Mouchy

Jsou pěšáci vojáci odvedeni do armády s artrózou?

Dnes nabízíme článek na téma: "Jsou 1 a 2 stupně odvedeny do armády s artrózou?". Snažili jsme se vše pochopit a podrobně popsat. Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se na konci článku.

"Připojují se k armádě s artrózou?" - mnoho mladých lidí ve vojenském věku se touto otázkou zajímá. Diagnóza "osteoartrózy" mezi mladými lidmi je občasná, protože onemocnění kloubů postihuje především lidi po 40 letech, ale zejména po 60 letech 70% trpí artrózou. Mladí lidé však mohou také mít osteoartrózu. Hlavní příčinou jejího výskytu mezi mladistvými a věkem náboru mladých mužů jsou poranění a dysplazie kloubů.

Mladý člověk, důstojník podléhající vojenské službě, může mít artrozu nebo tendenci k rozvoji nemoci, pokud:

 • Vyskytly se vážná zranění, zlomeniny kostí, subluxace, těžké protahování vazivového aparátu;
 • Zapojena do profesionálních sportů (vzpírání, skákání, fotbal, hokej atd.);
 • Přenášel nebo přenášel zánětlivé procesy v organismu, které způsobily komplikace;
 • Má kloubovou dysplázií, tj. od narození existují určité odchylky v struktuře, fyziologii, struktuře kloubů.

Pokud se některý z uvedených položek shoduje, pak by se měl podstoupit vyšetření u radiologa, který zachytit rentgenové snímky. Fotografie v přítomnosti artrózy lze vidět kostní výrůstky na okrajích kloubů (tzv osteofytů), další hlavní rys artrózy interarticular rozdíl se zmenšuje. Také lékař (radiolog, revmatolog, traumatolog) může identifikovat na základě vyšetření kloubních deformací. V tomto případě se vypočítají úhly odchylky od normální polohy kosti.

Osteoartróza a armáda: jsou kompatibilní?

Chcete-li provést verdikt lékařského experta ve vojenské registrační a registrační kanceláři, potřebují odpovídající závěry lékařů po důkladném vyšetření. V nepřítomnosti, zda je mladý muž s artrózou vhodný pro armádu, je obtížné. Zde velmi závisí na souběžných onemocněních (například na úrovni plochých nohou, kyfózy atd.), Povaze a závažnosti artrózy kloubů. Lékařská komise by měla věnovat pozornost stupni zúžení mezery v kloubech, kostních deformitách a stupni zhoršení chrupavkové tkáně.

Není tedy jednoznačná odpověď, že s artrózou nechodí do armády. Podívejme se na Rozpis nemocí, který je součástí nařízení o vojenské lékařské prohlídce. Tento dokument specifikuje seznam onemocnění, které mohou zpožděním nebo bude záminkou pro zrušení vojenských záznamů. Rozvrh nemoci článek 68 Definuje stadia artrózy, které mohou být osvobozeny od vojenské služby:

 • Osteoartróza 1 stupeň: přítomnost osteofytů ne více než 1 mm od okraje kloubní štěrbiny; zúžení na méně než 50%;
 • Osteoartróza o 2 stupních: osteofyty rostou více než 1 mm od okraje kloubu; zúžení je o více než 50%; existuje subchondrální osteoskleróza a deformace konců kloubních kostí;
 • Osteoartritida třetího stupně: osteofyty jsou silně výrazné; rentgenový paprsek nezjistí společnou mezeru; těžká deformita a subchondrální osteoskleróza kloubních kloubů kloubních kostí.

Vojenská služba není prováděna osobami, které mají artrozu v kloubech střední nohy a plochých nohou třetího stupně, což je způsobeno silnými bolestmi, exostózami, které mají příčný nebo podélný charakter deformací. Ale pokud je plochá noha a artróza prvního stupně, chlap bude muset sloužit, nejčastěji uvádějí kategorii B.

Osteoartróza kolenního kloubu může být důvodem pro oddělení od armády, pokud lékaři identifikují silné zúžení mezerové spoje na rentgenovém záření. Diagnóza "artrózy druhého stupně" vám umožňuje nepřijmout nábor, ale vojenské komisariáty často uvádějí poznámku v osobním souboru "dobré", protože je velmi obtížné přesně určit stupeň artrózy, neexistují žádné řádné regulační právní definice, co přesně je artroza jednoho stupně nebo jiného.

Odborník bude muset shromáždit všechny dokumenty, osvědčení, rentgenové záření, závěry lékařů, aby dokázal vojenské komisi, že není způsobilý pro vojenskou službu. Zvažuje se mnoho faktorů, které určují osud mladého muže. S velkým množstvím onemocnění, na které se přidává artróza, armáda nemůže "zdřímnout" žáka. Takže závažnost onemocnění, příznaky onemocnění, které zasahují do normální služby, budou důležité.

Hlavy talu se deformuje, interarticular mezera talo-člunu ve tvaru uzlů zúžila na 1 mm, hrana exostóza, subchondrální osteosklerózy koncové desky.

závěr - ploché nohy obou nohou 2-3

artróza talonolodálních kloubů 2.st
--------

dále šel s obrázky, aby dal pečeť u nadřízených..

a bylo mi řečeno, že závěr není správný (pokyny tam nejsou)
v důsledku dvou vedoucích oddělení a nemocnic, které změnily pokyny, diagnostikovali

1. - ploché nohy obou nohou 2 stupně a artróza 1.

2. - ploché nohy obou nohou 2 stupně a artróza 1-2.

dělal další snímek.. ve středu se stává výsledek..

co říkáte v mém případě? je to vhodné nebo ne?

Máte senzační věk a vzniká otázka: berou se do armády s plochými nohami?

Dnes je nutné řídit nařízení č. 123. Je lepší podívat se na poslední vydání z 25.02.2003. Viz část o muskuloskeletálních onemocněních, kde jsou ploché nohy podrobně popsány v článku č. 68 tabulky, který se nazývá "Schedule of Diseases". Po studiu tohoto dokumentu můžete nezávisle určit, zda je armáda přijata s plochým nohama.

Vše závisí na stupni složitosti onemocnění, který je uveden v diagnóze. Stupeň složitosti plochých nohou je rozdělen na body: a, b, c, g.

Pokud diagnóza spadá pod bod "a" (významné porušení funkcí s plochými nohami) - žadatel patří do kategorie "D", podle článku 68 se považuje za nehodnou pro službu v armádě.

Bod "b" (mírné narušení funkcí s plochými nohami) - odkazuje na kategorii "B", tj. Má omezený rozsah (nebo není vhodný v době míru). Obdrží vojenskou letenku a je připsán do rezervy. Taková osoba je osvobozena od návrhu.

Položka "B" (drobné přerušení funkcí s plochými nohami) je také kategorie "B".

Položka "d" (bez přerušení funkcí, pokud existují objektivní údaje) - kategorie "B-Z" - je vhodná, s výjimkou některých zbraní.

