozdělena do 4 skupin. Zda nemoc člověka patří do určité skupiny závisí na stupni diagnostikované nemoci a na přítomnosti souběžných patologií. Skupina A odpovídá stavu osoby, který je spojen s těžkými změnami způsobenými zploštěním oblouku chodidla. V takovém případě je osoba klasifikována jako "D", což znamená, že není schopen sloužit v armádě.

Odporci s takovými porušeními patří do kategorie "B". To znamená, že ze zdravotních důvodů není člověk schopen sloužit v době míru (omezený rozsah). Osoba s takovým porušením může být povolána k doručení pouze v případě vojenské akce. Skupina "B" označuje osobu ve stejné kategorii "B".

Pokud porucha patří do skupiny "G", znamená to, že patologie je přítomna, ale nebyly zjištěny žádné funkční poruchy. V tomto případě je žák označen jako "B-3". To znamená, že člověk je vhodný pro vojenskou službu, avšak legislativa Ruska a Běloruska stanoví vyloučení určitých typů vojsk.

Stupně vývoje, typy plochých končetin a jejich vztah ke skupinám

Pro stanovení stupně ploché nohy a pro správnou diagnózu by lékař měl zvážit tyto faktory:

 1. Radiograf. Diagnostický postup se provádí ve stojící poloze, když je noha pod zatížením. Po obdržení obrázku radiolog opisuje - toto jsou základní informace, na základě kterých může lékař určit, zda je osoba dobrá nebo ne. Popis popisuje úhel a výšku podélného oblouku.
 2. Určení úhlu Belera. Tento indikátor udává stupeň deformace kalkanu.
 3. Počítačová tomografie. Studie se provádí v koronární rovině. Výsledkem je studium stavu subtalárního kloubu.
 4. Studie polohy prvního prstu a jeho metatarzální kosti. Tato hodnota je určena úhlem odchylky od normální polohy.

Různé typy diagnostiky plochých nůžek závisí na mnoha doprovodných faktorech. Odvolání je možné, pokud je stav osoby kompatibilní s fyzickou námahou. Rozdělit diagnózy a rozhodnout, zda je možné přijmout armádu, pro tyto kategorie:

 1. 1 a 2 stupně plochých nožiček, vyvíjejících se na pozadí deformující se artrózy 1 stupeň. Diagnóza je přiřazena k této kategorii v případě, že osoba nemá kontrakturu prstů a exostóz.
 2. Platypodia o 2 stupních, doprovázená artrózou druhého stupně.
 3. Ve třetím stupni plochého chodidla.
 4. Zhutnění nohou, nošení vojenských bot, na kterých není možné. Tato kategorie zahrnuje ploché nohy, rovinovarus ploché nohy, varus, kůň, dutý, paty.

Toto rozdělení ukazuje, že osoba bude považována za vhodnou pro službu v armádě, jestliže je diagnostikována s plochou nohou o délce 1 nebo 2 stupně podélného nebo příčného typu, která není zatěžována souběžnými nemocemi. V závažnějších případech může být člověk propuštěn do míru nebo do války - v závislosti na složitosti chorobného stavu.

Tato diagnóza je založena na výzkumu. Teprve po diagnóze schválené lékařem může vojenský komisař rozhodnout o tom, zda je osoba v pořádku nebo zda není vhodná pro službu.

Kontroverzní problémy

Někdy bojovníci čelí kontroverzním situacím, když je člověk přijat do armády, i když má oprávněné důvody k tomu, aby nesloužil. Mezi takové kontroverzní situace patří:

 1. Vojenský komisař rozhodne, že voják je schopen bez předem stanovené diagnózy, pouze na základě popisu obrazu. Pokud lékař nedělá diagnózu, může být tato situace považována za odmítnutí lékařské péče. Odborník si může stěžovat na vyšší orgány a získat diagnózu.
 2. Lékař u místního poliklinika pošle přítele do útvaru pro vojenskou registraci a zařazení, pokud existuje otázka, zda je platýpus do armády propracován. V tomto případě se můžete také stěžovat na lékaře, abyste dostali léčbu.
 3. Existuje podezření, že lékař úmyslně stanoví diagnózu, která neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu. Možná lékař sníží stupeň nemoci. V takové situaci může být člověk uznaný za vhodný, i když je skutečně špatný. Nejlepší je jít na jinou kliniku pro vyšetření od jiného lékaře. Poté, co obdržíte potvrzení o složitější diagnóze, můžete podat stížnost lékaři, nebo přinejmenším podat žalobu.

Osoba, která má ploché nohy, může provádět pouze správně vybrané fyzické aktivity. Pokud tedy stav lidského zdraví neumožňuje sloužit v armádě, ale ve vojenské registraci a zařazení do úřadu rozhodne, že je vhodný, pak musí být jeho práva brána. Běh se nedoporučuje ani při patologii na jedné noze, pokud je jeho stupeň dostatečný k tomu, aby člověku nemohl sloužit.

Osteoartróza a armáda: kdo obejde hovor?

Osteoartróza je patologií pohybového aparátu, při kterém jsou klouby deformovány kvůli zničení chrupavky.

Obvykle je nemoc diagnostikována u lidí starších 40 let. Stává se však, že patologie se rozvíjí mezi mladými lidmi, včetně těch, kteří v armádě nesloužili.

To, zda mladí muži s artrózou jsou vhodní pro službu v řadách ozbrojených sil nebo že armáda je obejde, závisí na zanedbání patologie.

Stádia nemoci

Onemocnění postupuje postupně:

 1. V počáteční fázi to nemůže být detekováno vizuálně. Symptomy patologie nejsou vyslovovány, při pohybu kloubů může dojít k mírné bolesti a křehnutí.
 2. Při artróze 2. stupně dochází k rozvoji deformačních poruch, kloubní mezeru je užší, amplituda pohybu v poškozeném kloubu se snižuje. Bolestné pocity se zesilují, stávají se delší a křehčí.
 3. Při artroze třetího stupně je chrupavka zcela ztenčená, klouby jsou holé, tvoří se kosti růstu, které se nazývají osteofyty. Bolest je pozorována i během klidu, a to nejen během pohybu. Pokud nezačnete léčbu včas, pak může artróza způsobit zdravotní postižení.

K prevenci a léčbě patologie je nutné užívat léky. Poškozené klouby nemohou být přehřáté, vystaveny nadměrnému fyzickému namáhání. Pacient by měl nosit pohodlné oblečení a boty.

Taková doporučení jsou neslučitelná se službou v armádě, ale to neznamená, že pro jakýkoli stupeň nemoci je voják propuštěn z vojenské povinnosti.

Kdo nebude povolán k vojenské službě?

Vojenská lékařská komise rozhodne, zda je mladý člověk schopen pracovat na základě zvláštního dokumentu nazvaného "Rozvrh onemocnění".

