Gangréna

Osteoartróza a armáda: kdo obejde hovor?

Osteoartróza je patologií pohybového aparátu, při kterém jsou klouby deformovány kvůli zničení chrupavky.

Obvykle je nemoc diagnostikována u lidí starších 40 let. Stává se však, že patologie se rozvíjí mezi mladými lidmi, včetně těch, kteří v armádě nesloužili.

To, zda mladí muži s artrózou jsou vhodní pro službu v řadách ozbrojených sil nebo že armáda je obejde, závisí na zanedbání patologie.

Stádia nemoci

Onemocnění postupuje postupně:

 1. Na počáteční fáze nemůže být detekován vizuálně. Symptomy patologie nejsou vyslovovány, při pohybu kloubů může dojít k mírné bolesti a křehnutí.
 2. Při artróze II stupeň dochází k deformačním poruchám, kloubová mezera se zužuje, amplituda pohybu v poškozeném kloubu se snižuje. Bolestné pocity se zesilují, stávají se delší a křehčí.
 3. Při artróze III stupeň chrupavka je zcela ztenčená, klouby jsou holé, tvoří se kostní výrůstky, které se nazývají osteofyty. Bolest je pozorována i během klidu, a to nejen během pohybu. Pokud nezačnete léčbu včas, pak může artróza způsobit zdravotní postižení.

K prevenci a léčbě patologie je nutné užívat léky. Poškozené klouby nemohou být přehřáté, vystaveny nadměrnému fyzickému namáhání. Pacient by měl nosit pohodlné oblečení a boty.

Taková doporučení jsou neslučitelná se službou v armádě, ale to neznamená, že pro jakýkoli stupeň nemoci je voják propuštěn z vojenské povinnosti.

Kdo nebude povolán k vojenské službě?

Vojenská lékařská komise rozhodne, zda je mladý člověk schopen pracovat na základě zvláštního dokumentu nazvaného "Rozvrh onemocnění".

V souladu s článkem 65 může být voják propuštěn z armády:

 1. Patologie je silně výrazná, dochází k destrukci chrupavkové tkáně, tvorba osteofytů, kloubní kloub menší než 2 mm. V tomto případě je mladý člověk zcela propuštěn do branek ozbrojených sil a je zařazen do kategorie "D".
 2. Má-li lupič patologický proces v jednom z velkých kloubů a šířka spáry je maximálně 2-4 mm. V tomto případě je mladý muž propuštěn z vojenské služby v době míru, ale může být propuštěn do armády v podmínkách války. Dostane se kategorie "B".

Kategorie služeb pro vojenskou službu

Strážci s gonartrózou

Výskyt gonartrózy může způsobit zranění kolena a menisku, zánět, nadměrnou hmotnost, přetížení končetin a náhlé pohyby během sportu.

Často se choroba rozvíjí po meniskektomii, pouze jeden pacient z deseti, který podstoupí tuto operaci, nemá artrózu.

Podle nemocenského rozvrhu je mladý muž propuštěn z vojenské služby, má-li deformitu kloubu a šířka kloubní mezery nepřesahuje 4 mm.

Když byl mladý muž provozován před samotným voláním nebo během něj, podle čl. 85 Schedule of Diseases dostává zpoždění šesti měsíců. Po uplynutí této doby se mladý muž znovu objeví před vojenskou lékařskou komisí, která rozhodne, zda je mladý muž vhodný pro vojenskou službu nebo ne.

S onemocněním kotníku

Při vývoji artrózy se člen nezachycuje do armády, pokud je pozorována deformace a šířka spáry není větší než 4 mm.

Je třeba si uvědomit, že vojenská lékařská komise sama nevydá diagnózu, vydává závěr na základě dokumentů, které jí byly poskytnuty.

Proto je nutné poskytnout rentgenové členění kotníku vojenskému komisaři a závěr lékaře. Orthopedista a chirurg mohou diagnostikovat artrózu.

Volat kluci s koaxartózou

Coxartróza se nazývá degenerativní-dystrofická změna kyčelního kloubu.

Patologie postupuje pomalu. To způsobuje, že pacient trpí bolestivými pohyby, což způsobuje porušení chůze a člověk začíná ztrácet.

To zase vede k tomu, že zátěž na páteři je nesprávná. V důsledku toho se může vyvinout skolióza, asymetrie kyčelních kostí a svalová atrofie.

Stejně jako u jiných typů patologie lze osvobození od povinnosti obdržet v souladu s článkem 65 Schedule of Diseases:

 • Když tam je deformační artrózy a společný prostor šířku maximálně 2-4 mm u mladého člověka je zařazena do kategorie „B“;
 • Když je patologie silně vyslovena, deformace osy nohou jsou pozorovány více než 5 ° a šířka štěrbiny je menší než 2 mm, mladý muž je zcela zbaven výkonu vojenské služby.

Když se onemocnění zastaví

Degenerativní-dystrofické změny talon-navicular kloubu jsou zpravidla pozorovány na pozadí plochých nohou. Ale pro vyvolání patologie mohou také způsobit jiné příčiny: poranění nohou, zánět a vrozené anomálie.

Klinický obraz onemocnění je podobný ostatním druhům artrózy: postižený kloub se zanícuje a bobtná. Pacient zažívá silnou bolest během pohybu. Diagnostika je potvrzena rentgenem a CT.

V takovém průběhu nemoci rozhodují vojenští lékaři o vhodnosti mladého muže sloužit v řadách ozbrojených sil na základě článku 68 Schedule of Diseases.

Muži s deformací kalkanu, maximální úhel Belera 10⁰ a osteoartróza jsou považováni za nevhodní.

Rozhodnutí o uvolnění z funkce v armádě přijímá vojenská lékařská komise v každém jednotlivém případě v závislosti na závažnosti poškození kloubu.

Osteoartróza prvního stupně, armáda

Vedoucí právního oddělení služby nápovědy pro úředníky.

Expert na lékařském a vojenském právu.

Artroza kloubů: Připojují se k armádě?

Artróza je onemocnění spojené s deformací kloubů v důsledku poškození chrupavkové tkáně. Zničení chrupavkové vrstvy probíhá postupně a v každé fázi se projevuje různými způsoby. Například první stupeň onemocnění nemůže být detekováno vizuálně. Pacient má však pocit slabé bolesti a při přemísťování končetiny slyší chřadnutí.

Deformační procesy začínají na druhém stupni. Kloubní kloub se zužuje a pohyb spoje je omezen. Existují záněty a otoky. Bolest se stává silnější a déle, krize je hlasitější.

Ve třetím stupni je chrupavková vrstva definitivně ztenčena. Kosti jsou vyhnána, objevují se osteofy - růst na kostní tkáni. Bolest nezastaví ani v klidu. Odmítnutí vyhledat lékařskou pomoc může vést k nástupu zdravotního postižení.

Pro prevenci a léčbu onemocnění se doporučuje užívání léků. Pacienti by měli udržovat klouby v teple, nosit pohodlné oblečení a boty, nezaklánějte aktivní fyzickou aktivitu. Navzdory těmto doporučením, která nejsou vždy slučitelná s vojenským způsobem života, nelze jednoznačně říci, zda se strážník s diagnózou "artrózy" od armády očekává. Vše závisí na závažnosti onemocnění: přítomnosti deformačních procesů a výskytu růstu kostí.