Jak jsou diagnostiky distribuovány podle ustanovení předpisu č. 123?

a) - kůň, varus, duté, pata, equinovarus, ploché valgus deformované nohy (jeden nebo oba), vytvořený v důsledku úrazu nebo nemoci, a se kterou osoba nemůže použít vojenské obuvi;

b) třetí stupeň plochého chodidla (podélný nebo příčný);

c) - 2. stupeň ploché nohy (pouze u 2. stupně artrózy);

d) - 1. nebo 2. stupeň ploché nohy (v 1. stupni deformující artrózy).

Jak zjistit míru ploché nohy?

K určení stupně ploché nohy je třeba postupovat takto:

 • popis radiografie ve stojící poloze pod zatížením. Popisuje to radiolog. Musí určit úhel podélného oblouku, jeho výšku;
 • úhel Beleru, který určuje stupeň deformace křovinné kartáče;
 • počítačová tomografie v koronární rovině k posouzení stavu subtalárního kloubu;
 • popis parametrů úhlové odchylky první metatarzální kosti a prvního prstu.

Kdo vám řekne, jestli vezmou armádu s plochými nohami, určují stupeň plochých nohou a diagnostikují?

Určit míru plochých nohou může pouze lékař polyklinického ortopedického chirurga. Diagnostika se provádí na základě radiografických snímků, které radiolog popsal, ortopedický chirurg na základě těchto popisů vyvozuje závěr a stanoví diagnózu. Vojenský komisař nemá právo dělat diagnózu. Stanovuje pouze úroveň způsobilosti pro vojenskou službu na základě jasně stanovené diagnózy lékaře v polyklinice.

Co když... Or Nejčastější dotazy

 • Popisuje se obraz, neexistuje žádná diagnóza a vojenský komisař říká: "Goden"?

Lékař je povinen napsat diagnózu, pokud odmítne, pak se toto chování považuje za odmítnutí poskytnout lékařskou péči, která je pro lékaře postižena tresty až do výpovědi včetně.

 • Doktor místního poliklinika se zeptal, jestli byl odveden do armády s plochou nohou, a poslal vás do úřadu pro vojenský útočník.

Stěžovat si na vyšší orgány (od hlavy poliklinik do vlády města a výše) je žádoucí písemně s povinnou registrací dopisů.

 • Lékař "podceňuje" stupeň složitosti plochých nohou.

To lze určit porovnáním parametrů popsaných na rentgenovém snímku s vysvětlením v Předpisu o vojenské lékařské prohlídce. Je nutné předat vyšetření v jiné klinice. Na základě dostupných skutečností napište stížnosti. Pokud není výsledek, žalujte. Pokud máte pravdu a onemocnění existuje, lékař je uznán za nekompetentní a vaše práva budou obnovena.

 • Jaká plochá noha není brána do armády?

S diagnózami, které spadají pod položky: a, b, c.

Mohu běžet s plochými nohama?

V zásadě se lékaři shodují, že běh s plochými nohami je kontraindikován. Můžete, a dokonce je třeba nakládat nohu, ale zátěž musí být správná. Komplex fyzioterapeutických cvičení vyvinutých ortopedem pro váš stupeň plochých nohou, deformity nohy a komplikací je užitečný.

Můžete chodit, ale potřebujete ortopedickou stélku vyrobenou na základě individuální objednávky.

Jsou přivezena do armády s plochými nohami a artrózou?

Otázka od Dorokhov S. Yu.: Jsem draftee a už prošla lékařskou komisí. Při diagnóze artrózy 1-2 stupně a plochých nohou o 2 stupních je ohrožena armáda?

Odpověď: Tato diagnóza je velmi nejasná. Pokud máte plochou nohu 2 stupně společně s artrózou 1 stupeň, budete odvezeni do armády s uvedením kategorie B3, což znamená s nevýznamnými omezeními. Pokud máte plochou nohu 2 stupně společně s artrózou o 2 stupně, pak nejste vhodní pro vojenskou službu. Rozhodnutí o vašem odvolání se rozhodne na základě rozhodnutí radiologa a vojenské komise. Pokud vám toto rozhodnutí nevyhovuje, doporučujeme, abyste znovu prošla lékařskou komisí nebo požádala o pomoc právníka.

Jsou přivezena do armády s plochými nohami a artrózou?

Je armáda užívána artróza?

Artroza je diagnóza, která vás přemýšlí o pravděpodobnosti odvodu.

Ačkoli se zřídka objevuje v dějinách bojovníků, stále stojí za to vědět o takovém nebezpečí.

K dnešnímu dni se mnoho nemocí "rozrostlo mladší", tento trend podle lékařů má bolest a společné patologie.

Příčinou této nemoci u mužů, kteří jsou připraveni do práce, ve většině případů bývají dříve zraněni.

Menší procento odběratelů dostává diagnózu "osteoartrózy" způsobené dysplazií kloubní chrupavky.

To je způsobeno mnoha důvody, zejména s nárůstem počtu dospívajících závislých na špatných návycích nebo genetickou predispozicí budoucích vojáků.

Má oslabenou imunitu, která může způsobit takovou komplikaci. Ať už spadají do armády nebo ne, závisí na tom, v jakém stadiu je nemoc.

Jsou převzata do armády, ale pouze v případě nekomplikovaných podmínek, tj. V počátečních stadiích artrózy.

Takový krok může dokonce přispět k oživení, protože s takovou zábranou neexistuje možnost iracionální výživy a nedostatečného pohybu.

Osteoartróza způsobuje značné nepohodlí a brání normální službě v armádě

Kdo je v nebezpečí?

Je armáda užívána artróza? V kategorii těch, kteří riskují, že se nepřijdou do řad ozbrojených sil Ruské federace z důvodu přítomnosti této nemoci nebo podezření, jsou mladí muži, kteří:

 • oni utrpěli vážná zranění a napětí, slovy, poškodili muskuloskeletální systém;
 • profesionálně se zabývajícím vzpíráním, fotbalovými, hokejovými a jinými sporty;
 • postižených v důsledku zásahu zánětlivého procesu na tělo, který pak komplikuje sekundární onemocnění;
 • mají vrozené poruchy struktury kloubní chrupavky (dysplazie kloubů).

Pozitivní reakce na přijmout alespoň jednoho z těchto bodů se stává základem pro budoucí směr vojáka na odborníky, které určí přítomnost nebo nepřítomnost problémů v kloubech jeho těla. Možná bude nutné konzultovat odborníky jako radiolog, traumatolog a revmatolog. Rozhodují o tom, zda najímá takové rekruty.