V souladu s článkem 65 může být voják propuštěn z armády:

 1. Patologie je silně výrazná, dochází k destrukci chrupavkové tkáně, tvorba osteofytů, kloubní kloub menší než 2 mm. V tomto případě je mladý člověk zcela propuštěn do branek ozbrojených sil a je zařazen do kategorie "D".
 2. Má-li lupič patologický proces v jednom z velkých kloubů a šířka spáry je maximálně 2-4 mm. V tomto případě je mladý muž propuštěn z vojenské služby v době míru, ale může být propuštěn do armády v podmínkách války. Dostane se kategorie "B".

Strážci s gonartrózou

Výskyt gonartrózy může způsobit zranění kolena a menisku, zánět, nadměrnou hmotnost, přetížení končetin a náhlé pohyby během sportu.

Často se choroba rozvíjí po meniskektomii, pouze jeden pacient z deseti, který podstoupí tuto operaci, nemá artrózu.

Podle nemocenského rozvrhu je mladý muž propuštěn z vojenské služby, má-li deformitu kloubu a šířka kloubní mezery nepřesahuje 4 mm.

Když byl mladý muž provozován před samotným voláním nebo během něj, podle čl. 85 Schedule of Diseases dostává zpoždění šesti měsíců. Po uplynutí této doby se mladý muž znovu objeví před vojenskou lékařskou komisí, která rozhodne, zda je mladý muž vhodný pro vojenskou službu nebo ne.

S onemocněním kotníku

Při vývoji artrózy se člen nezachycuje do armády, pokud je pozorována deformace a šířka spáry není větší než 4 mm.

Je třeba si uvědomit, že vojenská lékařská komise sama nevydá diagnózu, vydává závěr na základě dokumentů, které jí byly poskytnuty.

Proto je nutné poskytnout rentgenové členění kotníku vojenskému komisaři a závěr lékaře. Orthopedista a chirurg mohou diagnostikovat artrózu.

Volat kluci s koaxartózou

Coxartróza se nazývá degenerativní-dystrofická změna kyčelního kloubu.

Patologie postupuje pomalu. To způsobuje, že pacient trpí bolestivými pohyby, což způsobuje porušení chůze a člověk začíná ztrácet.

To zase vede k tomu, že zátěž na páteři je nesprávná. V důsledku toho se může vyvinout skolióza, asymetrie kyčelních kostí a svalová atrofie.

Stejně jako u jiných typů patologie lze osvobození od povinnosti obdržet v souladu s článkem 65 Schedule of Diseases:

 • Když tam je deformační artrózy a společný prostor šířku maximálně 2-4 mm u mladého člověka je zařazena do kategorie „B“;
 • Když je patologie silně vyslovena, deformace osy nohou jsou pozorovány více než 5 ° a šířka štěrbiny je menší než 2 mm, mladý muž je zcela zbaven výkonu vojenské služby.

Když se onemocnění zastaví

Degenerativní-dystrofické změny talon-navicular kloubu jsou zpravidla pozorovány na pozadí plochých nohou. Ale pro vyvolání patologie mohou také způsobit jiné příčiny: poranění nohou, zánět a vrozené anomálie.

Klinický obraz onemocnění je podobný ostatním druhům artrózy: postižený kloub se zanícuje a bobtná. Pacient zažívá silnou bolest během pohybu. Diagnostika je potvrzena rentgenem a CT.

V takovém průběhu nemoci rozhodují vojenští lékaři o vhodnosti mladého muže sloužit v řadách ozbrojených sil na základě článku 68 Schedule of Diseases.

Muži s deformací kalkanu, maximální úhel Belera 10⁰ a osteoartróza jsou považováni za nevhodní.

Rozhodnutí o uvolnění z funkce v armádě přijímá vojenská lékařská komise v každém jednotlivém případě v závislosti na závažnosti poškození kloubu.

Mnoho mladých lidí si myslí, že osteochondróza a armáda jsou neslučitelné, protože onemocnění je kontraindikací další služby. Tento názor je však považován za chybný, protože i za přítomnosti takové nemoci je člověk povolán vstoupit do armády. Služba a fyzická námaha, s nimiž se mladý člověk setkává během tohoto období, jsou vyřešeni v počáteční fázi onemocnění. Dnes mnoho patologií není významným důvodem odmítnutí.

Osteochondróza: povaha onemocnění

Před rozhodnutím o otázce, zda se má armáda spojit s osteochondrózou, je třeba pochopit, jaká je tato nemoc. Tímto termínem moderní lékaři popisují poruchy páteře. Zvláštnost onemocnění spočívá v přítomnosti degeneračně-dystrofických lézí intervertebrálních disků. S vývojem onemocnění narušuje také tkáně v této oblasti.

Charakteristickým znakem onemocnění je bolestivost lokalizovaná v krku a zádech. V pokročilých stádiích onemocnění dochází k svalové atrofii. Často se u lidí projevuje porucha citlivosti. Progrese nemoci negativně ovlivňuje práci některých vnitřních orgánů.

Existuje několik hlavních typů osteochondrózy:

Každý z výše uvedených typů se vyznačuje projevem jednotlivých příznaků. Pokud má osoba cervikální osteochondrózu, často vznikají bolestivé pocity v pažích a ramenou. Mezi typické příznaky patří bolest a pravidelný závrat.

Pokud dojde k osteochondróze hrudní páteře, pak pocity bolesti jsou lokalizovány v oblasti hrudníku. Člověk cítí silné nepohodlí při provádění inspirace a výdechu. Bolest je často lokalizována v srdci.

Onemocnění bederní oblasti se vyznačuje výraznou bolestí, která se dává nohám nebo orgánům malé pánve. Pacienti často čelí porušení sexuálních funkcí.

Definice kategorie

Na otázku, zda je nábor vhodný pro službu za přítomnosti osteochondrózy, je třeba nejprve seznámit se s hlavními kategoriemi VVC, pro které je hodnocena vhodnost člověka. Jedná se o vojenskou lékařskou komisi, která rozhoduje, zda bude mladý člověk přijat za přítomnosti určitých onemocnění.

 1. Za přítomnosti kategorie A je k službě povolán zákazník. V této situaci může lékař diagnostikovat malé poruchy, které ve většině případů nevyžadují medikaci.
 2. Při rozhodnutí kategorie B je člověk částečně vhodný k obsluze. V tomto případě není pro vězně povoleno silná fyzická aktivita kvůli závažným porušením.
 3. Expirační kategorie B naznačuje, že mladý muž může být volán výhradně v době války. Během průchodu komise lékaři odhalí závažná porušení neslučitelná s fyzickou aktivitou.
 4. Když je rozhodnuto o kategorii G, mladý muž není dočasně odvolání vhodný. Dokonce ani v době války nemá člověk právo ze zdravotních důvodů vstoupit do armády.
 5. A poslední kategorie D svědčí o úplné neschopnosti.

Přítomnost poruch páteře u žáka

Zda je armáda užívána s kýlou páteře je naléhavým problémem mezi mladými lidmi. Skolióza nebo přítomnost osteochondrózy jsou důležitým důvodem, proč mladý člověk neslouží. K tomu může dojít pouze tehdy, když komise při vyšetření odhalí dostatečný počet závažných příznaků. Pokud byl nábor diagnostikován v rané fázi se skoliózou, aniž by vykazoval známky projevu, je mladý člověk vhodný pro další službu v armádě.