Jakou artrozi se v armádě vezmou?

Podle článku 65 Schedule of Diseases je možné udělit výjimku ze služby:

 • pokud je onemocnění vyslovováno, začala se destrukce chrupavky, objevily se růst kostí - osteofyty, šířka kloubu je menší než 2 mm - soutěžící dostane kategorii "D".
 • s deformační artrozí v jednom z velkých kloubů (kotník, koleno, rameno nebo kyčle) s kloubovou šířkou kloubu nepřesahující 2-4 mm - ve vojenském lístku je zařazena kategorie "B".

Osteoartritida kolenního kloubu: je přijata do armády s gonartrózou?

Příčinou gonartrózy mohou být poranění kolena a poškození menisku, záněty, obezita, nadměrné zatížení nebo náhlé pohyby během cvičení. Vysoké riziko onemocnění u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro odstranění menisku: v takových případech se onemocnění rozvíjí u 9 pacientů z 10.

Podle rozvrhu onemocnění je nutné uvolnit z odvodů, že po ztenčení nebo odstranění chrupavky menisku se gonartróza přemění na deformující se formu. Nezáleží na tom, v jaké fázi je onemocnění: postupuje, nebo je to artróza o 1 stupeň. Zda je armáda přijata, závisí na shodě s výše uvedenými podmínkami.

Zástupce, který má tenký meniskový kolenní kloub, nečeká na armádu, pokud je šířka spáry menší než 4 mm. Je-li tato hodnota vyšší - mladý muž nebude unikat armádnímu životu.

Jinou situaci, kdyby kolenní kloub byl během hovoru nebo předtím, než byl spuštěn. Armáda neočekává takové rekruty po dobu šesti měsíců. V souladu s článkem 85 Schedule of Diseases mladý muž obdrží odklad po dobu 6 měsíců po operaci. Poté bude nutné opakovat lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři. Návrh komise rozhodne o vhodnosti mladé osoby v závislosti na efektivitě operace.

Přijdou do armády s artrózou 1 a 2 stupně?

Dnes nabízíme článek na téma: "Jsou 1 a 2 stupně odvedeny do armády s artrózou?". Snažili jsme se vše pochopit a podrobně popsat. Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se na konci článku.

"Připojují se k armádě s artrózou?" - mnoho mladých lidí ve vojenském věku se touto otázkou zajímá. Diagnóza "osteoartrózy" mezi mladými lidmi je občasná, protože onemocnění kloubů postihuje především lidi po 40 letech, ale zejména po 60 letech 70% trpí artrózou. Mladí lidé však mohou také mít osteoartrózu. Hlavní příčinou jejího výskytu mezi mladistvými a věkem náboru mladých mužů jsou poranění a dysplazie kloubů.

Mladý člověk, důstojník podléhající vojenské službě, může mít artrozu nebo tendenci k rozvoji nemoci, pokud:

 • Vyskytly se vážná zranění, zlomeniny kostí, subluxace, těžké protahování vazivového aparátu;
 • Zapojena do profesionálních sportů (vzpírání, skákání, fotbal, hokej atd.);
 • Přenášel nebo přenášel zánětlivé procesy v organismu, které způsobily komplikace;
 • Má kloubovou dysplázií, tj. od narození existují určité odchylky v struktuře, fyziologii, struktuře kloubů.

Pokud se některý z uvedených položek shoduje, pak by se měl podstoupit vyšetření u radiologa, který zachytit rentgenové snímky. Fotografie v přítomnosti artrózy lze vidět kostní výrůstky na okrajích kloubů (tzv osteofytů), další hlavní rys artrózy interarticular rozdíl se zmenšuje. Také lékař (radiolog, revmatolog, traumatolog) může identifikovat na základě vyšetření kloubních deformací. V tomto případě se vypočítají úhly odchylky od normální polohy kosti.

Osteoartróza a armáda: jsou kompatibilní?

Chcete-li provést verdikt lékařského experta ve vojenské registrační a registrační kanceláři, potřebují odpovídající závěry lékařů po důkladném vyšetření. V nepřítomnosti, zda je mladý muž s artrózou vhodný pro armádu, je obtížné. Zde velmi závisí na souběžných onemocněních (například na úrovni plochých nohou, kyfózy atd.), Povaze a závažnosti artrózy kloubů. Lékařská komise by měla věnovat pozornost stupni zúžení mezery v kloubech, kostních deformitách a stupni zhoršení chrupavkové tkáně.

Není tedy jednoznačná odpověď, že s artrózou nechodí do armády. Podívejme se na Rozpis nemocí, který je součástí nařízení o vojenské lékařské prohlídce. Tento dokument specifikuje seznam onemocnění, které mohou zpožděním nebo bude záminkou pro zrušení vojenských záznamů. Rozvrh nemoci článek 68 Definuje stadia artrózy, které mohou být osvobozeny od vojenské služby:

 • Osteoartróza 1 stupeň: přítomnost osteofytů ne více než 1 mm od okraje kloubní štěrbiny; zúžení na méně než 50%;
 • Osteoartróza o 2 stupních: osteofyty rostou více než 1 mm od okraje kloubu; zúžení je o více než 50%; existuje subchondrální osteoskleróza a deformace konců kloubních kostí;
 • Osteoartritida třetího stupně: osteofyty jsou silně výrazné; rentgenový paprsek nezjistí společnou mezeru; těžká deformita a subchondrální osteoskleróza kloubních kloubů kloubních kostí.

Vojenská služba není prováděna osobami, které mají artrozu v kloubech střední nohy a plochých nohou třetího stupně, což je způsobeno silnými bolestmi, exostózami, které mají příčný nebo podélný charakter deformací. Ale pokud je plochá noha a artróza prvního stupně, chlap bude muset sloužit, nejčastěji uvádějí kategorii B.

Osteoartróza kolenního kloubu může být důvodem pro oddělení od armády, pokud lékaři identifikují silné zúžení mezerové spoje na rentgenovém záření. Diagnóza "artrózy druhého stupně" vám umožňuje nepřijmout nábor, ale vojenské komisariáty často uvádějí poznámku v osobním souboru "dobré", protože je velmi obtížné přesně určit stupeň artrózy, neexistují žádné řádné regulační právní definice, co přesně je artroza jednoho stupně nebo jiného.

Odborník bude muset shromáždit všechny dokumenty, osvědčení, rentgenové záření, závěry lékařů, aby dokázal vojenské komisi, že není způsobilý pro vojenskou službu. Zvažuje se mnoho faktorů, které určují osud mladého muže. S velkým množstvím onemocnění, na které se přidává artróza, armáda nemůže "zdřímnout" žáka. Takže závažnost onemocnění, příznaky onemocnění, které zasahují do normální služby, budou důležité.

Hlavy talu se deformuje, interarticular mezera talo-člunu ve tvaru uzlů zúžila na 1 mm, hrana exostóza, subchondrální osteosklerózy koncové desky.

závěr - ploché nohy obou nohou 2-3

artróza talonolodálních kloubů 2.st
--------

dále šel s obrázky, aby dal pečeť u nadřízených..

a bylo mi řečeno, že závěr není správný (pokyny tam nejsou)
v důsledku dvou vedoucích oddělení a nemocnic, které změnily pokyny, diagnostikovali

1. - ploché nohy obou nohou 2 stupně a artróza 1.