Zranění kloubu s pádem může vyvolat vývoj artritidy

Průběh onemocnění je rozdělen na 4 fáze:

 • artróza o 1 stupeň. Existuje porucha metabolických procesů, v důsledku čehož nedochází k poklesu motorické aktivity. Rentgenové záření v takové situaci neodráží žádné poruchy, nejsou také pozorovány nepříjemné příznaky. Nastavení takové diagnózy by mělo člověka nastavit na zvýšenou péči o své klouby. V této fázi se většině problémů lze vyhnout prostým přijetím preventivních opatření. Volání armády a artrózy jsou v tomto případě stále kompatibilní;
 • artróza 2. stupně. Při absenci léčby přejde onemocnění do další fáze, která bude vyžadovat léčbu určenou odborníkem. Zřejmé nerovnosti postiženého kloubu na rentgenovém vyšetření a objevují se první podezřelé příznaky, jako je chronická únava, bolesti při prudkých pohybech, tíseň. Proces deformace kloubní chrupavky začíná. Příčinou progrese artrozového kloubu 2. stupně jsou traumata a nemoci způsobené infekčními nemocemi a nespecifickým charakterem. Zda je nábor vhodný pro armádu v této situaci, závisí na souběžných nemocech;
 • 3 stupně. Tíživost během tohoto časového období prakticky nezbavuje pacienta. Bolest doprovází jak pohyb, tak klidnou polohu končetin. Závisí na povětrnostních podmínkách. Je možné, že klouby mohou ztratit své funkce a osoba se jednoduše stane neschopnou. Otázkou je, zda berou armádu, už ji nestojí za to;
 • artróza kloubů4 stupně. V tuto chvíli pomáhají i silné léky proti bolesti. Léčba se ve většině případů provádí pouze chirurgickým zákrokem, zejména tam je nahrazení prakticky zničeného kloubu tzv. Endoprotézou.

Stádia artrózy nohou

Stanovisko odborníků

Po absolvování úplného vyšetření na rukou zástupců lékařské komise vojenského komisaře se závěry výše zmíněných lékařů ukázaly být.

Velmi důležité jsou také patologie, které jsou přítomné v těle vedle této nemoci. Patří mezi ně ploché nohy, kyfóza a jiné patologie podobné povahy.

Hlavní faktory, jimž je věnována pozornost, jsou:

 • deformace kostní tkáně;
 • zhoršení kloubní chrupavky;
 • velikost mezery spoje.

Při takovém onemocnění jsou do armády rekrutováni, ale pro tento případ by měl diagnostikovat první nebo druhý stupeň artrózy a plochých nohou. Jsou zařazeny do kategorie "B".

V situacích charakterizovaných závažnějším průběhem nemoci se vojenská služba stává nepřístupnou perspektivou.

Takže rozhodnutí o přechodu vojenské služby v armádě se provádí na základě lékařského osvědčení.

Bude to záporné, pokud máte v anamnéze 2-4 stadia těchto onemocnění, jako je:

 • artróza kolena;
 • artróza zápěstního kloubu;
 • artróza talon-navicular kloubu;
 • patologické stavy kloubní chrupavky umístěné ve střední noze;
 • ploché nohy (3-4 stupně).

Jednocestní artróza a armáda také nepodléhají zarovnání.

Deformace artrózy kolenního kloubu

To je způsobeno skutečností, že takové porušení v muskuloskeletálním přístroji způsobuje silné bolestivé pocity.

Velkou fyzickou námahou je téměř hlavní kontraindikace.

Kvůli zánětlivým procesům, které postihují klouby, dochází k otokům, které zabraňují pohybové aktivitě nemocných.

Odstoupení od vojenské registrace se provádí podle kategorií předepsaných v Seznamu nemocí.

Tento dokument obsahuje informace o všech patologických stavech, u nichž není možné uskutečnit vojenskou službu.

Obsahuje následující body o nemoci a jejích projevech:

 1. Druhý stupeň, doprovázený přehloubením kostí o více než 1 mm, zúžení mezery mezi klouby je dvakrát normální; deformace kloubní chrupavky a subchondrální osteoskleróza. Hlavní dokument odvedeného, ​​nazvaný "Průkaz občanky podléhající vojenské službě", je uveden: "dobrý".
 2. Třetí stupeň je charakterizován výraznými růstmi kostí, absencí kloubní mezery a deformací kloubů. Při takovém závěru je mladík odepsán z vojenské registrace, tj. Patologie třetího stupně a armáda jsou striktně paralelní.
 3. První fáze nemoci se nestane překážkou pro přechod vojenské služby, takže odpověď na otázku, je vhodná pro armádu, je pozitivní.

Změny v aplikaci se provádějí každoročně. Dosavadní plán onemocnění obsahuje více než sto patologií, v jejichž důsledku je služba v armádě zrušena.

Jsou rozděleny do samostatných kategorií, které vám umožňují snadno určit přibližnou pravděpodobnost odvodu.

Jeho pravidelná revize pomáhá odstranit nedostatky v systému výběru armády a usnadňuje používání dokumentu.

Konečná diagnóza onemocnění stanoví ortopedický lékař

Závěr

Obvykle jsou takové situace vyjasněny během pravidelných provizí vojenského komisaře. Odborník, který nepodléhá vojenské zkoušce, je povinen poskytnout lékařské komisi veškerou potřebnou dokumentaci.

Mezi ní by měly být rentgenové snímky postižených kloubů, odborné závěry, výsledky laboratorních testů a tak dále. Ti, kteří mají artrozu 1 stupeň, odložení vojenské služby není nutné.

Pokud je potvrzena nemožnost náboru za vojenskou službu, bývalému vojákovi je vydán vojenský lístek a odvolán z rejstříku.

Přítomnost a závažnost souběžných onemocnění také přispívají k rozhodnutí komise vojenského komisaře o stažení nebo registraci odškodného.

Proto není možné samostatně porozumět, zda může sloužit střelce, který má v jeho anamnéze artrozu. V této věci mají právo hlasovat pouze odborníci tohoto profilu.

Než vyberete nějaké naděje, stojí za to test.

Je armáda užívána artróza? | |. | Nápověda nátlaku služeb

Přestože klouby jsou více postiženy lidmi po 40 letech věku, existují také případy onemocnění mezi mladou populací. Vezměte pokud osteoartritidou armády, a jaké důsledky pro zdraví znamená takový hovor - považujeme v tomto článku.

Artróza je onemocnění spojené s deformací kloubů v důsledku poškození chrupavkové tkáně. Zničení chrupavkové vrstvy probíhá postupně. První stupeň onemocnění nelze vizuálně detekovat.

Pacient pocítí mírnou bolest a slyší, jak se pohybuje končetinou.

Deformační procesy začínají na druhém stupni. Kloubní kloub se zužuje a pohyb spoje je omezen. Existují záněty a otoky. Bolest se stává silnější a déle, krize je hlasitější.

Ve třetím stupni je chrupavková vrstva definitivně ztenčena. Kosti jsou vyhnána, objevují se osteofy - růst na kostní tkáni. Bolest nezastaví ani v klidu.

Odmítnutí vyhledat lékařskou pomoc může vést k nástupu zdravotního postižení.