Stejně jako osteochondróza je toto onemocnění charakterizováno 4 stupni, z nichž každá má své vlastní charakteristiky. Pokud v 1. stadiu nejsou příznaky tak výrazné, pak následující stadia jsou charakterizovány vzhledem spíše nepříjemných příznaků.

Za přítomnosti 2 stupňů porušení u mladého muže je povolena vojenská služba. Ale v tomto případě existují určité nuance. Za přítomnosti funkčních patologií v této fázi je služba v armádě povolena pouze ve válečném čase.

Skolióza je poměrně závažné a rozšířené onemocnění. Za přítomnosti porušení zákona nesmí mnoho mladých lidí sloužit v armádě. Je to způsobeno tím, že se silným zakřivením páteře a nedostatkem kvalitního léčení člověk čelí vážným příznakům. Skolióza pomáhá identifikovat skoliózu a její komplikace.

Za přítomnosti vážných funkčních poruch nesmí mladý člověk sloužit. K tomu dochází, pokud byla během vyšetření zjištěna skolióza 4. stupně.

Povinné požadavky pro příslušníka

Docela často jsou dokonce i takové koncepty, jako je Schmorlova kýla a armáda, kompatibilní, natož o tom o osteochondróze. Nebudou-li povolci pokračovat ve své službě v armádě, musí mít lékařský doklad. V osobním průkazu pacienta odborníci opravují všechna porušení, což jsou důvody pro vyloučení z armády.

Za přítomnosti patologie disku by měl být mladý člověk pravidelně sledován odborníkem. To je důvod, proč musí být pacientova karta zdokumentována fakta o opakovaných voláních u lékaře. Lékařský dokument žadatele zaznamenal stížnosti na projev symptomů onemocnění.

Povinnou podmínkou je přítomnost výsledků rentgenové studie. V tomto případě by měly být zaznamenány negativní patologické změny meziobratlového disku.

V podstatě výsledky výzkumu pokročilých stadií onemocnění ukazují pokles vzdálenosti a posunutí obratlů.

Ve fázi 1 prochází osteochondróza asymptomaticky. Explicitní známky onemocnění se vyskytují pouze v druhé fázi onemocnění. Pokud však tato fáze prochází asymptomaticky, mladý muž je v každém případě povolán sloužit v armádě.

Artroza 2 stupně nohou armády

Vedoucí právního oddělení služby nápovědy pro úředníky.

Expert na lékařském a vojenském právu.

Artroza kloubů: Připojují se k armádě?

Artróza je onemocnění spojené s deformací kloubů v důsledku poškození chrupavkové tkáně. Zničení chrupavkové vrstvy probíhá postupně a v každé fázi se projevuje různými způsoby. Například první stupeň onemocnění nemůže být detekováno vizuálně. Pacient má však pocit slabé bolesti a při přemísťování končetiny slyší chřadnutí.

Deformační procesy začínají na druhém stupni. Kloubní kloub se zužuje a pohyb spoje je omezen. Existují záněty a otoky. Bolest se stává silnější a déle, krize je hlasitější.

Ve třetím stupni je chrupavková vrstva definitivně ztenčena. Kosti jsou vyhnána, objevují se osteofy - růst na kostní tkáni. Bolest nezastaví ani v klidu. Odmítnutí vyhledat lékařskou pomoc může vést k nástupu zdravotního postižení.

Pro prevenci a léčbu onemocnění se doporučuje užívání léků. Pacienti by měli udržovat klouby v teple, nosit pohodlné oblečení a boty, nezaklánějte aktivní fyzickou aktivitu. Navzdory těmto doporučením, která nejsou vždy slučitelná s vojenským způsobem života, nelze jednoznačně říci, zda se strážník s diagnózou "artrózy" od armády očekává. Vše závisí na závažnosti onemocnění: přítomnosti deformačních procesů a výskytu růstu kostí.

Jakou artrozi se v armádě vezmou?

Podle článku 65 Schedule of Diseases je možné udělit výjimku ze služby:

 • pokud je onemocnění vyslovováno, začala se destrukce chrupavky, objevily se růst kostí - osteofyty, šířka kloubu je menší než 2 mm - soutěžící dostane kategorii "D".
 • s deformační artrozí v jednom z velkých kloubů (kotník, koleno, rameno nebo kyčle) s kloubovou šířkou kloubu nepřesahující 2-4 mm - ve vojenském lístku je zařazena kategorie "B".

Osteoartritida kolenního kloubu: je přijata do armády s gonartrózou?

Příčinou gonartrózy mohou být poranění kolena a poškození menisku, záněty, obezita, nadměrné zatížení nebo náhlé pohyby během cvičení. Vysoké riziko onemocnění u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro odstranění menisku: v takových případech se onemocnění rozvíjí u 9 pacientů z 10.

Podle rozvrhu onemocnění je nutné uvolnit z odvodů, že po ztenčení nebo odstranění chrupavky menisku se gonartróza přemění na deformující se formu. Nezáleží na tom, v jaké fázi je onemocnění: postupuje, nebo je to artróza o 1 stupeň. Zda je armáda přijata, závisí na shodě s výše uvedenými podmínkami.

Zástupce, který má tenký meniskový kolenní kloub, nečeká na armádu, pokud je šířka spáry menší než 4 mm. Je-li tato hodnota vyšší - mladý muž nebude unikat armádnímu životu.

Jinou situaci, kdyby kolenní kloub byl během hovoru nebo předtím, než byl spuštěn. Armáda neočekává takové rekruty po dobu šesti měsíců. V souladu s článkem 85 Schedule of Diseases mladý muž obdrží odklad po dobu 6 měsíců po operaci. Poté bude nutné opakovat lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři. Návrh komise rozhodne o vhodnosti mladé osoby v závislosti na efektivitě operace.

Pomoc náborům

O hovoru

O vojenské registraci

Při odložení

Vojenská jízdenka atd.

O lékařské komisi

Pro choroby

Naše služby

Bezplatné konzultace

Ztroskotání 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

Ztroskotání 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

Tayler54rus »18. červen 2013 14:34 hod

Re: Zpomalování 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

Lawer »19. června 2013 18:47

  Právní pomoc odběratelům
  v Novosibirsku a Moskvě

Re: Zpomalování 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

Tayler54rus »20 Červen 2013 00:26

Re: Zpomalování 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

Lawer »20 Červen 2013 22:13

  Právní pomoc odběratelům
  v Novosibirsku a Moskvě

Re: Zpomalování 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

KirillK »04 Červen 2014 16:14

Re: Zpomalování 2. stupně s artrózou 2. stupně - armáda

Anton Nikolaevich »07 Červen 2014 16:04

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Je armáda užívána artróza?

Artroza je diagnóza, která vás přemýšlí o pravděpodobnosti odvodu. Ačkoli se zřídka objevuje v dějinách bojovníků, stále stojí za to vědět o takovém nebezpečí. K dnešnímu dni se mnoho nemocí "rozrostlo mladší", tento trend podle lékařů má bolest a společné patologie.