2. - ploché nohy obou nohou 2 stupně a artróza 1-2.

dělal další snímek.. ve středu se stává výsledek..

co říkáte v mém případě? je to vhodné nebo ne?

Máte senzační věk a vzniká otázka: berou se do armády s plochými nohami?

Dnes je nutné řídit nařízení č. 123. Je lepší podívat se na poslední vydání z 25.02.2003. Viz část o muskuloskeletálních onemocněních, kde jsou ploché nohy podrobně popsány v článku č. 68 tabulky, který se nazývá "Schedule of Diseases". Po studiu tohoto dokumentu můžete nezávisle určit, zda je armáda přijata s plochým nohama.

Vše závisí na stupni složitosti onemocnění, který je uveden v diagnóze. Stupeň složitosti plochých nohou je rozdělen na body: a, b, c, g.

Pokud diagnóza spadá pod bod "a" (významné porušení funkcí s plochými nohami) - žadatel patří do kategorie "D", podle článku 68 se považuje za nehodnou pro službu v armádě.

Bod "b" (mírné narušení funkcí s plochými nohami) - odkazuje na kategorii "B", tj. Má omezený rozsah (nebo není vhodný v době míru). Obdrží vojenskou letenku a je připsán do rezervy. Taková osoba je osvobozena od návrhu.

Položka "B" (drobné přerušení funkcí s plochými nohami) je také kategorie "B".

Položka "d" (bez přerušení funkcí, pokud existují objektivní údaje) - kategorie "B-Z" - je vhodná, s výjimkou některých zbraní.

Jak jsou diagnostiky distribuovány podle ustanovení předpisu č. 123?

a) - kůň, varus, duté, pata, equinovarus, ploché valgus deformované nohy (jeden nebo oba), vytvořený v důsledku úrazu nebo nemoci, a se kterou osoba nemůže použít vojenské obuvi;

b) třetí stupeň plochého chodidla (podélný nebo příčný);

c) - 2. stupeň ploché nohy (pouze u 2. stupně artrózy);

d) - 1. nebo 2. stupeň ploché nohy (v 1. stupni deformující artrózy).

Jak zjistit míru ploché nohy?

K určení stupně ploché nohy je třeba postupovat takto:

 • popis radiografie ve stojící poloze pod zatížením. Popisuje to radiolog. Musí určit úhel podélného oblouku, jeho výšku;
 • úhel Beleru, který určuje stupeň deformace křovinné kartáče;
 • počítačová tomografie v koronární rovině k posouzení stavu subtalárního kloubu;
 • popis parametrů úhlové odchylky první metatarzální kosti a prvního prstu.

Kdo vám řekne, jestli vezmou armádu s plochými nohami, určují stupeň plochých nohou a diagnostikují?

Určit míru plochých nohou může pouze lékař polyklinického ortopedického chirurga. Diagnostika se provádí na základě radiografických snímků, které radiolog popsal, ortopedický chirurg na základě těchto popisů vyvozuje závěr a stanoví diagnózu. Vojenský komisař nemá právo dělat diagnózu. Stanovuje pouze úroveň způsobilosti pro vojenskou službu na základě jasně stanovené diagnózy lékaře v polyklinice.

Co když... Or Nejčastější dotazy

 • Popisuje se obraz, neexistuje žádná diagnóza a vojenský komisař říká: "Goden"?

Lékař je povinen napsat diagnózu, pokud odmítne, pak se toto chování považuje za odmítnutí poskytnout lékařskou péči, která je pro lékaře postižena tresty až do výpovědi včetně.

 • Doktor místního poliklinika se zeptal, jestli byl odveden do armády s plochou nohou, a poslal vás do úřadu pro vojenský útočník.

Stěžovat si na vyšší orgány (od hlavy poliklinik do vlády města a výše) je žádoucí písemně s povinnou registrací dopisů.

 • Lékař "podceňuje" stupeň složitosti plochých nohou.

To lze určit porovnáním parametrů popsaných na rentgenovém snímku s vysvětlením v Předpisu o vojenské lékařské prohlídce. Je nutné předat vyšetření v jiné klinice. Na základě dostupných skutečností napište stížnosti. Pokud není výsledek, žalujte. Pokud máte pravdu a onemocnění existuje, lékař je uznán za nekompetentní a vaše práva budou obnovena.

 • Jaká plochá noha není brána do armády?

S diagnózami, které spadají pod položky: a, b, c.

Mohu běžet s plochými nohama?

V zásadě se lékaři shodují, že běh s plochými nohami je kontraindikován. Můžete, a dokonce je třeba nakládat nohu, ale zátěž musí být správná. Komplex fyzioterapeutických cvičení vyvinutých ortopedem pro váš stupeň plochých nohou, deformity nohy a komplikací je užitečný.

Můžete chodit, ale potřebujete ortopedickou stélku vyrobenou na základě individuální objednávky.

Jsou přivezena do armády s plochými nohami a artrózou?

Otázka od Dorokhov S. Yu.: Jsem draftee a už prošla lékařskou komisí. Při diagnóze artrózy 1-2 stupně a plochých nohou o 2 stupních je ohrožena armáda?

Odpověď: Tato diagnóza je velmi nejasná. Pokud máte plochou nohu 2 stupně společně s artrózou 1 stupeň, budete odvezeni do armády s uvedením kategorie B3, což znamená s nevýznamnými omezeními. Pokud máte plochou nohu 2 stupně společně s artrózou o 2 stupně, pak nejste vhodní pro vojenskou službu. Rozhodnutí o vašem odvolání se rozhodne na základě rozhodnutí radiologa a vojenské komise. Pokud vám toto rozhodnutí nevyhovuje, doporučujeme, abyste znovu prošla lékařskou komisí nebo požádala o pomoc právníka.

Jsou kolena a další klouby přeneseny do armády s artrózou?

Ačkoli osteoartrózy, především jeho pozdější fáze, je onemocnění, které postihuje převážně starší lidé, často oběťmi tohoto onemocnění jsou mladí muži, a to zejména v případě dědičné predispozice, trauma, zánětlivého procesu infekční povahy, hrající určitých sportů nebo predisponujících k neúměrnému zatížení profesi. Rekrutuje s touto diagnózou jsou zvědaví, zda se má vzít artrózu v armádě a jaké omezení nemoc ukládá vhodnosti pro vojenskou službu, v závislosti na lokalizaci postiženého kloubu a stupněm deformace. Jak slučitelná je armáda a artróza? Pro zodpovězení této otázky je třeba studovat normativní dokumenty upravující omezení odvodu v souvislosti s onemocněním kloubů.

Je artróza omezením služby

Omezení uvalená artrózou vhodnosti služby stanovené v § 68 Ministerstvo vnitra v roce 2015, a v článcích 65, 68 a 85 nemocí plány. Záleží jen na tom, co spoj zasažen degenerativním procesem (hlavní, vedlejší, jak se podílí na chůzi a běhu), závažnosti bolesti a podmínky jejich výskytu, jakož i některé z kvalitativních parametrů kloubu pacienta (hodnoty kloubního prostoru, přítomnost osteofytů, chrupavky delaminace a trhliny v něm, stupeň deformace a vychýlení kostí ze správné polohy).

Také vliv na verdikt průvodních onemocnění kostí a vazů - například kyfózou páteře a ploché nohy, zánětlivých onemocnění pohybového aparátu.