Pro prevenci a léčbu onemocnění se doporučuje užívání léků. Pacienti by měli udržovat klouby v teple, nosit pohodlné oblečení a boty, nezaklánějte aktivní fyzickou aktivitu.

Přes tato doporučení nejsou vždy kompatibilní s armádním způsobu života, nikdo nemůže říci, zda je rekrutovat čeká s diagnózou „artrózou“ armády.

Vše závisí na závažnosti onemocnění: přítomnosti deformačních procesů a výskytu růstu kostí.

Jakou artrozi se v armádě vezmou?

Podle článku 65 Schedule of Diseases je možné udělit výjimku ze služby:

 • pokud je onemocnění těžká, začala se destrukce chrupavky, objevily se růst kostí - osteofyty, šířka kloubní mezery je menší než 2 mm - kategorie "D" je vynechána.
 • s deformující se artrózou v jednom z velkých kloubů (kotník, koleno, rameno nebo kyčle) o šířce spáry nejvýše 2-4 mm - ve vojenském lístku je zařazena kategorie "B".

Osteoartritida kolenního kloubu: je přijata do armády s gonartrózou?

Příčinou gonartrózy mohou být poranění kolena a poškození menisku, záněty, obezita, nadměrné zatížení nebo náhlé pohyby během cvičení. Vysoké riziko onemocnění u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro odstranění menisku: v takových případech se onemocnění rozvíjí u 9 pacientů z 10.

Podle rozvrhu onemocnění je nutné uvolnit z odvodů, že po ztenčení nebo odstranění chrupavky menisku se gonartróza přemění na deformující se formu. Nezáleží na tom, v jaké fázi je onemocnění: postupuje, nebo je to artróza o 1 stupeň. Zda je armáda přijata, závisí na shodě s výše uvedenými podmínkami.

Zástupce, který má tenký meniskový kolenní kloub, nečeká na armádu, pokud je šířka spáry menší než 4 mm. Je-li tato hodnota vyšší - mladý muž nebude unikat armádnímu životu.

Jinou situaci, kdyby kolenní kloub byl během hovoru nebo předtím, než byl spuštěn. Armáda neočekává takové rekruty po dobu šesti měsíců.

V souladu s článkem 85 Schedule of Diseases mladý muž obdrží odklad po dobu 6 měsíců po operaci. Poté bude nutné opakovat lékařskou prohlídku ve vojenské registrační a registrační kanceláři.

Návrh komise rozhodne o vhodnosti mladé osoby v závislosti na efektivitě operace.

Osteoartritida kotníku, je přijata do armády?

Členský kloub se také odkazuje na velké (velké), takže podmínky budou podobné při uvolňování gonartrózy.

V této situaci musíte také věnovat pozornost přítomnosti deformace a šířce kloubního prostoru.

Pokud šířka nepřesahuje 4 mm, má muž právo zbavit se vojenské služby.

Pro potvrzení diagnózy v armádě, jsou povinni poskytnout vojenské lékařské komise uzavření lékařem (ortoped nebo chirurg) a rentgeny kotníku.

Coxartróza a armáda

Chcete-li pochopit, zda armáda užívá koaxartrózu, musíte pochopit - jaký je její rozdíl od jiných typů artrózy. Patologie je deformující osteoartróza kyčelního kloubu.

Onemocnění postupuje pomalu a způsobuje bolest osobě během pohybu končetin, včetně chůze. Kvůli tomu dochází k porušení chůze a pacient začíná lámat.

Změna chůzi, podle pořadí, může způsobit stresové poruchy páteře a vedou k skoliózy, pánevní vychýlení a svalovou dystrofií.

Stejně jako u jiných typů artrózy se vyšetření provádí podle článku 65 Schedule of Diseases.

V případě deformace artrózy se neinvazivní kategorie B uvádí, pokud je šířka štěrbiny mezi 2 a 4 milimetry.

Pokud nemoc získala výrazný charakter a je doprovázena deformitou osy končetiny o více než 5 stupňů a šířkou spáry mezery je menší než 2 mm, doktoři umístí žáka do kategorie D.

Kategorie způsobilosti pro artrózu talusového kloubu

Artróza talus-calcaneus-navicular kloub se obvykle objevuje u mladých lidí s plochými nohami, ale výskyt anomálie může být způsoben jinými příčinami.

Patří sem trauma k noze, zánět a vrozené abnormality.

Příznaky onemocnění jsou podobné příznaky jiných typů osteoartrózy: postižená oblast zánět a bobtná, pacient cítí bolest při ohýbání nohy nebo při chůzi.

Vojenská lékařská komise kontroluje, jak se porovnává artróza talon-navikulárního kloubu a armády podle článku 68 Schedule of Diseases. Mladí lidé s posttraumatickou deformací kalkanu jsou z hovoru odstraněni s poklesem úhlu Beleru na 10 stupňů a artrózou kloubu.

Přítomnost artrózy talus-calcaneus-navicular kloubu v takových případech je potvrzena pomocí počítačové tomografie a radiografie.

Vezmou se do army s artrózou: jaké nuance by se měly vzít v úvahu?

Artroza je považována za velmi častou patologii kloubů. Je zaznamenáván nejen u starších lidí, ale také u mladých lidí.

Mnoho lidí se zajímá o otázku: podstupují artrozu s armádou? Koneckonců, před službou v armádě, mladý muž prochází lékařskou komisí, jejíž členové určují, zda je vhodný pro službu nebo ne.

Chcete-li obrázek zvětšit, klikněte na něj

Osteoartróza a její příznaky

Mladí lidé začali častěji zaznamenávat artrózu kolenního kloubu. Chcete-li zjistit, zda je mladý muž schopen sloužit v armádě, musíte se podrobit úplné kontrole. Specialisté určují stupeň vývoje onemocnění, závažnost patologie kloubů.

Artroza je patologie, která působí destruktivně na klouby. Onemocnění, které ovlivňuje kolenní klouby, se nazývá gonartróza.

Porážka kloubů je snadno rozpoznatelná díky charakteristickým rysům:

 1. Bolest lokalizovaná kolem kolena, nohy. Bolestivý syndrom se zvyšuje po zátěži na nemocném kloubu.
 2. Stihanie bolesti během odpočinku.
 3. Zvýšená bolest.
 4. Noční bolest (syndrom bolesti se vyskytuje v noci).
 5. Meteozavisimost (postižený kloub reaguje bolestivě na změnu počasí).
 6. Omezení mobility kloubu pacienta. Bolestný kloub není schopen plně fungovat, provádí obvyklé pohyby (flexe / prodloužení kloubu).
 7. Změňte vzhled kloubu.

Po čase se symptomy patologie zřetelněji projeví, prognóza není tak příznivá jako v počátečních fázích vývoje onemocnění. Nedostatek odpovídající terapie může vést k invaliditě v důsledku úplné imobilizace kloubu.

Etapy vývoje patologie

Chcete-li obrázek zvětšit, klikněte na něj

Nemoci kloubů mají několik fází vývoje. Odborníci rozlišují 3 fáze + počáteční fázi.