Příčinou této nemoci u mužů, kteří jsou připraveni do práce, ve většině případů bývají dříve zraněni. Menší procento odběratelů dostává diagnózu "osteoartrózy" způsobené dysplazií kloubní chrupavky. To je způsobeno mnoha důvody, zejména s nárůstem počtu dospívajících závislých na špatných návycích nebo genetickou predispozicí budoucích vojáků.

Má oslabenou imunitu, která může způsobit takovou komplikaci. Ať už spadají do armády nebo ne, závisí na tom, v jakém stadiu je nemoc. Jsou převzata do armády, ale pouze v případě nekomplikovaných podmínek, tj. V počátečních stadiích artrózy. Takový krok může dokonce přispět k oživení, protože s takovou zábranou neexistuje možnost iracionální výživy a nedostatečného pohybu.

Osteoartróza způsobuje značné nepohodlí a brání normální službě v armádě

Kdo je v nebezpečí?

Je armáda užívána artróza? V kategorii těch, kteří riskují, že se nepřijdou do řad ozbrojených sil Ruské federace z důvodu přítomnosti této nemoci nebo podezření, jsou mladí muži, kteří:

 • oni utrpěli vážná zranění a napětí, slovy, poškodili muskuloskeletální systém;
 • profesionálně se zabývajícím vzpíráním, fotbalovými, hokejovými a jinými sporty;
 • postižených v důsledku zásahu zánětlivého procesu na tělo, který pak komplikuje sekundární onemocnění;
 • mají vrozené poruchy struktury kloubní chrupavky (dysplazie kloubů).

Pozitivní reakce na přijmout alespoň jednoho z těchto bodů se stává základem pro budoucí směr vojáka na odborníky, které určí přítomnost nebo nepřítomnost problémů v kloubech jeho těla. Možná bude nutné konzultovat odborníky jako radiolog, traumatolog a revmatolog. Rozhodují o tom, zda najímá takové rekruty.

Zranění kloubu s pádem může vyvolat vývoj artritidy

Průběh onemocnění je rozdělen na 4 fáze:

 • artróza o 1 stupeň. Existuje porucha metabolických procesů, v důsledku čehož nedochází k poklesu motorické aktivity. Rentgenové záření v takové situaci neodráží žádné poruchy, nejsou také pozorovány nepříjemné příznaky. Nastavení takové diagnózy by mělo člověka nastavit na zvýšenou péči o své klouby. V této fázi se většině problémů lze vyhnout prostým přijetím preventivních opatření. Volání armády a artrózy jsou v tomto případě stále kompatibilní;
 • artróza 2. stupně. Při absenci léčby přejde onemocnění do další fáze, která bude vyžadovat léčbu určenou odborníkem. Zřejmé nerovnosti postiženého kloubu na rentgenovém vyšetření a objevují se první podezřelé příznaky, jako je chronická únava, bolesti při prudkých pohybech, tíseň. Proces deformace kloubní chrupavky začíná. Příčinou progrese artrozového kloubu 2. stupně jsou traumata a nemoci způsobené infekčními nemocemi a nespecifickým charakterem. Zda je nábor vhodný pro armádu v této situaci, závisí na souběžných nemocech;
 • 3 stupně. Tíživost během tohoto časového období prakticky nezbavuje pacienta. Bolest doprovází jak pohyb, tak klidnou polohu končetin. Závisí na povětrnostních podmínkách. Je možné, že klouby mohou ztratit své funkce a osoba se jednoduše stane neschopnou. Otázkou je, zda berou armádu, už ji nestojí za to;
 • artróza kloubů4 stupně. V tuto chvíli pomáhají i silné léky proti bolesti. Léčba se ve většině případů provádí pouze chirurgickým zákrokem, zejména tam je nahrazení prakticky zničeného kloubu tzv. Endoprotézou.
Stádia artrózy nohou

Stanovisko odborníků

Po absolvování úplného vyšetření na rukou zástupců lékařské komise vojenského komisaře se závěry výše zmíněných lékařů ukázaly být. Velmi důležité jsou také patologie, které jsou přítomné v těle vedle této nemoci. Patří mezi ně ploché nohy, kyfóza a jiné patologie podobné povahy. Hlavní faktory, jimž je věnována pozornost, jsou:

 • deformace kostní tkáně;
 • zhoršení kloubní chrupavky;
 • velikost mezery spoje.

Při takovém onemocnění jsou do armády rekrutováni, ale pro tento případ by měl diagnostikovat první nebo druhý stupeň artrózy a plochých nohou. Jsou zařazeny do kategorie "B". V situacích charakterizovaných závažnějším průběhem nemoci se vojenská služba stává nepřístupnou perspektivou. Takže rozhodnutí o přechodu vojenské služby v armádě se provádí na základě lékařského osvědčení.

Bude to záporné, pokud máte v anamnéze 2-4 stadia těchto onemocnění, jako je:

 • artróza kolena;
 • artróza zápěstního kloubu;
 • artróza talon-navicular kloubu;
 • patologické stavy kloubní chrupavky umístěné ve střední noze;
 • ploché nohy (3-4 stupně).

Jednocestní artróza a armáda také nepodléhají zarovnání.

Deformace artrózy kolenního kloubu

To je způsobeno skutečností, že takové porušení v muskuloskeletálním přístroji způsobuje silné bolestivé pocity. Velkou fyzickou námahou je téměř hlavní kontraindikace. Kvůli zánětlivým procesům, které postihují klouby, dochází k otokům, které zabraňují pohybové aktivitě nemocných.

Odstoupení od vojenské registrace se provádí podle kategorií předepsaných v Seznamu nemocí. Tento dokument obsahuje informace o všech patologických stavech, u nichž není možné uskutečnit vojenskou službu. Obsahuje následující body o nemoci a jejích projevech:

 1. Druhý stupeň, doprovázený přehloubením kostí o více než 1 mm, zúžení mezery mezi klouby je dvakrát normální; deformace kloubní chrupavky a subchondrální osteoskleróza. Hlavní dokument odvedeného, ​​nazvaný "Průkaz občanky podléhající vojenské službě", je uveden: "dobrý".
 2. Třetí stupeň je charakterizován výraznými růstmi kostí, absencí kloubní mezery a deformací kloubů. Při takovém závěru je mladík odepsán z vojenské registrace, tj. Patologie třetího stupně a armáda jsou striktně paralelní.
 3. První fáze nemoci se nestane překážkou pro přechod vojenské služby, takže odpověď na otázku, je vhodná pro armádu, je pozitivní.

Změny v aplikaci se provádějí každoročně. Dosavadní plán onemocnění obsahuje více než sto patologií, v jejichž důsledku je služba v armádě zrušena. Jsou rozděleny do samostatných kategorií, které vám umožňují snadno určit přibližnou pravděpodobnost odvodu. Jeho pravidelná revize pomáhá odstranit nedostatky v systému výběru armády a usnadňuje používání dokumentu.