Pro potvrzení platnosti diagnóze, rekrut musí poskytnout vojenskou lékařskou komisi rentgen kloubu pacienta a uzavření lékařem (ortoped nebo chirurg). Na základě těchto údajů se Komise rozhodne, zda povolit chlapce do vojenské služby, na vědomí, zda částečně vhodné dát zpoždění na dobu určitou, nebo až příští volání.

Skupiny police

Celkově existují 5 druhů použitelnosti označené prvními písmeny ruské abecedy. Jejich korelace s pořadím odvodu je stanovena následovně:

 • Osoby, které získaly titul A (dobré) nebo B (oprávněné s nevýznamnými omezeními), jsou předmětem náboru;
 • Osoby ze skupiny B (které jsou omezené způsobilosti) nejsou v armádě přijaty v míru, mobilizují se pouze ve válečné situaci (v osobním spisu je takový nábor označen jako vhodný);
 • Skupina G (dočasně nevhodná) je přidělena mladým mužům, kteří nedávno absolvovali chirurgickou intervenci, infekční nemoci nebo jiné reverzibilní zdravotní stavy. V případě úspěšného prominutí po období zotavení a nově dokončené prohlídce jsou tyto osoby modernizovány;
 • Ti, kteří jsou zařazeni do pozice D, nemohou být zařazeni do armády.

Stupně artrózy a kategorií

Existují obecná pravidla pro stanovení vhodnosti pro vojenskou službu v souvislosti s artrózou:

 • V artrózy, třetí a čtvrté pořadí (bez ohledu na umístění), v osteoartritidě a přítomnosti osteofytů delší než 1 mm, jasný důkaz degradace chrupavky, zúžení velikosti štěrbiny 2 mm nebo méně chlapce bezpodmínečně odepřen vhodnost armádu představovat vojenskou označování tipů D;
 • Artróza druhého stupně s procesy a nápadným deformity chrupavky a subchondrální osteosklerózy v případě, že pacient dostane do kategorie vyňaté z armády a byl stažen z vojenské evidence, ale v soukromém podnikání, je stále ještě mladý muž dal známku „pass“;
 • Pokud jeden z masivních kloubů (kyčel, koleno, kotník) udeřil artróz deformans, a jeho šířka štěrbina menší než 0,44 cm, dát rekrutovat stupeň omezenou životnost (B).

Omezení zavedená artrozi v závislosti na lokalizaci

Porážka různých kloubů v různé míře ovlivňuje vhodnost pro armádu. Kromě toho může být situace komplikována souběžnými nemocemi nohou nebo páteře. Při použití v kategoriích vypadá takto:

 • Za žádných okolností převzít armády s osteoartritidou kolene - gonartróza v deformování (buď prvního stupně nebo pokročilý případ nemoci), mladík je propuštěn z výzvy k životu. V případě, že patologický proces v koleně se sníží na ztenčení menisku, po vyjmutí z armády předpokládá, že hodnota šířky štěrbiny byla menší než 0,44 cm po operaci poskytnout úlevu z armády po dobu šesti měsíců, po které budete potřebovat, aby se vrátil k návrhu představenstva a projít komise.;
 • V případě artrózy kotníku mají podmínky společné s předchozím případem (oba se týkají velkých kloubů nohou). Při šířce kloubu menší než 4 mm se bude draftee vyhnout armádě;
 • Koxartrózy (deformující porazit kyčel), doprovázené silnými bolestmi, změny v chůzi a do budoucna - závažných vad pohybového aparátu, více než kterýkoliv jiný vliv na efektivitu armády. V souladu s článkem 65, když je šířka štěrbin nedosahují 0,44 cm, pacient obdrží vojenské vstupenek skupinu B, a když významné deformace kloubu a velikosti mezery je menší než 0,2 cm - skupina D;
 • Artroza talon-navicular kloubu 2. stupně a vyšší, způsobená traumou na noze, slouží jako základ pro úplné osvobození. Potvrďte diagnózu pomocí rentgenového a CT vyšetření;
 • Při odvrácené vertebrální artroze je zařazen do kategorie D a je uvolněn z armády;
 • Třetí a čtvrtá plochá stupeň s degenerací některého z kloubů první nebo druhé úrovni nohou dávají skupiny B. v pokročilejších případech patologický proces dát pacientovi štítek D s plnou odjíždění z provozu. Také podle pozměňovacího návrhu k článku 68 ministerstva vnitra v roce 2015 je kategorie B umístěna pro artrózu střední části nohy, která není konjugována s plochými nohami.

Je-li draftee vědom přítomnosti degenerativní léze nebo zažívá bolesti během chůze, fyzické námahy nebo v jiných podmínkách, potřebuje rentgenové vyšetření od okresního terapeuta. S obrázkem musíte kontaktovat lékaře nebo ortopedisty, abyste dospěli k závěru o přítomnosti patologického procesu. Pro poskytování lékařské komise musí být zachován obraz a závěr.

Nejnovější zprávy o tom, zda armáda užívá artrózu

Osteoartróza v posledních několika desetiletích výrazně vzrostla. Toto chronické onemocnění, které má za následek postižení, ovlivňuje lidi dlouho před dosažením věku odchodu do důchodu. Někdy jsou případy porušení tak závažné, že pacienti dostali zdravotní postižení. Nejsou imunní vůči artróze a klukům ve věku návrhu. První otázka, která vzniká u mladých lidí, když jsou diagnostikována s artrózou na lékařské tabuli, jsou s touto chorobou přijata do armády. Je jednoznačné odpovědět, zda je armáda přijata s artrózou, ani lékař ani právník. Tato otázka, stejně jako otázka zdravotního postižení, se zvažuje individuálně, s ohledem na množství nuancí. Lokalizace, stádium onemocnění, přítomnost komplikací, souběžné nemoci jsou důležité.

Příčiny artrózy u mladých lidí

Osteoartróza je považována za onemocnění související s věkem, často se rozvíjí v důsledku přirozeného opotřebení kloubů, zpomalení regeneračních procesů, nepříznivých změn v hormonálním pozadí. U mladých lidí mohou být změny degenerativních dystrofických kloubů způsobeny takovými faktory, jako je:

 • vrozená dysplazie, která nebyla včas vyloučena;
 • utrpěli zranění;
 • zvýšené zatížení kloubů v důsledku aktivního sportu;
 • dědičná predispozice k artróze;
 • zánětlivé procesy zahrnující klouby a komplikace.

V případě, že rekrutovat je obézní, podvyživení, brzy závislý na alkoholu, kouření, riziko časného vývoje osteoartrózy výše. Artroza se zpravidla postupuje pomalu, v první fázi je prakticky asymptomatická. Často jsou případy, kdy mladý muž s artrózou 1 stupeň nevěnuje pozornost pravidelné krátkodobé bolesti, ranní ztuhlost pohybů. Zjišťuje přítomnost onemocnění pouze tehdy, když absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři. Někdy v důsledku vyšetření a rentgenového vyšetření je diagnostikována artróza stupně 2. Pravděpodobnost, že osoba ve věku osteoartrózy ve věku dospěje do stupně 3, není příliš velká. Ale někdy se nemoc rychle rozvíjí a dochází ke komplikacím.