Počáteční fáze není charakterizována žádnými změnami, porušením artikulace. S ním je pouze opuch.

V počátečních stádiích onemocnění jsou příznaky velmi slabé, takže mladí lidé ne vždy věnují pozornost prvnímu příznaku nebezpečného onemocnění.

Zvažte stadia onemocnění a jeho charakteristické symptomy:

 1. První stupeň je charakterizován přítomností změn v chrupavčitých tkáních. Je zde ztráta pružnosti, která zvyšuje tření mezi kloubovými povrchy. Tím se urychluje tvorba prasklin v chrupavce, oblast kloubního kloubu se zvětšuje. Při pohybu, fyzické aktivitě dochází k ostrým bolestům. Bolest rychle prochází.
 2. Druhá fáze vývoje onemocnění je charakterizována nárůstem stávajících symptomů. Z nových znaků se objevují: omezení pohybu kloubu, křečovitý kloub. Kvůli silnému stlačení kostí kloubů dochází k vyčerpání chrupavky. Bolest se objeví i po nejmenším fyzickém namáhání.
 3. Třetí fáze onemocnění se projevuje úplnou deformací kolenního kloubu. Kloubní trhliny jsou již chybějící, existují silné bolesti, které nezůstávají v klidu. Pohyb kloubu se stává obtížným.

Příčiny vývoje a riziková skupina

Často je gonartróza diagnostikována u starších osob (pacienti obvykle starší než 40 let). Pokud jde o pohlaví, je výskyt této choroby více ovlivněn ženami v pokročilém věku.

U mladých lidí je gonartróza častěji zaznamenávána u mladých mužů.

Vývoj onemocnění postihuje mladé lidi, kteří se zabývají sporty (skákání, atletika, běh, těžké sporty), pracující při práci se zvýšenou fyzickou zátěží (nakladače).

Výskyt artrózy je usnadněn určitými faktory:

 1. Nadměrně velká tělesná hmotnost. Velká váha má zvýšený účinek na chrupavčité povrchy.
 2. Špatný způsob života. Kouření, zneužívání alkoholu negativně ovlivňuje stav krevních cév, což komplikuje výživu, nasycení kyslíkem tkáně kolem kloubu, vlákna chrupavky. Přítomnost křečových žil několikrát zvyšuje pravděpodobnost vzniku artrózy.
 3. Nadměrná fyzická aktivita. Ona je obvykle přítomná ve sportu. Silné opotřebení, deformace chrupavkových vláken pod vlivem zvýšeného zatížení mohou způsobit chronickou artrózu.

Pokud jde o drafty, mají pro porážku kloubů následující důvody:

 • těžká trauma na dolních končetinách. Mohou to být vyvrtnutí, komplikované zlomeniny, dislokace;
 • dysplazie kloubů (kongenitální patologie, projevující se ve fyziologické struktuře artikulace);
 • komplikace po zánětlivém procesu.

Vezmou artrozu v armádě?

Když jsou mladí lidé diagnostikováni s "artroózou prvního, druhého stupně", mají otázku, zda jsou vhodní pro vojenskou službu, ať už je vezmou do vojenské služby. Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Vše závisí na množství nuancí:

 1. Závažnost patologie.
 2. Stadium vývoje artrózy.
 3. Přítomnost souběžných onemocnění.

Pro získání nejsilnějších informací o stavu spojení mladého muže (draftee) ho specialisté nasměrují na rentgen. Röntgenový obraz poskytne podrobné informace o těchto indikátorech:

 • stupeň zúžení spojení mezi klouby;
 • úhel odchylky od normální polohy kostí;
 • stupeň deformace kolenního kloubu;
 • síly růstu kostí.

Po rentgenovém vyšetření by měl pacient projít vyšetřením těchto specialistů:

Teprve poté, co prošli všemi specialisty, podrobná studie o rentgenové fotografii vyvozuje závěr o vhodnosti kandidáta na službu v armádě.

Zvláštní lékařská komise rozhoduje o vhodnosti / neschopnosti uchazeče. Především členové komise věnují pozornost následujícím nuancům:

 1. Stupeň vývoje patologie kloubů.
 2. Přítomnost souběžných onemocnění (kyfóza, ploché nohy). Chcete-li sloužit v armádě, nevolte mladé muže s artrózou kolenního kloubu, plochými nohami třetího stupně, porušením spojení střední nohy). Tyto patologické stavy se obvykle vyskytují se silnou bolestí.
 3. Povaha průběhu onemocnění. Artróza druhého stupně, stejně jako první, probíhá se silnou bolestí. Mobilita končetiny se zcela nepohybuje, pozoruje se opotřebení kloubu. Jsou-li tyto příznaky přítomny, mladí lidé nejsou přijati do armády.
 4. Přítomnost deformity kolenního kloubu. Stupeň závažnosti deformace kloubu. Tyto ukazatele jsou pozorovány v patologii druhého, třetího stupně.
 5. Stupeň poškození chrupavých vláken. Odborníci by měli zhodnotit stav společného prostoru (pokud je výrazně zúžen, mladý muž je z vojenských záznamů vyřazen).

Při rozhodování o vhodnosti mladého člověka, aby sloužil v armádě, je nutné provést lékařskou prohlídku + studium Schedule of Diseases.

"Rozpis onemocnění" je dokument, který obsahuje úplný seznam onemocnění, v němž se stíhač dostane oddych, odmítnutí sloužit v armádě.

Tento dokument uvádí, že nábor vojáků z vojenské registrace se provádí v těchto případech:

 1. Přítomnost artrózy 2 stupně. Kosti růstu by měly mít velikost větší než 1 milimetr, silné zúžení spoje mezi klouby (2krát), klouby jsou deformovány. Měl by být pozorován subchondrální osteoskleróza. Za přítomnosti těchto příznaků je osobní soubor mladého člověka stále označen jako "dobrý".
 2. Přítomnost artrózy 3 stupně. Kosti růstu jsou velmi výrazné, klouby jsou deformovány, kloubní trhliny zcela chybí. Odborník s popisovanými charakteristikami je jednoznačně osvobozen od vojenské služby.

Při diagnóze "artrózy prvního stupně" se odškodnění neodpisuje z vojenských záznamů. On zůstává vhodný pro službu v armádě. S touto diagnózou je chlapce zařazen do kategorie "B" (omezeno na službu).

V kategorii "B" mladý muž nemusí sloužit v armádě v době míru. Byl propuštěn z vojenské služby, odepsán do rezervy. Bude mu vydán vojenský lístek.

Pokud má konzulát dotaz na nábor, může poslat mladého muže do další komise, která se koná v lůžkovém oddělení.

V lůžkovém oddělení diagnostikují a předepisují terapeutický průběh.

Přijdou do armády s artrózou 1 a 2 stupně?