Konečná diagnóza onemocnění stanoví ortopedický lékař

Závěr

Obvykle jsou takové situace vyjasněny během pravidelných provizí vojenského komisaře. Odborník, který nepodléhá vojenské zkoušce, je povinen poskytnout lékařské komisi veškerou potřebnou dokumentaci. Mezi ní by měly být rentgenové snímky postižených kloubů, odborné závěry, výsledky laboratorních testů a tak dále. Ti, kteří mají artrozu 1 stupeň, odložení vojenské služby není nutné. Pokud je potvrzena nemožnost náboru za vojenskou službu, bývalému vojákovi je vydán vojenský lístek a odvolán z rejstříku.

Přítomnost a závažnost souběžných onemocnění také přispívají k rozhodnutí komise vojenského komisaře o stažení nebo registraci odškodného. Proto není možné samostatně porozumět, zda může sloužit střelce, který má v jeho anamnéze artrozu. V této věci mají právo hlasovat pouze odborníci tohoto profilu. Než vyberete nějaké naděje, stojí za to test.

Plochá armáda druhého stupně

Pomoc náborům

Zklidnění 2 stupně s artrózou - armáda

Konzultace telefonicky: (383) 213-66-83

Jsou přijata do armády s plochou nohou 2 stupně?

Podle přílohy vojensko-lékařské vyšetření (Plán nemoci), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2014, byt 2 stupně není základem pro uznání občanů částečně vhodné pro vojenskou službu.
Zeslabení o 2 stupně s artrózou 2. stupně také není základem pro vyjádření k kategorii "B" trvanlivosti (omezenou fit).

Branci by si měli uvědomit, že v popisu rentgenového zastavení obecné lékařské dojde k chybě (lékařskou nedbalost), což je absence odkazem na artrózy, i přes přítomnost osteoartritidy.

Podélná plochá patka 2 stupně:

úhel podélné vnitřní klenby je 141-155 stupňů,
výška oblouku 24-17 mm;

Příčná plochá noha 2 stupně:

úhel mezi 1-2 metatarzální kosti - 15 stupňů,
úhel odchylky prvního prstu - 30 stupňů;

Osteoartritida 2. stupně:

Zúžení mezery mezi klouby o více než 50 procent,
Okrajový růst kostí, který přesahuje 1 mm od okraje kloubního prostoru,
Deformace a subchondrální osteoskleróza kloubních konců kloubových kostí.

Plochá noha 2 stupně v armádě

Ploché nohy: příznaky a léčba, podélné, příčné 1, 2, 3 stupně, ortopedická stélka s plochými nohami | Ortopedie

Stlačením je deformace chodidla a jeho oblouku. Ve většině případů, to získalo onemocnění, které se vyvíjí jako důsledek prodloužené „stojící“ práce, když na sobě boty s podpatky nebo úzkou špičkou, s přibývání na váze, když kosti a svaly nohy začíná na „push“ rostoucí počet kilogramů. U žen jsou ploché nohy třikrát častěji než muži. Níže uvedené fotky ukazují, jak se deformuje noha. Sladění vede k rozvoji dalších onemocnění, takže je důležité provést včasnou prevenci a dodržovat všechna doporučení lékaře, pokud vám to diagnostikuje.

Foto a typy plochých nohou

Pokud jsou ploché nohy zřetelně vyjádřeny, jsou viditelné i při vyšetření chodidla.

Lékaři mluví o takových symptomech plochých nohou:

 • bolest v noze;
 • časté křeče prstů a svalů nohou;
 • boty se opotřebovávají silněji zevnitř;
 • noha v oblasti prstů se stává širší, takže musíte vyměnit boty;
 • "Buzz" v nohách po dlouhé procházce.

Ortopední lékaři rozlišují následující typy deformace chodidla:

 • rachické ploché nohy, vzniká z nedostatku vitamínu D,
 • traumatické, se objevuje jako důsledek zlomenin kotníků, kostí nohy a tak dále,
 • paralytický - výsledek paralýzy končetin a svalů nohou;
 • podélný (vnitřní oblouk nohy se mění);
 • příčné (deformované nehty).

Podélné ploché nožky

Obvykle se noha dotýká podlahy páteřní kostí, palcem a malým prstem, takže na jeho vnitřní straně musí být výrazný ohyb - oblouk chodidla. Čím menší je vzdálenost mezi vnitřní stranou nohy a podlahou, tím větší je podélná plochá patka. Podologie (lékař, který se zabývá problematikou nožních a plochých nohou) rozlišuje tři stupně:

 1. nejsou žádné zřejmé vizuální známky změn nohy, ale při prodloužené chůzi je únava a bolesti v nohou, otok je možný;
 2. vnitřní oblouk nohy zmizí, při chůzi se bolest rozkládá na kotníky a spodní nohy;
 3. deformace nohy je zřetelně výrazná, v důsledku čehož se změní poloha kostí na holeně a kolene, takže jsou v nohách, kolenach, dolní části zad, bolesti hlavy, bolesti hlavy. Normální boty s tímto stupněm podélných plochých nohou nejsou vhodné.

Příčné ploché nohy - příznaky a léčba

Tento typ ploché nohy je charakterizován poklesem délky nohy v důsledku divergence nožních kostí, v důsledku čehož je vychýlen směrem k palci a médium je výrazně deformováno. Často se na palci objeví "pauza" - bolestivé zhuštění.

Stupně plochých nohou

Podobně jako podélné, příčné ploché nožičky mají několik stupňů. Oni se liší v úrovni zakřivení palec a vzhled kukuřice.

Zklidnění 1 stupně

Podprůměrný plochý chod 1 stupně je diagnostikován, pokud se první prst odkloní pod úhlem menší než 20 stupňů. V tomto případě dochází k únavě při prodloužené chůzi nebo stresu. Pod 2-4 prsty se objeví těsnění - natoptyshi.

Zúžení 2 stupně

Druhý stupeň příčné ploché nohy se nazývá mírný a vyznačuje se odchylkou prstu o 20-35 stupňů. Obvykle se bolesti a pálení v oblasti nohy stávají častými, zejména po dlouhou dobu chodit do bot. Nattoidy zaujímají velký povrch.

Zeslabení třetího stupně

První prst nohy se odchyluje o 35-50 stupňů, což vypadá jako vykloubení. Bolest je stále, na nohou nohy, čím dál víc. Často třetí stupeň je doprovázen vývojem bursitidy - zánětu periartikulárního vaku.

Pokud se prst odchyluje o více než 50 stupňů, diagnostikujte 4 stupně.

Chcete-li určit plochu v bytě, můžete aplikovat roztok barviva na nohy a poté stojat na listy prázdného papíru tak, jak jste normálně. Pokud je vnitřní ohyb špatně vyjádřen nebo se odpis odlišuje od těch, které jsou uvedeny níže, stojí za to navštívit lékaře. Tato metoda diagnózy se nazývá planktografie. Lékař změří úhel mezi dvěma čarami, z nichž jedna je vytažena ze středu paty k palci a druhá ze stejného bodu do druhého interdigitálního prostoru. Konečná diagnóza se provádí na základě rentgenových snímků nohy prováděných v různých pozicích.