Někteří rekruti, kteří se dozvěděli o své diagnóze, doufají, že armáda je nyní odmítne. Ostatní, na druhé straně, mají plány na budoucí kariéru v armádní službě. Obávají se, že nebudou přijati k těm vojákům, o službě, o které snila, že nebudou vstoupit do vojenské školy. Jak jsou kompatibilní artroza a armáda, která rozhoduje o osudu rozhodčího? Vyhláška №565 ruské vlády schválil nařízení o vojensko-lékařského vyšetření, což je poslední verze, která sahá až do března 2017. Předloha desku při rozhodování o tom, zda přistoupí k brance armádu, vedenou v příloze tohoto rozhodnutí. Tento normativní dokument obsahuje zásady zkoumání a zkoumání občanů, kteří:

 • stát se vojenskými záznamy;
 • jít do vojenských vzdělávacích institucí;
 • poslali službě odškodnění nebo smlouvy.

Zkouška se také provádí v řadě dalších situací.

Struktura plánu onemocnění

Aplikace má dlouhý komplikovaný název, který začíná slovy „Požadavky na zdravotních důvodů...“, ale častěji označován jako název druhé kapitoly, „seznamu nemocí.“ V časopise "Rozvrh..." jsou nemoci rozděleny do 16 tříd analogicky s ICD-10. Artróza periferních kloubů a kloubů páteře je třída 13. Rozvrh je tabulka se třemi sloupci:

 • článek plánu (sériové číslo);
 • název nemoci;
 • kategorie způsobilosti pro vojenskou službu.

Poslední sloupec je rozdělen na 3 sloupce, jedná se o různé kategorie osob, které prošly komisí. Podrobný popis každé kategorie je obsažen v první kapitole přílohy ("Obecná ustanovení"). 2 a 3 grafy jsou ti, kteří již přešli nebo jsou na pohotovosti nebo na základě smlouvy. A je otázkou, zda je náboj v armádě s osteoartritidou hlavně dotčených osob 1. kategorie - ty, kteří nejprve dostane k vojenské službě nebo povolán do služby. Po každém článku plánu jsou podrobná vysvětlení: jaké nemoci patří tomuto článku, na základě jakých diagnostických kritérií se provádí určitá diagnóza.

Podle stupně vhodnosti pro vojenskou službu jsou osoby, které absolvovaly zkoušku, rozděleny do 5 kategorií, jsou označeny písmeny ruské abecedy.

 1. A - dobré.
 2. B - s nevýznamnými omezeními.
 3. B - je omezená (omezení jsou významnější než v kategorii B, nábor je zařazen do rezervy, ale je uvolněn z funkce v době míru).
 4. G - dočasně není dobré.
 5. D - není dobré.

V závěru komise pro odběratele uznaného za vhodnou a omezenou schopnost, po dopisu přichází číslo od 1 do 4, které označuje typ vojska. 1 - části speciálního určení, které se užívají pouze s ideálním zdravotním stavem. V části 4 kategorie - komunikace mohou sloužit bezpečnostní pracovníci s řadou nemocí.

Osteoartritida v plánu onemocnění

Při určování vhodnosti pro vojenské služby Odhaduje se, zhoršení funkce končetin nebo páteře, které mohou být podstatné, středně a nízko. Je také možné, že objektivní výsledky vyšetření naznačují artrózu, ale není porušena funkce kloubů. V tomto případě se člověk poprvé procházející hovoru jsou účtovány fit s menšími omezeními pro službu v ozbrojených silách 3 kategorií (řidiče a členů posádky pozemní vybavení, střeží vojska a tak dále.) To znamená, že pokud s diagnózou kolenního kloubu osteoartrózy, armáda může také dostat nováček, jen cesta k speciálním silám, elitní jednotky pro něj jsou uzavřeny.

Artróza velkých kloubů

Artróza velkých periferních kloubů se odkazuje na článek 65 plánu. V přítomnosti středně nebo menších porušení funkce kloubů konskripční zařazena do kategorie B. Tento pokles, u pacientů s gonartróza, koxartrózy a artrózy jiných velkých kloubů, ve kterém X-ray vykazuje zúžení kloubní štěrbiny na 2-4 mm. Je-li alespoň jedna z velkých kloubů je označena trvalé kontraktury, což vede k mírnému nebo mírné omezení pohybů je rekrutovat je ve stejné kategorii. Základem pro klasifikaci D (uznání jako nevhodné) je významné narušení funkce společného (ů). Vyjádřená DOA může vést k tomu s takovými kritérii:

 • velikost okrajových osteofytů je větší než 2 mm;
 • velikost lomu kloubu je menší než 2 mm;
 • zakřivení osy končetiny o 5 nebo více stupňů.

Pokud se ankylóza vyvíjí v důsledku osteoartrózy, je pacient označován také jako kategorie D, stejně jako pacienti s velkými endoprotézy kloubů. Dalším důvodem pro rozpoznání je nesprávný: končetina je většinou v funkčně nevýhodné poloze a amplituda jejích pohybů je výrazně omezena kvůli přetrvávající artikulační kontraktuře. Deformace osteoartrózy třetího stupně je jednou z příčin výrazných deformací končetin (valgus nebo varus zakřivení nohou, axiální zkrácení ramene). Takové deformace se vztahují k článku 69 a při závažném narušení funkcí údolí jsou důvody k uznání toho, že osoba není způsobilá k doručení. Patologie, které jsou zahrnuty v článku 69, také zabraňují nošení uniform a obuvi.

Dodatek obsahuje řadu tabulek. Pro hodnocení dysfunkce velkých kloubů změřte amplitudu pohybů a porovnejte s indexy uvedenými v tabulce 4.

Osteoartritida malých kloubů

Odpověď na otázku, zda je armáda ohrožena spondylartrózou, by se měla hledat v článku 66, věnovaném chorobám páteře. Spondylartritida (artritida páteře) není v tomto dokumentu uvedeno, ale často se vyskytuje v kombinaci s jiným onemocněním - osteochondróze, spondylolistézou (posunutí těl obratlů), nebo v důsledku skoliózy. Osoby, které jsou statické, motorické a ochranné funkce, jejichž hřbet je výrazně narušen, jsou propuštěny. Taková porušení může vést k spondylartróze v kombinaci s dalšími onemocněními, deformacemi a malformací.

Artroza kloubů zápěstí se nepovažuje za defekty a deformity, za kterých je úředník propuštěn ze služby v armádě. V souladu s článkem 67, důvodem pro vynětí z provozu v době míru může být sada porušení struktury kartáče, ve kterém je jeho funkce středně závažným poškozením, označené problémy v oblasti výživy a krevní zásobení prstů. Tato situace může být důsledkem polyartrosy rukou. Deformace nohy jsou uvedeny v článku 68. Kategorie D je přiřazena pouze s výraznými nevratnými deformity nohy. Důvody pro uznání jsou omezené:

 • artróza talon-navicular kloubu v kombinaci s podélnou plochou nohou 3 stupně;
 • posttraumatická deformita kalkanu v kombinaci s artrózou 2. stupně subtalárního kloubu;
 • Stupeň 3 artroza 1 metatarzální kloub;
 • ploché nohy 2 stupně kombinované se stupněm 2 artróza kloubů střední nohy.

Článek 68 z podrobných diagnostická kritéria pro určení stupně podélném a příčném Flatfoot, posttraumatickou deformaci patní kosti a DOA Tara člunkové kloubu.