Navzdory skutečnosti, že artróza kolenních kloubů je považována za onemocnění starších osob, někdy se tato nemoc vyskytuje u mladých lidí.

Nejčastěji se rozvíjí u mladých mužů, mnoho z nich, když přijde čas na odvod, přemýšlí nad tím, zda s armádou užívají artrozu.

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože situace závisí na tom, v jaké fázi onemocnění má mladý člověk a jak je to těžké.

Co je artróza kolenních kloubů?

Osteoartróza je onemocnění, které působí destruktivně na klouby. Nejčastěji se vyskytuje onemocnění v oblasti kolenního kloubu a toto onemocnění se označuje jako gonartróza.

Diagnóza nemoci, obvykle u lidí starších 40 let, zejména u žen. U mladých lidí onemocnění postihuje mladé muže častěji. Tito pacienti zahrnují sportovce, zejména ty, kteří se zabývají těžkými sporty, běhání, atletikou a skákání.

Osteoartróza kolenních kloubů se vyznačuje následujícími příznaky, které vyžadují zvláštní pozornost:

 • Bolest v oblasti kolena, která se objevuje s jakoukoliv fyzickou námahou na kolenním a kyčelním kloubu.
 • Bolestné pocity ustupují, když jsou spáry v klidu.
 • Bolest se postupně zvyšuje, pacient musí často užívat přestávky a odpočinek.
 • Včetně bolesti se může objevit během noční doby.
 • Ovlivněné klouby obvykle reagují na prudkou změnu počasí.
 • Zasažený kloub se nemůže plně pohybovat, dolní končetina se obtížně ohýbá a odkrývá.
 • V závislosti na závažnosti a délce trvání onemocnění kloubní změny.

Postupně se tyto příznaky stávají silnějšími. Z tohoto důvodu je při prvních známkách onemocnění nutné konzultovat lékaře, aby se zabránilo komplikacím.

Osteoartritida kolenních kloubů a jejich stadia

Existují tři hlavní stadia nemoci. Také nejčastější fáze je oddělena samostatně, přičemž rentgenové snímky nevykazují žádné poruchy, avšak v oblasti kolenních kloubů vzniká edém.

Vzhledem k nízké závažnosti příznaků pacienti vždy věnují pozornost takovým projevům artrózy, ale lékaři doporučují, aby tyto příznaky onemocnění nepřehlédly.

 1. Při artróze prvního stupně jsou pozorovány změny v oblasti chrupavkových tkání. Ztratí elasticitu, což způsobuje proti sobě zvýšené tření spojovacích ploch. Po chvíli se na chrupavkách vytvářejí trhliny a v oblasti kolena dochází k otokům. Pacienti se cítí akutní, ale rychle přenášejí bolest během pohybu a fyzické aktivity.
 2. U artrosy druhého stupně se stávající příznaky zhoršují a ostatní se objevují. Kosti kloubů začínají vytlačovat ještě víc. Chrupavka je téměř opotřebovaná. Bolest se stává silnější a častěji, může se objevit i při nejmenším fyzickém namáhání nohou. Kolena jsou obtížně ohýbatelná a unbendová, s křupavými klouby.
 3. Při artróze třetího stupně je kolenní kloub zcela deformován. Současně nejsou žádné kloubní trhliny. Pacient pocítí silnou bolest, i když neprovádí aktivní pohyby a nezavazuje klouby. Je obtížné přesunout koleno.

Pokud včas vyhledáte lékařskou pomoc a nezahájíte onemocnění, v rané fázi může být artróza účinně a velmi rychle vyléčena.

Proč se vyvine artróza kolenních kloubů

Toto onemocnění se nevyvíjí samo o sobě, jeho vzhled přispívá k nejrůznějším faktorům. Hlavní a nejčastější příčiny artrózy jsou:

 • Nadbytečná tělesná hmotnost pacienta. Jak říkají lékaři, těžká hmotnost zvyšuje riziko výskytu onemocnění třikrát. Důvodem je především zvýšený dopad na chrupavčité povrchy, které mají velmi tenkou a křehkou konstrukci.
 • Nadměrná fyzická aktivita. To platí pro osoby, které se zabývají profesionálními sporty. Kvůli silnému opotřebení a deformaci v důsledku agresivního zatížení může být artróza chronická.
 • Udržování nesprávného životního stylu. Zvláště negativní dopad na stav cév, tepny je alkohol a kouření. U křečových žil je pravděpodobnost vývoje artrózy vysoká. Vzhledem k tomu, že hlavní zátěž padá na kolenní klouby, kolena ustupují k poškození.

U odběratelů může být příčinou vzniku artrózy:

 1. Přítomnost těžkých zranění, vyvrtání, komplikovaných zlomenin, dislokací na dolních končetinách.
 2. Zaměstnání profesionálních sportů, zejména fotbal, hokej, vzpírání.
 3. Přítomnost komplikací po přeneseném zánětlivém procesu.
 4. Přítomnost kloubní dysplazie, tj. Kongenitální patologie fyziologické struktury kloubů.

Vyzývají armádu s artrózou?

Mnoho mladých lidí, kteří jsou diagnostikováni s artrózou prvního a druhého stupně, má zájem o to, zda jsou způsobilí pro nábor s podobnou nemocí. Za prvé, záleží na tom, jak špatná je nemoc, v jaké fázi artrózy má žaludek, zda existují souběžné nemoci.

Před provedením verdiktu se mladík s podezřením na chorobu kolenního kloubu podrobí rentgenovému vyšetření, aby doktor mohl získat podrobné informace o stavu kloubů.

Na radiografickém obrázku je jasné, jak silné je kostice, jaký je stupeň zúžení spoje mezi klouby. Poté je pacient zařazen k vyšetření revmatologovi a traumatologovi.

Stupeň deformace kolenních kloubů je stanoven z rentgenového obrazu, je zobrazen úhel odchylky od normálních poloh kostí. Na základě zjištění doktor píše závěr, po kterém se řeší otázka, zda je mladý muž schopen sloužit v armádě.

Pro rozhodnutí o vhodnosti nebo nedostatečnosti náboru je svolána zvláštní lékařská komise, která vede k závěru. Při zvažování problému lékařská komise nejprve upozorňuje na následující faktory:

 • Stupeň nemoci.
 • Přítomnost souběžných onemocnění - ploché nohy, kyfóza a tak dále. Zpravidla se do armády nevztahují, jestliže má žaludek artrózu kolenního kloubu, kloubovou poruchu střední nohy, plochou fázi třetího stupně. Nejčastěji jsou tato onemocnění doprovázena silnou bolestí.
 • Jak se dělá artróza. Při artroze prvního a druhého stupně má pacient pocit silné bolesti, dolní končetiny se nemohou zcela pohybovat a klouby se opotřebovávají. Z tohoto důvodu, s takovými příznaky, armáda není volána.
 • Existuje zdeformace kolenních kloubů a kolik je vyjádřeno. To se týká zejména artrózy druhého a třetího stupně.
 • Jak se nosí tkáně chrupavky kolenních kloubů. Včetně posouzení stavu spár trhlin. S těžkým zúžením je z vojenských záznamů odstraněn mladý muž.