Vedle podélné a příčné je kombinovaná plochá patka, která kombinuje vlastnosti prvních dvou.

Přicházejí do armády s plochými nohami?

Tato otázka se týká jak bojovníků, kteří trpí touto chorobou, tak jejich rodiče. Ve skutečnosti, při 3-4 stupních chodidel plochých chodidel způsobuje bolestivé pocity a běžné boty nejsou vhodné pro pacienta.

Takže pokud je draftee diagnostikován plochými nohami o 1 nebo 2 stupních, podléhá službě v řadách ozbrojených sil. Pokud se jedná o podélné nebo příčné byt 3 stupně 3-4 (je bolest, kontraktura prstů, artritické klouby a další vážné odchylka od normy), pak mladý člověk nebo člověk zbaví odvolání. Dostal však vojenskou vstupenku a je připsán do rezervy s rekordem "omezen na cestu".

Při druhém stupňovitém stupni získává náborovou kategorii B-3, obvykle nevojenskou službu: kuchař, opatrovník, stavitel.

Ploché nohy v léčbě dětí

Děti mají imaginární ploché nohy kvůli podkožnímu tuku v noze. Když dítě začne chodit, svaly se rozvíjejí a noha nakonec převezme správné obrysy. Teprve ve věku tří let vzniká noha. Je velmi důležité, aby dítě v době nosit pravé boty: se zaoblenou špičkou, pevnou záda, na patě na 1cm, uvnitř je žádoucí vložka do stélky, která pomáhá vytvářet oblouk chodidla. Kategoricky nemůžete chodit naboso na pevný, rovný povrch.

Pokud během intrauterinního vývoje zaznamená vývojové malformace nohy, může mít dítě vrozenou plochou nohu.

Děti mohou také rozvíjet získané ploché nohy. Jeho důvody:

Jsou dva stupně artritidy uvaleny do armády s plochou nohou a artrózou? Odpovíme vážně.

Azalia Nejvíce! Nejvíce!

Sto šedesát jedna Rozpisy nemoci musí být připsány do rezervy. Ale ploché nohy 2. a 2. arthrózy by měly být potvrzeny podle zákona o vojenském komisaři. Pokud se VVK rozhodne, že je vhodné, musí soud prokázat svou bezcennost k vojenské službě.

Můj synovec s přesně stejnou diagnózou dostal "bílý lístek".

Myslím, že ne. Docela vážné nemoci!

Při plochých nožnicích bylo odebráno nejméně 100500 stupňů =)
S tlakem neberut =)
Ale s artrózou není přijata

Take-take. Byl jsem vzal s plochou nohou a chronickou gastritidou. Ve firmě jsme měli po operaci chlapík s kovovým kolíkem v noze, nejprve ho vzali a po šesti měsících služby nebyli v kompetenci.

podélné III. stupně nebo příčné ploché nohy III - IV stupně se silným bolestivým syndromem, exostózou, kontrakturami prstů a přítomností artrózy v kloubech střední nohy. Je to z plánu onemocnění. Zatížení třetího stupně s pravděpodobností 99% bude základem pro zařazení kategorie "B".

Jsou přijata do armády s diagnózou: obojstranné podélné ploché nohy 1-2 stupně. Bilaterální deformující osteoartróza

To není pravda. S prvním a druhým nekomplikovaným stupněm plochých nohou v armádě jsou volány. Neberte s druhým komplikovaným stupněm a 3. - jednoznačně. Pokud máte 2. stupeň, artroza komplikuje kotníkový kloub, pravděpodobnost, že budete identifikováni ve skupině, která není v době míru nazývána, je vysoká. Ale hodně závisí na konkrétní diagnóze a výsledcích průzkumu. V tomto smyslu je váš závěr povzbudivý. Hodně štěstí!

Neobrať se s plochými nohami obecně

ne, nebojte se

V obukovich zabíjí, nemoci, s nimiž se nevztahují do armády.

Jsou dva stupně artritidy uvaleny do armády s plochou nohou a artrózou? Nechte odpovědět pouze znalí lidé.

s alespoň plochými nohami. Podívejte se na nete je seznam diagnóz, s nimiž nevoláte

Nemusíte dokazovat nic, pokud máte zprávu na ruce nebo výpis z ambulantní karty. Podle mého názoru neprovádějí do armády ploché nohy jakékoliv formy.

s největší pravděpodobností nebudete zavoláni. viz diagnózu v umění. 68 schémat onemocnění: http://www.gvka.ru/zakon/rasp/rasp13/

To je čas, kdy v polikliniku, kde vás návrh komise poslal k prověření stavu zdravotního stavu a stejné ukazatele zůstanou v něm, pak nebudete sloužit.

K dispozici jsou 4 stupně ploché nohy. Pouze jeden z nich dává právo na rozvoj. U ostatních stupňů se osoba považuje za omezené. Na místě, na které upozornil Ivan. Karpov, všechno je jasně řečeno.

Bude plochá noha 2. stupně přijata do armády s diagnózou? Je připojen celý text diagnózy.

V roce 1981 jsem byl hospitalizován s podobnou diagnózou. Pracoval 7 let. Po 15 letech jsem zjistil, že mám ploché nohy.

V naší armádě může návrh komise volat každého! Máte objednávku a vaše zdraví je v pozadí.

Samozřejmě že ano! právě teď a se srdečním onemocněním, a vy jste snem, že nebudete užívat ploché, naivní. ).
Článek 68 - v časovém plánu chorob
Obvykle je úhel oblouku 125-130 stupňů, výška oblouku je 39 mm. Zklonění stupně I: úhel podélné vnitřní podrážky oblouku je 131-140 stupňů, výška oblouku je 35-25 mm;
ploché nohy stupně II: úhel podélné vnitřní klenby je 141-155 stupňů, výška klenby je 24-17 mm;
ploché nohy třetího stupně: úhel podélného vnitřního oblouku je větší než 155 stupňů, výška oblouku je menší než 17 mm.
Pro propuštění podle článku 68 - v Bělorusku je nutné mít rovný půl třetího stupně NEBO bytu. 2 stupně s artrózou dvou stupňů na alespoň jedné noze.

Kolik zdravých kluků padlo z armády. Já osobně jsem sloužil roku. a já se nestydím. tam s námi jeden chlapík s duodenálním vředem sloužil, a tak šel do nemocnice, sotva zachránil. ale vojenský komisař, návrh komise. šašek kolem dost.

Ve vašem případě bude vše rozhodnuto VVK. Příliš máte hraniční stav.

Ať už ve vojsku s plochými nohama 2 položky. a skolióza 2 položek?