Dlouho ne vždy artroza je základem pro výjimku z vojenské služby. Rozhodnutí "není dobré" se provádí, pokud deformace osteoartrózy vede k významnému narušení končetiny nebo páteře. To je zpravidla typické pro artrózu velkých periferních kloubů 3. stupně. Vyjádřené deformace končetiny, tlapy, způsobil i osteoartróza a dalších důvodů, jsou také základem pro uznání rekrutovat nevhodné nebo omezeného vhodné pro vojenskou službu. Pokud má žaludník s artrózou a jinými nemocemi nesouhlas s rozhodnutím vojenské lékařské komise, může požádat o nezávislé vyšetření.

Je armáda užívána artróza?

Artroza je diagnóza, která vás přemýšlí o pravděpodobnosti odvodu. Ačkoli se zřídka objevuje v dějinách bojovníků, stále stojí za to vědět o takovém nebezpečí. K dnešnímu dni se mnoho nemocí "rozrostlo mladší", tento trend podle lékařů má bolest a společné patologie.

Příčinou této nemoci u mužů, kteří jsou připraveni do práce, ve většině případů bývají dříve zraněni. Menší procento odběratelů dostává diagnózu "osteoartrózy" způsobené dysplazií kloubní chrupavky. To je způsobeno mnoha důvody, zejména s nárůstem počtu dospívajících závislých na špatných návycích nebo genetickou predispozicí budoucích vojáků.

Má oslabenou imunitu, která může způsobit takovou komplikaci. Ať už spadají do armády nebo ne, závisí na tom, v jakém stadiu je nemoc. Jsou převzata do armády, ale pouze v případě nekomplikovaných podmínek, tj. V počátečních stadiích artrózy. Takový krok může dokonce přispět k oživení, protože s takovou zábranou neexistuje možnost iracionální výživy a nedostatečného pohybu.

Osteoartróza způsobuje značné nepohodlí a brání normální službě v armádě

Kdo je v nebezpečí?

Je armáda užívána artróza? V kategorii těch, kteří riskují, že se nepřijdou do řad ozbrojených sil Ruské federace z důvodu přítomnosti této nemoci nebo podezření, jsou mladí muži, kteří:

 • oni utrpěli vážná zranění a napětí, slovy, poškodili muskuloskeletální systém;
 • profesionálně se zabývajícím vzpíráním, fotbalovými, hokejovými a jinými sporty;
 • postižených v důsledku zásahu zánětlivého procesu na tělo, který pak komplikuje sekundární onemocnění;
 • mají vrozené poruchy struktury kloubní chrupavky (dysplazie kloubů).

Pozitivní reakce na přijmout alespoň jednoho z těchto bodů se stává základem pro budoucí směr vojáka na odborníky, které určí přítomnost nebo nepřítomnost problémů v kloubech jeho těla. Možná bude nutné konzultovat odborníky jako radiolog, traumatolog a revmatolog. Rozhodují o tom, zda najímá takové rekruty.

Zranění kloubu s pádem může vyvolat vývoj artritidy

Průběh onemocnění je rozdělen na 4 fáze:

 • artróza o 1 stupeň. Existuje porucha metabolických procesů, v důsledku čehož nedochází k poklesu motorické aktivity. Rentgenové záření v takové situaci neodráží žádné poruchy, nejsou také pozorovány nepříjemné příznaky. Nastavení takové diagnózy by mělo člověka nastavit na zvýšenou péči o své klouby. V této fázi se většině problémů lze vyhnout prostým přijetím preventivních opatření. Volání armády a artrózy jsou v tomto případě stále kompatibilní;
 • artróza 2. stupně. Při absenci léčby přejde onemocnění do další fáze, která bude vyžadovat léčbu určenou odborníkem. Zřejmé nerovnosti postiženého kloubu na rentgenovém vyšetření a objevují se první podezřelé příznaky, jako je chronická únava, bolesti při prudkých pohybech, tíseň. Proces deformace kloubní chrupavky začíná. Příčinou progrese artrozového kloubu 2. stupně jsou traumata a nemoci způsobené infekčními nemocemi a nespecifickým charakterem. Zda je nábor vhodný pro armádu v této situaci, závisí na souběžných nemocech;
 • 3 stupně. Tíživost během tohoto časového období prakticky nezbavuje pacienta. Bolest doprovází jak pohyb, tak klidnou polohu končetin. Závisí na povětrnostních podmínkách. Je možné, že klouby mohou ztratit své funkce a osoba se jednoduše stane neschopnou. Otázkou je, zda berou armádu, už ji nestojí za to;
 • artróza kloubů4 stupně. V tuto chvíli pomáhají i silné léky proti bolesti. Léčba se ve většině případů provádí pouze chirurgickým zákrokem, zejména tam je nahrazení prakticky zničeného kloubu tzv. Endoprotézou.
Stádia artrózy nohou

Stanovisko odborníků

Po absolvování úplného vyšetření na rukou zástupců lékařské komise vojenského komisaře se závěry výše zmíněných lékařů ukázaly být. Velmi důležité jsou také patologie, které jsou přítomné v těle vedle této nemoci. Patří mezi ně ploché nohy, kyfóza a jiné patologie podobné povahy. Hlavní faktory, jimž je věnována pozornost, jsou:

 • deformace kostní tkáně;
 • zhoršení kloubní chrupavky;
 • velikost mezery spoje.

Při takovém onemocnění jsou do armády rekrutováni, ale pro tento případ by měl diagnostikovat první nebo druhý stupeň artrózy a plochých nohou. Jsou zařazeny do kategorie "B". V situacích charakterizovaných závažnějším průběhem nemoci se vojenská služba stává nepřístupnou perspektivou. Takže rozhodnutí o přechodu vojenské služby v armádě se provádí na základě lékařského osvědčení.

Bude to záporné, pokud máte v anamnéze 2-4 stadia těchto onemocnění, jako je:

 • artróza kolena;
 • artróza zápěstního kloubu;
 • artróza talon-navicular kloubu;
 • patologické stavy kloubní chrupavky umístěné ve střední noze;
 • ploché nohy (3-4 stupně).

Jednocestní artróza a armáda také nepodléhají zarovnání.

Deformace artrózy kolenního kloubu

To je způsobeno skutečností, že takové porušení v muskuloskeletálním přístroji způsobuje silné bolestivé pocity. Velkou fyzickou námahou je téměř hlavní kontraindikace. Kvůli zánětlivým procesům, které postihují klouby, dochází k otokům, které zabraňují pohybové aktivitě nemocných.

Odstoupení od vojenské registrace se provádí podle kategorií předepsaných v Seznamu nemocí. Tento dokument obsahuje informace o všech patologických stavech, u nichž není možné uskutečnit vojenskou službu. Obsahuje následující body o nemoci a jejích projevech:

 1. Druhý stupeň, doprovázený přehloubením kostí o více než 1 mm, zúžení mezery mezi klouby je dvakrát normální; deformace kloubní chrupavky a subchondrální osteoskleróza. Hlavní dokument odvedeného, ​​nazvaný "Průkaz občanky podléhající vojenské službě", je uveden: "dobrý".
 2. Třetí stupeň je charakterizován výraznými růstmi kostí, absencí kloubní mezery a deformací kloubů. Při takovém závěru je mladík odepsán z vojenské registrace, tj. Patologie třetího stupně a armáda jsou striktně paralelní.
 3. První fáze nemoci se nestane překážkou pro přechod vojenské služby, takže odpověď na otázku, je vhodná pro armádu, je pozitivní.