Kromě lékařské prohlídky je studován plán onemocnění. Tento dokument uvádí celý seznam nemocí, ve kterých má odvolatel právo odložit nebo odmítnout sloužit armádě. Podle těchto dokumentů je odtlačka odpisu z vojenské registrace:

 1. Artróze, druhý stupeň, v případě, že množství kostí porostů o více než 1 mm, interarticular mezera zužuje více než zdvojnásobil, zkroucený kloubů, tam subchondrální osteoskleróza. Mezitím označené „prospěl“ je zapsána v osobní záležitost.
 2. Při artroze třetího stupně, kdy jsou jasně vyjádřeny kosti růstu, jsou klouby deformovány, nejsou žádné štěrbiny. Taková diagnóza je zcela vyloučena z vojenské služby.

Při artroze prvního stupně není odstup od vojenských záznamů, to znamená, že je považován za vhodný pro armádu. Mladému muži je přidělena kategorie fitness B.

Vyzývají armádu s plochými nohami

Když dosáhnou dospělosti, téměř každý mladý člověk má zájem o to, zda přijmou do armády plochou nohou, s jakou plochou nohou a jakým odkladem. Tato patologie je docela běžná.

U různých stupňů nemoci je závažnost stavu člověka odlišná. Ale v každém případě je zvýšené napětí na nohou kontraindikováno a také nemůžete běžet s plochými nohami.

Ale je nemožné sloužit v armádě bez pravidelných fyzických aktivit. Kromě toho je třeba ošetření plochými chodidly, protože onemocnění může vést k komplikacím.

Pacient musí nosit ortopedické boty nebo stélky. To vysvětluje, proč se nepodají do armády s plochými nohami.

Legislativní základ

Chcete-li pochopit, zda bude mladý muž propracován do armády nebo ne, pomůže to legislativa jeho země. V Rusku to upravuje nařízení č. 123 ze dne 25. února 2003.

Tento dokument obsahuje choroby, při nichž osoba není způsobilá k vojenské službě.

Sladění se týká onemocnění pohybového aparátu, jejichž informace jsou podrobně popsány.

Na Ukrajině je také nutné odkazovat na "Poradu nemocí", ploché nohy jsou uvedeny v části o nemocech svalového a kosterního systému a pojivové tkáně - článek č. 62. Nejnovější verze je ze dne 08.08.2008.

V Bělorusku bude rekrutům pomáhat dokument schválený usnesením Ministerstva sebeobrany a Ministerstvem zdravotnictví č. 51/170 ze dne 20. prosince 2010. Relativně ploché informace o nohou jsou uvedeny v článku č. 68 "Pokyny pro stanovení zdravotních požadavků...".

Nejčastěji se strážci zajímají o to, zda armáda ustupuje do 3. stupně, protože toto porušení je dost vážné. Části o onemocněních pohybového aparátu obsahují informace o tom, zda je možné sloužit při skolióze.

Rozdělení platypodie na skupiny v armádní medicíně

Nemoc je rozdělena do 4 skupin. Zda nemoc člověka patří do určité skupiny závisí na stupni diagnostikované nemoci a na přítomnosti souběžných patologií.

Skupina A odpovídá stavu osoby, který je spojen s těžkými změnami způsobenými zploštěním oblouku chodidla.

V takovém případě je osoba klasifikována jako "D", což znamená, že není schopen sloužit v armádě.

Skupina "B" zahrnuje stav pacienta a stupeň ploché nohy, u nichž jsou funkce nohou u lidí mírně narušeny

Odporci s takovými porušeními patří do kategorie "B".

To znamená, že ze zdravotních důvodů není člověk schopen sloužit v době míru (omezený rozsah).

Osoba s takovým porušením může být povolána k doručení pouze v případě vojenské akce. Skupina "B" označuje osobu ve stejné kategorii "B".

Pokud porucha patří do skupiny "G", znamená to, že patologie je přítomna, ale nebyly zjištěny žádné funkční poruchy.

V tomto případě je žák označen jako "B-3".

To znamená, že člověk je vhodný pro vojenskou službu, avšak legislativa Ruska a Běloruska stanoví vyloučení určitých typů vojsk.

Stupně vývoje, typy plochých končetin a jejich vztah ke skupinám

Pro stanovení stupně ploché nohy a pro správnou diagnózu by lékař měl zvážit tyto faktory:

Související článek: Jak vypadá plochá noha?

 1. Radiograf. Diagnostický postup se provádí ve stojící poloze, když je noha pod zatížením.

Po obdržení obrázku radiolog opisuje - toto jsou základní informace, na základě kterých může lékař určit, zda je osoba dobrá nebo ne. Popis popisuje úhel a výšku podélného oblouku.

 • Určení úhlu Belera.

  Tento indikátor udává stupeň deformace kalkanu.

 • Počítačová tomografie. Studie se provádí v koronární rovině. Výsledkem je studium stavu subtalárního kloubu.

 • Studie polohy prvního prstu a jeho metatarzální kosti. Tato hodnota je určena úhlem odchylky od normální polohy.
 • Různé typy diagnostiky plochých nůžek závisí na mnoha doprovodných faktorech.

  Odvolání je možné, pokud je stav osoby kompatibilní s fyzickou námahou. Rozdělit diagnózy a rozhodnout, zda je možné přijmout armádu, pro tyto kategorie:

  1. 1 a 2 stupně plochých nožiček, vyvíjejících se na pozadí deformující se artrózy 1 stupeň. Diagnóza je přiřazena k této kategorii v případě, že osoba nemá kontrakturu prstů a exostóz.
  2. Platypodia o 2 stupních, doprovázená artrózou druhého stupně.
  3. Ve třetím stupni plochého chodidla.
  4. Zhutnění nohou, nošení vojenských bot, na kterých není možné. Tato kategorie zahrnuje ploché nohy, rovinovarus ploché nohy, varus, kůň, dutý, paty.

  Toto rozdělení ukazuje, že osoba bude považována za vhodnou pro službu v armádě, jestliže je diagnostikována s plochou nohou o délce 1 nebo 2 stupně podélného nebo příčného typu, která není zatěžována souběžnými nemocemi. V závažnějších případech může být člověk propuštěn do míru nebo do války - v závislosti na složitosti chorobného stavu.

  Určete stupeň ploché nohy a složitost stavu pacienta u lékaře-ortopedista

  Tato diagnóza je založena na výzkumu. Teprve po diagnóze schválené lékařem může vojenský komisař rozhodnout o tom, zda je osoba v pořádku nebo zda není vhodná pro službu.