K plochým nohám druhého stupně budete potřebovat další artrózu 2. stupně.
Článek 68c Rozvrhy.
Skolióza druhého stupně se osvobozuje od vojenské služby. Je žádoucí, aby úhel skoliózy byl o více než 11 stupňů.
Stupeň skoliózy radiologa stanovené rentgenových snímků měřením úhlů skoliózy: I stupeň - 1 - 10 stupňů, stupeň II - 11 - 25 stupňů, III Stupeň - 26 - 50 stupňů, IV stupeň - 50 stupňů (VD Chaklin).
Článek 66c Rozvrhy.

S skaliozom nepravděpodobné.

Existuje seznam nemocí, které můžete vidět ve vojenské misi.
Kolik, vzpomínám si, že to není.
Hodně štěstí a zdraví

Vezmi jinou, mám ploché nohy 2 roky armády mi neublížily.

Nepoužívejte, nicméně existují výjimky

můj syn nepoznal syna s plochou nohou. jaro 2009,

neberte něco, neberte. ale musíte pořád chodit na lékaře a stěžovat si, že všechno to bolí, takže se historie onemocnění nahromadila silnější a pravidelně procházela ošetřovacími kurzy. Na mě přátelé tak učinili nebo udělali se skoliózou na radu nebo radě jedné osoby. ti, kteří tak neučinili, se všemi jejich rakety, plochými nohami a. atd. šli sloužit v armádě.

s plochou nohou jen 3-4 skupiny neberou s tu skalnaté, budu říkat ve skutečnosti stejné 3-4 stupňů-t. e s postižením. Šel jsem do vojenských kanceláří pro registraci a přihlášení a ukázal ti malou červenou knihu a to je všechno. adieu armáda. a řídit druhý ortoped mají co stěžovat únavě a netolerance na stres a bude PTS mnoho záznamů dělat příliš mnoho pomoci Komisi. Scalia nemoc není plně pochopena a pokud ji má dítě od dětství, nebo zdůraznit, že jste si to všimli v mladém věku a teprve nedávno viděli zhoršený stav, je možné vydat postižené dětství. a protože zdravotní postižení musí být potvrzeno každý rok, pak se můžete zázračně vyléčit))) a vojenský komisař už vás uznává za nevhodný nebo omezený. ah, ale stále je třeba ortopedické jmenovaný leží v nemocnici po dobu jednoho týdne-2 2. Já osobně položit Komisi některý z lékařů (od stážistů do proffesoru) budete v pohodě certifikát. Hlavní věc je stížnost a během rentgenového záření se můžete lehce ohýbat na více zakřivení nebo mluvit s lékaři a za malé množství získáte třetí stupeň od třetí

s plochými nohami 2 lžíce. Vezměte si, protože skalioz není jistý, ale i na mém, berte

Se skoliózou o 2 stupně budete posláni do nemocnice na lékařskou prohlídku, uznanou za omezenou schopnost a propuštěnou před brankou

Přečtěte si rozvrh onemocnění, na které se nezvolává - prizyv.net/rasp

Viz též

Mohu léčit plochou nohu 2 stupně Jak vyléčit ploché nohy u dospělých? Noha člověka by měla poskytnout nejen podporu při pohybu, ale také funkci tlumení, změkčení všech nárazů, které vznikají při chůzi. Chcete-li to provést.

S plochým nohama se v armádě berou do armády s plochými nohama? Všechny odpovědi na otázky odvratičů Máte věk věku a nastává otázka: berou se do armády s plochou nohou? K dnešnímu dni by se měl řídit Paul.

Jsou přijata s vojskem s plochými nohama 2016 Jsou do armády přijata se skoliózou a plochými nohama? Většina moderních chlapců opravdu nechce sloužit v armádě. Proto se zajímají o to, jaké nemoci pomohou "odloučit" od hovoru. Zejména, od.

Ještě vzít armádu s plochým osvobození od armády na ploché nohy - Armydocs Každý z nás má někdy v životě slyšeli frázi ‚s ploché nohy v armádě neberou". Samozřejmě, je to tak, ale jen částečně. Velmi často mladí lidé.

Ploché nohy 2 stupně domácí léčbu Příčné podélné ploché nohy 2 stupně: fotografie, příčiny, příznaky, léčba s plochou první stupeň patologie v počáteční fázi se obvykle vyjadřuje velmi slabě, ale i přes to, aby se místo.

Ať se ve vojsku se skoliózou, zda se ve armádě ve skolióze o 2 stupně? V Ruské federaci se výzva na povinnou vojenskou službu koná dvakrát ročně: na jaře od 1. dubna do 15. července a na podzim - 1. a za 1. října.

Scolióza 1 stupeň je přijata do armády Je skolióza a armáda kompatibilní? O skolióze a armádě je obvyklé říci, že tyto věci jsou neslučitelné. V Rusku však žádají o tuto nemoc. Postavení není jen estetickou kategorií,

Sklióza druhého stupně je převzata do armády. Je přijata do armády pro skoliózu 2. stupně? Co je to skolióza? Mnoho strážců se zajímá o otázku: "Vezmou si s armádou skoliózu? A jaká je nemoc? " Koneckonců, dnešní skolióza je prakticky.

Se skoliózou přijatou v armádě Jsou rekrutováni pro skoliózu ve stupni 2? Co je to skolióza? Mnoho strážců se zajímá o otázku: "Vezmou si s armádou skoliózu? A jaká je nemoc? " Koneckonců, dnešní skolióza je prakticky.

Zda se vezme v mvd s platypadiem, zda přijde na vysoké škole mvd s platypodií a skoliózou? Ať už přijde na vysoké škole mwd s platypodií a skoliózou. Advokát třetí třídy Dnes je hlavním kritériem výběru pro orgány vnitřních záležitostí Rok.

Přijedou mě k policii s plochou nohou. Přivezou mě k policii s kategorií B-3? Advokát třetí třídy Průzkum občanů, kteří vstupují do služby v orgánech vnitřních záležitostí, je prováděn v souladu s požadavky Pokynů o postupu pro.

Příčná plochá noha 2 stupně Léčba příčného plochého chodidla Křížová plochá noha je zploštění oblouku nohy v oblasti prstu prstů. Symptomy onemocnění se projevují prodloužením chodidel chodidel a léčba se snižuje na zpomalení.

Zploštění 3 stupňů léčby Podélná a příčná plochá noha a její ošetření Sploštenost je deformace oblouku nohy, jmenovitě spouštění oblouku. V důsledku toho je taková deformace nohy téměř kompletní.

Můžu léčit ploché nohy 3. stupně? Platypodia 3. stupně Třetí stupeň plochých nohou je poslední a nejnebezpečnější. Nemoc se vyznačuje výraznými změnami v kostech tvořících nohu. Často se jedná pouze o přípustné splnění.

Jak zjistit míru ploché nohy doma Jak můžete definovat ploché nohy? Stlačení je patologií muskuloskeletálního systému, ve kterém dochází k narušení anatomické struktury nohy. Nemoc je docela r.

Spletení prvního stupně Podélná a příčná platypodie a její ošetření Srážení je deformace oblouku chodidla, jmenovitě snižování oblouku. V důsledku toho je taková deformace nohy téměř kompletní.