Změny v aplikaci se provádějí každoročně. Dosavadní plán onemocnění obsahuje více než sto patologií, v jejichž důsledku je služba v armádě zrušena. Jsou rozděleny do samostatných kategorií, které vám umožňují snadno určit přibližnou pravděpodobnost odvodu. Jeho pravidelná revize pomáhá odstranit nedostatky v systému výběru armády a usnadňuje používání dokumentu.

Konečná diagnóza onemocnění stanoví ortopedický lékař

Závěr

Obvykle jsou takové situace vyjasněny během pravidelných provizí vojenského komisaře. Odborník, který nepodléhá vojenské zkoušce, je povinen poskytnout lékařské komisi veškerou potřebnou dokumentaci. Mezi ní by měly být rentgenové snímky postižených kloubů, odborné závěry, výsledky laboratorních testů a tak dále. Ti, kteří mají artrozu 1 stupeň, odložení vojenské služby není nutné. Pokud je potvrzena nemožnost náboru za vojenskou službu, bývalému vojákovi je vydán vojenský lístek a odvolán z rejstříku.

Přítomnost a závažnost souběžných onemocnění také přispívají k rozhodnutí komise vojenského komisaře o stažení nebo registraci odškodného. Proto není možné samostatně porozumět, zda může sloužit střelce, který má v jeho anamnéze artrozu. V této věci mají právo hlasovat pouze odborníci tohoto profilu. Než vyberete nějaké naděje, stojí za to test.

Je armáda užívána artróza?

"Připojují se k armádě s artrózou?" - mnoho mladých lidí ve vojenském věku se touto otázkou zajímá. Diagnóza "osteoartrózy" mezi mladými lidmi je občasná, protože onemocnění kloubů postihuje především lidi po 40 letech, ale zejména po 60 letech 70% trpí artrózou. Mladí lidé však mohou také mít osteoartrózu. Hlavní příčinou jejího výskytu mezi mladistvými a věkem náboru mladých mužů jsou poranění a dysplazie kloubů.

Skupina rizik

Mladý člověk, důstojník podléhající vojenské službě, může mít artrozu nebo tendenci k rozvoji nemoci, pokud:

 • Vyskytly se vážná zranění, zlomeniny kostí, subluxace, těžké protahování vazivového aparátu;
 • Zapojena do profesionálních sportů (vzpírání, skákání, fotbal, hokej atd.);
 • Přenášel nebo přenášel zánětlivé procesy v organismu, které způsobily komplikace;
 • Má kloubovou dysplázií, tj. od narození existují určité odchylky v struktuře, fyziologii, struktuře kloubů.

Pokud se některý z uvedených položek shoduje, pak by se měl podstoupit vyšetření u radiologa, který zachytit rentgenové snímky. Fotografie v přítomnosti artrózy lze vidět kostní výrůstky na okrajích kloubů (tzv osteofytů), další hlavní rys artrózy interarticular rozdíl se zmenšuje. Také lékař (radiolog, revmatolog, traumatolog) může identifikovat na základě vyšetření kloubních deformací. V tomto případě se vypočítají úhly odchylky od normální polohy kosti.

Osteoartróza a armáda: jsou kompatibilní?

Chcete-li provést verdikt lékařského experta ve vojenské registrační a registrační kanceláři, potřebují odpovídající závěry lékařů po důkladném vyšetření. V nepřítomnosti, zda je mladý muž s artrózou vhodný pro armádu, je obtížné. Zde velmi závisí na souběžných onemocněních (například na úrovni plochých nohou, kyfózy atd.), Povaze a závažnosti artrózy kloubů. Lékařská komise by měla věnovat pozornost stupni zúžení mezery v kloubech, kostních deformitách a stupni zhoršení chrupavkové tkáně.

Není tedy jednoznačná odpověď, že s artrózou nechodí do armády. Podívejme se na Rozpis nemocí, který je součástí nařízení o vojenské lékařské prohlídce. Tento dokument specifikuje seznam onemocnění, které mohou zpožděním nebo bude záminkou pro zrušení vojenských záznamů. Rozvrh nemoci článek 68 Definuje stadia artrózy, které mohou být osvobozeny od vojenské služby:

 • Osteoartróza 1 stupeň: přítomnost osteofytů ne více než 1 mm od okraje kloubní štěrbiny; zúžení na méně než 50%;
 • Osteoartróza o 2 stupních: osteofyty rostou více než 1 mm od okraje kloubu; zúžení je o více než 50%; existuje subchondrální osteoskleróza a deformace konců kloubních kostí;
 • Osteoartritida třetího stupně: osteofyty jsou silně výrazné; rentgenový paprsek nezjistí společnou mezeru; těžká deformita a subchondrální osteoskleróza kloubních kloubů kloubních kostí.

Vojenská služba není prováděna osobami, které mají artrozu v kloubech střední nohy a plochých nohou třetího stupně, což je způsobeno silnými bolestmi, exostózami, které mají příčný nebo podélný charakter deformací. Ale pokud je plochá noha a artróza prvního stupně, chlap bude muset sloužit, nejčastěji uvádějí kategorii B.

Osteoartróza kolenního kloubu může být důvodem pro oddělení od armády, pokud lékaři identifikují silné zúžení mezerové spoje na rentgenovém záření. Diagnóza "artrózy druhého stupně" vám umožňuje nepřijmout nábor, ale vojenské komisariáty často uvádějí poznámku v osobním souboru "dobré", protože je velmi obtížné přesně určit stupeň artrózy, neexistují žádné řádné regulační právní definice, co přesně je artroza jednoho stupně nebo jiného.

Závěr

Odborník bude muset shromáždit všechny dokumenty, osvědčení, rentgenové záření, závěry lékařů, aby dokázal vojenské komisi, že není způsobilý pro vojenskou službu. Zvažuje se mnoho faktorů, které určují osud mladého muže. S velkým množstvím onemocnění, na které se přidává artróza, armáda nemůže "zdřímnout" žáka. Takže závažnost onemocnění, příznaky onemocnění, které zasahují do normální služby, budou důležité.

Jsou bojovníci, kteří užívají artrozu, v armádě: jaké faktory ovlivňují rozhodnutí lékařské rady?

Artróza je považována za běžnou patologii kloubů. Nemoc je stanovena u lidí pokročilého věku a u mladých lidí. V tomto ohledu se mladí lidé ptají, zda tuto patologii vezmou do armády. Koneckonců, před službou v armádě osoba prochází lékařskou komisí, jejíž členové určují, zda je schopen sloužit.

Osteoartróza: koncept, příznaky

Mladí lidé začali častěji zaznamenávat artrózu kolenního kloubu. Chcete-li zjistit, zda je mladý muž schopen sloužit v armádě, provede se úplná inspekce. Lékaři určují stupeň vývoje onemocnění, závažnost patologie kloubů.

Osteoartróza je reprezentována patologií, která poškozuje a zničí tkáně kloubů. Onemocnění, které ovlivňuje kolenní klouby, se nazývá gonartróza.