  Kontroverzní problémy

  Někdy bojovníci čelí kontroverzním situacím, když je člověk přijat do armády, i když má oprávněné důvody k tomu, aby nesloužil. Mezi takové kontroverzní situace patří:

  1. Vojenský komisař rozhodne, že voják je schopen bez předem stanovené diagnózy, pouze na základě popisu obrazu. Pokud lékař nedělá diagnózu, může být tato situace považována za odmítnutí lékařské péče. Odborník si může stěžovat na vyšší orgány a získat diagnózu.
  2. Lékař u místního poliklinika pošle přítele do útvaru pro vojenskou registraci a zařazení, pokud existuje otázka, zda je platýpus do armády propracován. V tomto případě se můžete také stěžovat na lékaře, abyste dostali léčbu.
  3. Existuje podezření, že lékař úmyslně stanoví diagnózu, která neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu. Možná lékař sníží stupeň nemoci. V takové situaci může být člověk uznaný za vhodný, i když je skutečně špatný. Nejlepší je jít na jinou kliniku pro vyšetření od jiného lékaře. Poté, co obdržíte potvrzení o složitější diagnóze, můžete podat stížnost lékaři, nebo přinejmenším podat žalobu.

  Osoba, která má ploché nohy, může provádět pouze správně vybrané fyzické aktivity.

  Pokud tedy stav lidského zdraví neumožňuje sloužit v armádě, ale ve vojenské registraci a zařazení do úřadu rozhodne, že je vhodný, pak musí být jeho práva brána.

  Běh se nedoporučuje ani při patologii na jedné noze, pokud je jeho stupeň dostatečný k tomu, aby člověku nemohl sloužit.

  S jakou plochou nohou se v armádě nevztahuje

  Po dosažení věkové hranice se každý mladý muž, který trpí plochými nohami, zajímá, může mu komplikovat kvůli této nemoci nebo nebude překážkou pro službu. Pokud se ploché nohy nedoporučují pro dlouhou fyzickou námahu na nohou.

  Ale není těžké odhadnout, že se o to v armádě nebude postarat nikdo. Abychom vyloučili škodu na zdraví, musí si mladý člověk uvědomit dostupné standardy v této oblasti a vědět, na jaké úrovni plochého chodidla je nevhodný pro vojenskou službu.

  Flatland a její odrůdy

  V normě nohy každé osoby má dva oblouky:

  Obě oblouky jsou důležité a nezbytné pro zmírnění (znehodnocení).

  Navíc umožňují osobě udržet rovnováhu, ne pád při chůzi a částečně usnadnit práci dolních končetin.

  Pokud jsou oblouky nohou deformovány z nějakého důvodu, lékař diagnostikuje plochou nohu.

  Na základě dostupných oblouků existují dva typy onemocnění:

  • Podélné ploché nožky;
  • Příčná plochá noha;
  • Kombinované platypodie.

  Každý z druhů je charakterizován jeho příznaky. Někdy existuje kombinace plochých nohou, které se skládají ze dvou forem plochých nohou. Dále je nemoc rozdělena na:

  • Vrozené. Vzácný jev, který vznikl jako důsledek nesprávného vývoje dítěte uvnitř matky matky.
  • Získané. Tato forma plochého chodidla se může projevit v jakékoliv fázi života a má svůj poddruh:
   1. Statická - se objeví jako důsledek zhoršení svalové aktivity.
   2. Ricket - vzniká kvůli nedostatku vitaminu D, což vede k oslabení muskuloskeletálního systému.
   3. Paralytikum - příčinou tohoto poddruhu plochých nohou je přenos poliomyelitidy.
   4. Traumatické - dochází v důsledku zlomeniny kostí nebo jejich poškození.

  Průchod lékařského vyšetření ve vojenské registrační a evidenci

  Za účelem vstupu do armády je nutné podrobit se lékařské prohlídce, kde se zjistí, zda existují ploché nohy nebo jiné nemoci, s nimiž není nábor vhodný pro službu. Aby dokázala spolehlivě diagnózu, lékař posílá chlapa na rentgen.

  Rentgenové záření se provádí ve stojaté poloze, když je zatížení nohou maximální, v příčném pohledu a podélném. Obrázky jasně ukazují, zda je nemoc nebo ne.

  Potřebujete pouze počítačovou tomografii subtalárního kloubu a popis odchylek prvního prstu a metatarzu (část nohy pod prsty).

  Pokud je výsledek pozitivní, lékař určí typ ploché nohy a její stupeň.

  Kromě toho kancelář pro vojenskou registraci a přihlašování má vlastní lékařskou radu složenou z kvalifikovaných lékařů, kteří zkoumají strážníky.

  Každá z nich zkoumá mladé rekrutky, posuzuje zdravotní stav každého mladého muže, přezkoumá závěry podpisy, pečuje lékaře z lékařských zařízení a přiděluje vhodný stupeň způsobilosti pro službu v armádě. Existuje celkem pět kategorií:

  1. "A" je vhodná pro službu.
  2. "B" je v souladu s některými omezeními.
  3. "B" - uvolněn z návrhu.
  4. "G" - není po určitou dobu vhodná pro službu.
  5. "D" není dobré.

  Za předpokladu, že lékařská komise úřadu pro vojenskou registraci a zařazení nemohla určit stupeň vhodnosti vojáka v armádě, je poslán na další med. provize.

  Proběhne znovu přezkoumání draftu, kdy bude učiněno rozhodnutí, vyslat osobu k léčbě nebo mu vzniknou vojenské povinnosti. Dokument musí být potvrzen podpisem kapitol.

  doktor, pečeť lékařské instituce.

  V případě, že mladý muž dostal odklad vojenské služby během průchodu lékařské komise vojenského komisariátu zdravotnictví, na konci tohoto období, nebo v období po volání, musí se podrobit přezkoumání (vizuální kontrola). Svědectví provádí komise pro odvod. Stejně tak Komise může držet kontrolu medosvedetelstvovanie těm, kteří mají již dříve uložené na výsledku lékařského vyšetření v armádě.

  Jsou odvezeni do armády s plochými nohami

  Sladění je rozděleno na čtyři stupně. Verdikt vojenského komisaře bude záviset na stupni nemoci, který je uveden v diagnóze.

  Zklidnění prvního stupně

  Na prvním stupni nábor patří do speciální kategorie "A", která říká, že volaný mladý muž může plně sloužit v armádě.

  Během lékařské prohlídky doktor stanoví, že úhel nohy je 140 stupňů (ne více) s plochými chodidly podélného typu a 12 stupňů (ne více) v příčné formě.

  Zeslabení druhého stupně

  Nastal čas, kdy v druhém stupni nemoci mladí lidé nemohli vstoupit do armády.

  Pak se některé body zákona změnily a draftici s takovou diagnózou již mají právo sloužit, nicméně podléhají určitým omezením.

  V těžkých vojácích nebude schopen dostat vojáka, ale pro jednoduchou vojenskou jednotku je plně citován. U druhého stupně ploché nohy má oblouk vnitřní části nohy až 155 stupňů, příčnou zónu až do 15 stupňů.

  Více Články O Nohy