2016-2017 Léčba kloubů

Tipy vojáci v armádě, ne?

S řadou poruch souvisejících s muskuloskeletálním systémem je nadměrné zatížení kategoricky kontraindikováno. Proto existují určité standardy, které se zbavují armády. Skutečná skutečnost pro mnoho mladých lidí ve věku věku je otázka, zda je armáda přijata s plochým nohama, a s jakým stupněm osvobození od patologie.

Potřeba časné detekce onemocnění

Při návštěvě dětské instituce se děti pravidelně podrobují vyšetřením, které odhalují zakřivení jedné nebo dvou kroků. Včasná detekce patologie zvyšuje šance na nápravu deformity. Dětské nožičky jsou snadno nastavitelné. Někdy se rozvíjí jako dítě. Vzpomněl si na informaci kluka, že kdysi identifikoval podobný problém, dává mu důvěru, že vojenský lístek na zdraví je poskytován. Avšak s průchodem vojenské lékařské komise je tento mýtus rozptýlen. Z patologie zjištěné dříve, v době dozrávání není stopa.

Ploché skupiny

Existují dokumenty, které obsahují seznam onemocnění, je-li vojenská služba kontraindikována. Mohou vést ke komplikacím, které nepříznivě ovlivňují vaše zdraví. V Plánu nemocí z roku 2017 existují také metody pro identifikaci každého stupně patologie. Článek 68 obsahuje informace o tom, jak nejsou do armády přijímáni lidé s plochými nohami.

 • Zklidnění prvního stupně. Odpovídá kategoriím platnosti A, což znamená přijetí do vojenské služby. Sladění 1. stupně nemůže být překážkou.
 • Nemoc druhého stupně. Před několika lety taková diagnóza umožnila stát se držitelem vojenského letu ze zdravotních důvodů. Vezmou dnes armádu s plochým 2. stupně. Poslední změny naznačují některá omezení výkonu vojenské povinnosti. Nyní, za přítomnosti dvoustranných plochých nohou druhého stupně, mladý muž není určen k tomu, aby sloužil tam, kde je třeba mít vynikající zdraví. Odborný důstojník je připsán do kategorie B a připouští do služby v jiných armádních divizích. Podélná plochá noha 2. stupně, pokud úhel ohybu nepřesahuje 155 stupňů a jeho výška je větší než 17 mm, není překážkou pro službu.
 • Třetí stupeň patologie a čtvrtý způsobují vážné nepohodlí. Přiřazujte kategorie B a D - jestliže dochází k souběžným problémům se spárami. Nemá významný význam, byla zjištěna příčná nebo podélná plochá část 3. stupně. Hodnota úhlu je zaznamenána nad 155 stupňů a výška není větší než 17 mm. Souběžné deformující artróza je také určil, brání sluzhbe.V podobná situace chrupavka je zničena, a zánětlivý proces postupuje, což způsobuje komplikace. To vše je doprovázeno silnou bolestí. Při chorobě 3 a 4 stupně v armádě nevolte.

Nespoléhejte se na pověsti a spekulace a přemýšlejte, jestli budou mít nebo nebudou sloužit. Je lepší předem identifikovat stávající zdravotní problémy a důkladně prozkoumat dokumenty, z nichž je zřejmé, do jaké míry nejsou ploché nohy vneseny do armády.

Diagnostika

Dnes existují různé moderní metody vyšetření,

 • Radiografie. Snímek je pořízen ve dvou přílohách. Když je detekována patologie, je určena její fáze.
 • Počítačová tomografie.
 • Plantografie. Díky speciálnímu vybavení je vytvořena stopa, při níž je možné určit, jak je podložka rozložena.

Ortopedista diagnostikuje onemocnění na základě výsledků diagnózy. Vojenský komisař určuje, kolik služeb je možné v armádě s úrovní plochých nohou zjištěných. Patologie je podélná, když se zdá, že noha vypadá, že spadá dovnitř, nebo příčně - je charakterizována rozšířením přední části. Na zdravé noze je ohyb 126-131 stupňů a výška je 39 mm., Zda je záběr s plochými chodidly do značné míry ovlivněn stupněm odchylky těchto parametrů.

V důsledku zatížení nerovnoměrně rozložených v důsledku příčného nebo podélného zakřivení se objevují silné bolesti, které se postupně šíří do ostatních částí pohybového aparátu. To vysvětluje, proč se nepodají do armády s plochými nohami. Absence léčby vede k zploštění nohy do stavu, ve kterém je možné omezení pohybu. Nevratné následky, které nastanou v tomto případě, jsou eliminovány pouze chirurgickým zákrokem.

S plochými nohami v armádě

Při 1 nebo 2 stupni patologie, když byl mladý člověk přijat do armády, se musí pokusit zabránit progresi onemocnění. Moderní armádní obuv umožňuje osobě s deformací nohy se cítit pohodlně. Zvláštní ortopedické vložky, které podporují oblouk nohy, přicházejí k záchraně. To pomáhá snížit zatížení kloubů a snižuje bolestivost. Stuhy se doporučují vybrat podle věku, postavy a nosit je každý den. Je důležité, aby chodidlo boty nebylo opotřebované, jinak by stěrky byly více škodlivé než dobré.

Dalším způsobem léčby je masáž, která zlepšuje krevní oběh a obnovuje funkce nohy. Jednoduché cvičení, které můžete udělat před spaním,

 • Proveďte kruhové pohyby nohou.
 • Chůze bosý na reliéfním povrchu.
 • Sbírejte malé kousky na podlaze prsty.
 • Alternativně chodí po podpatcích a na ponožkách.

S plochými nohami druhého stupně v armádě může choroba postupovat. Pokud se stav zhorší, musíte navštívit lékařskou část, abyste získali bolest. Pro kontrolu průběhu onemocnění může být mladý muž na chvíli umístěn v armádní nemocnici. S nárůstem bolesti je od armády vyrozuměn k ošetření, který předepíše ortopedický chirurg. Pokud máte 2 ploché nohy, je nepravděpodobné, že se úplně zbavíte této nemoci. Proto by taková nemoc, jako jsou ploché nohy, měla v armádě věnovat určitou pozornost.

Video - Flatfoot a armáda

Tipy pro stíhání

Pokud jde o komisi ve vojenské registrační a registrační kanceláři, je třeba vzít všechny lékařské dokumenty, které potvrzují třetí stupeň plochého chodidla. Pokud nejsou přítomni, mohou naznačovat jinou míru, v níž berou armádu plochou nohou.

Závěry úřadu pro vojenské únosy musí být vydány státními institucemi. Dokumenty z lékařských středisek nejsou soukromé.

Provádění vizuálních prohlídek je nezákonné. Základem diagnostiky jsou pouze lékařské dokumenty.

Při stanovení diagnózy "plochých 3 stupňů" je mladý muž zapsán do rezervy. Zbývající formy onemocnění nezbavují mladého muže vojenskou přísahou a mohou být propuštěny do armády.

Související články


Speciální v plochých nohách


Podélná rovinatá 3. stupňová armáda

Více Články O Nohy