Porážka kloubů je snadno rozpoznatelná díky charakteristickým rysům:

 1. Bolest lokalizovaná v koleni. Bolestivý syndrom je posílen po zátěži postiženého kloubu.
 2. Stihanie bolesti během odpočinku.
 3. Zvýšená bolest.
 4. Noční bolest (syndrom bolesti se vyskytuje v noci).
 5. Meteozavisimost (postižený kloub reaguje bolestivě na změnu počasí).
 6. Omezení mobility kloubu pacienta. Pacientské koleno není schopno plně fungovat a provádět obvyklé pohyby.
 7. Změňte vzhled kloubu.

V průběhu času se symptomy patologie zvyšují, při absenci léčby se sníží pravděpodobnost úplného zotavení. Nedostatečná adekvátní terapie způsobí postižení v důsledku úplné imobilizace kloubu.

Etapy vývoje patologie

Lékaři rozlišují 3 stupně vývoje artrózy + počáteční fáze. Počáteční fáze není charakterizována hmatatelnými změnami, nesrovnalostmi v práci a vzhledu kloubu. Pouze opuchy jsou opraveny. V raných stadiích onemocnění se příznaky špatně projevují, takže mladí lidé ignorují první příznaky nebezpečné nemoci.

Zvažte stadia onemocnění a charakteristické symptomy:

 1. První stupeň je charakterizován přítomností změn v chrupavčitých tkáních. Chrupavka postupně ztrácí pružnost, což zvyšuje tření mezi kloubními povrchy. Takže na chrupavkách vzniknou trhliny, oblast kolenního kloubu se zvětšuje. Při pohybu se ozývá ostrá bolest. Bolest rychle prochází.
 2. Druhá fáze vývoje onemocnění je charakterizována zvýšenými příznaky. Z nových znaků se objevují: omezení pohybu kloubu, křečovitý kloub. Kvůli silnému stlačení kostí kloubů dochází k vyčerpání chrupavky. Bolest se objeví i po nejmenším fyzickém namáhání.
 3. Třetí fáze onemocnění se projevuje úplnou deformací kolenního kloubu. Kloubní trhliny jsou již chybějící, existují silné bolesti, které nezůstávají v klidu. Pohyb kloubu se stává obtížným.

Příčiny vývoje a riziková skupina

Často je gonartróza diagnostikována u starších osob (pacienti starší 40 let). Pokud jde o pohlaví, je pravděpodobnější, že onemocnění postihuje ženy v pokročilém věku. Pokud mluvíme o mladých, gonartróza je častěji zaznamenávána u mladých mužů. Vývoj onemocnění postihuje mladé lidi, kteří mají rádi sport (skákání, atletika, jogging, těžké sporty), pracující při práci se zvýšenou fyzickou zátěží (nakladače).

Faktory vyvolávající vývoj artrózy:

 1. Nadměrná hmotnost je příčinou zvýšené expozice chrupavým povrchům.
 2. Špatný způsob života. Kouření, zneužívání alkoholu negativně ovlivňuje stav krevních cév, což komplikuje výživu, nasycení kyslíkem tkáně kolem kloubu, vlákna chrupavky. Přítomnost křečových žil zvyšuje pravděpodobnost vzniku artrózy.
 3. Nadměrná fyzická aktivita. Je přítomen ve sportu. Silné opotřebení, deformace chrupavkových vláken pod vlivem zvýšeného zatížení často způsobují chronickou artrózu.

Pokud jde o drafty, mají pro porážku kloubů následující důvody:

 • těžké poranění dolních končetin: podvrtnutí, složité zlomeniny, dislokace;
 • dysplazie kloubů (kongenitální patologie, projevující se ve fyziologické struktuře artikulace);
 • komplikace po zánětlivém procesu.

Vezmou artrozu v armádě?

Když jsou mladí lidé diagnostikováni s "artrozí prvního, druhého stupně", mají otázku o jejich způsobilosti pro vojenskou službu. Jednoznačně nelze odpovědět na tuto otázku, je třeba vzít v úvahu řadu faktorů:

 1. Závažnost patologie.
 2. Stadium vývoje artrózy.
 3. Přítomnost souběžných onemocnění.

Chcete-li získat úplné informace o stavu spojení mladého muže (draftee), lékaři jsou posíláni na rentgen. Röntgenový obraz poskytne podrobné informace o těchto indikátorech:

 • stupeň zúžení spojení mezi klouby;
 • úhel odchylky od normální polohy kostí;
 • stupeň deformace kolenního kloubu;
 • síly růstu kostí.

Po rentgenovém vyšetření jsou pacienti vyšetřováni těmito lékaři:

Teprve po absolvování uvedených lékařů podrobná studie rentgenové fotografie vyvozuje závěr o vhodnosti vojáka pro vojenskou službu.

Zvláštní lékařská komise rozhoduje o vhodnosti pracovníka pro službu. Především členové komise berou v úvahu následující nuance:

 1. Stupeň vývoje patologie kloubů.
 2. Přítomnost souběžných onemocnění (kyfóza, ploché nohy). Chcete-li sloužit v armádě, nevolte mladé muže s artrózou kolenního kloubu, plochými nohami třetího stupně, porušením spojení střední nohy). Tyto patologické stavy se vyskytují se silnou bolestí.
 3. Povaha průběhu onemocnění. Artróza druhého stupně, stejně jako první, probíhá se silnou bolestí. Kolena se zcela nehýbe kvůli opotřebení kloubu. Jsou-li tyto příznaky přítomny, mladí lidé nejsou přijati do armády.
 4. Přítomnost deformity kolenního kloubu. Stupeň závažnosti deformace kloubu. Tyto ukazatele jsou vzaty v úvahu za přítomnosti patologie druhého, třetího stupně.
 5. Stupeň poškození chrupavých vláken. Lékaři posuzují stav společného prostoru (pokud je mez výrazně zúžen, mladý muž je z vojenských záznamů vyřazen).

Při rozhodování o vhodnosti mladého člověka, aby sloužil v armádě, je nutné provést lékařskou prohlídku + studium Schedule of Diseases. "Rozpis onemocnění" je dokument, který obsahuje úplný seznam onemocnění, v němž se stíhač dostane oddych, odmítnutí sloužit v armádě. Tento dokument uvádí, že nábor vojáků z vojenské registrace se provádí v těchto případech:

 1. Přítomnost artrózy 2 stupně. Kosti růstu by měly mít velikost větší než 1 milimetr, silné zúžení spoje mezi klouby (2krát), klouby jsou deformovány. Měl by být pozorován subchondrální osteoskleróza. Za přítomnosti těchto příznaků je osobní soubor mladého člověka stále označen jako "dobrý".
 2. Přítomnost artrózy 3 stupně. Kosti růstu jsou velmi výrazné, klouby jsou deformovány, kloubní trhliny zcela chybí. Odborník s popisovanými charakteristikami je jednoznačně osvobozen od vojenské služby.

Při diagnóze "artrózy prvního stupně" se odškodnění neodpisuje z vojenských záznamů. On zůstává vhodný pro službu v armádě. S touto diagnózou je chlapce zařazen do kategorie "B" (omezeno na službu).

V kategorii "B" mladý muž nemusí sloužit v armádě v době míru. Byl propuštěn z vojenské služby, odepsán do rezervy. Bude mu vydán vojenský lístek. Pokud má konzulát dotaz na nábor, může poslat mladého muže do další komise, která se koná v lůžkovém oddělení. V lůžkovém oddělení diagnostikují a předepisují terapeutický průběh.

Více Články O Nohy